Ktl-icon-tai-lieu

chien luoc pr trong 7 ngay

Được đăng lên bởi Lovely Mua
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Triển khai chiến lược PR trong 7 ngày

Ngày thứ 1: Xác định mục tiêu
Tạo một danh sách bao gồm tất cả các ấn phẩm truyền thông mục tiêu. Các ấn phẩm này có
thể là báo ngày, báo tuần, tạp chí địa phương, bản tin của phòng thương mại… Kế tiếp là xác
định các kênh truyền thanh và truyền hình trong khu vực.
Ngày thứ 2: Thu thập thông tin liên lạc
Đối với từng ấn phẩm truyền thông đã xác định trong ngày thứ 1, hãy tìm ra các chuyên mục
phù hợp nhất. Sau đó hãy tìm phóng viên hay biên tập phụ trách chuyên mục mà bạn đang
nhắm tới. Không nên gửi thông cáo báo chí một cách đại trà hay gửi cho tất cả phóng viên
trong cùng một ấn phẩm.
Ngày thứ 3: Xác định xem bạn sẽ truyền tải những thông điệp nào
Suy nghĩ về các đề tài có thể viết. Đó có thể là một thông báo về sự thay đổi nào đó, đưa ra ý
kiến tranh luận hay công bố kết quả khảo sát. Câu chuyện của bạn có tầm ảnh hưởng ở cấp độ
địa phương hay trên phạm vi toàn quốc? Thông tin của bạn có đáng giá hay chỉ đơn thuần là
thông tin khuyến mại? Tất cả bạn cần là 12 đề tài chia đều cho mỗi tháng trong một năm.
Ngày 4: Viết thông cáo báo chí
Biên tập và phóng viên sẽ rất thích nghe bạn nói ngôn ngữ của chính họ. Một bản thông cáo
báo chí trả lời được các câu hỏi như ai, cái gì, ở đâu, khi nào và tại sao sẽ tăng khả năng xuất
hiện trên ấn phẩm của họ. Thêm các thông tin cơ bản, nhận định của chính người viết hay
một người có vị trí cao trong công ty và cả thông tin liên hệ, thế là đầy đủ. Một thông cáo báo
chí không nên quá dài và không cần phải truyền tải tất cả các chi tiết. Khi phóng viên, biên
tập cần thêm thông tin, bản thân họ sẽ liên hệ với bạn.
Ngày 5: Gửi thông cáo báo chí cho danh sách đã thu thập trong ngày thứ 2

Một số phóng viên thích nhận thông cáo báo chí thông qua fax, nhưng ngày nay nhiều người
thích nhận thông qua email cho tiện. Thông cáo báo chí rất ít khi được gửi qua đường bưu
điện. Hiểu được sở thích của biên tập hay phóng viên sẽ nâng cao cơ hội xuất hiện trên
chuyên mục họ phụ trách.
Ngày 6: sử dụng thông cáo báo chí cho nhiều mục đích khác nhau
Không phải tất cả mọi thông cáo báo chí đều được xuất bản. Tuy nhiên đừng để suy nghĩ này
cản trở việc bạn viết và gửi thông cáo báo chí. Có rất nhiều cơ hội sử dụng thông cáo báo chí,
ví dụ nhưng đưa chúng vào phần dành cho báo chí trên trang web, gửi trực tiếp cho khách
hàng, đính kèm với tài liệu tiếp thị hay tài liệu bán hàng.
Ngày 7: tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ với phóng viên và biên tập
Mối quan hệ truyền thông của bạn càng tốt thì khả năng xuấ...
Triển khai chiến lược PR trong 7 ngày
Ngày thứ 1: Xác định mục tiêu
Tạo một danh sách bao gồm tất cả các ấn phẩm truyền thông mục tiêu. Các ấn phẩm này có
thể là báo ngày, báo tuần, tạp chí địa phương, bản tin của phòng thương mại… Kế tiếp là xác
định các kênh truyền thanh và truyền hình trong khu vực.
Ngày thứ 2: Thu thập thông tin liên lạc
Đối với từng ấn phẩm truyền thông đã xác định trong ngày thứ 1, hãy tìm ra các chuyên mục
phù hợp nhất. Sau đó hãy tìm phóng viên hay biên tập phụ trách chuyên mục mà bạn đang
nhắm tới. Không nên gửi thông cáo báo chí một cách đại trà hay gửi cho tất cả phóng viên
trong cùng một ấn phẩm.
Ngày thứ 3: Xác định xem bạn sẽ truyền tải những thông điệp nào
Suy nghĩ về các đề tài có thể viết. Đó có thể là một thông báo về sự thay đổi nào đó, đưa ra ý
kiến tranh luận hay công bố kết quả khảo sát. Câu chuyện của bạn có tầm ảnh hưởng ở cấp độ
địa phương hay trên phạm vi toàn quốc? Thông tin của bạn có đáng giá hay chỉ đơn thuần là
thông tin khuyến mại? Tất cả bạn cần là 12 đề tài chia đều cho mỗi tháng trong một năm.
Ngày 4: Viết thông cáo báo chí
Biên tập và phóng viên sẽ rất thích nghe bạn nói ngôn ngữ của chính họ. Một bản thông cáo
báo chí trả lời được các câu hỏi như ai, cái gì, ở đâu, khi nào và tại sao sẽ tăng khả năng xuất
hiện trên ấn phẩm của họ. Thêm các thông tin cơ bản, nhận định của chính người viết hay
một người có vị trí cao trong công ty và cả thông tin liên hệ, thế là đầy đủ. Một thông cáo báo
chí không nên quá dài và không cần phải truyền tải tất cả các chi tiết. Khi phóng viên, biên
tập cần thêm thông tin, bản thân họ sẽ liên hệ với bạn.
Ngày 5: Gửi thông cáo báo chí cho danh sách đã thu thập trong ngày thứ 2
chien luoc pr trong 7 ngay - Trang 2
chien luoc pr trong 7 ngay - Người đăng: Lovely Mua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
chien luoc pr trong 7 ngay 9 10 281