Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược SEO cho website

Được đăng lên bởi Huỳnh Lê Kiên
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương trình đào tạo INTERNET MARKETING

Chuyên đề

SEO Strategy

www.eq vn.net

Người trình bàyMAI XUÂN VINH
SEO Specialist at First Page
Admin at Manseo.com
vinh@firstpage.vn

2

www.eq vn.net



Chiến lược SEO

Các quy trình SEO
Triển khai SEO & Case Study
Thuật toán Google & những điều cần biết

Những điều lưu ý khi làm SEO

3

www.eq vn.net



4

www.eq vn.net

Quy trình SEO thường dùng



5

www.eq vn.net

Quy trình SEO chuyên nghiệp



6

Opportunity Discovery: Khám phá cơ hội

www.eq vn.net



Quy trình SEO chuyên nghiệp

Opportunity Discovery: Khám phá cơ hội
- Xác định mục tiêu của doanh nghiệp
- Xác định được phân khúc thị trường của sản phẩm,
dịch vụ
- Nghiên cứu được đối tượng, hành vi của khách hàng
- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
- Chọn danh sách từ khóa hiệu quả

7

www.eq vn.net



8

Content Strategy: Chiến lược nội dung

www.eq vn.net



Quy trình SEO chuyên nghiệp

Content Strategy: Chiến lược nội dung
- Có những ý tưởng phát triển nội dung theo nhiều
hình thức: bài viết, infographic, video ....

- Dựa vào danh sách từ khóa hiệu quả để xây dựng nội
dung phù hợp.
- Tối ưu nội dung được tạo ra đáp ứng các yếu tố thân
thiện với người đọc và Search Engine

9

www.eq vn.net



10

www.eq vn.net

Technical Development



Quy trình SEO chuyên nghiệp

Technical Development: Phát triển về kỹ thuật
- Đưa ra danh sách các yếu tố hiệu quả cần tối ưu cho
website để có thể đáp ứng khi triển khai SEO
- Thực thi và tối ưu các yếu tố trên nhằm đảm bảo
website thân thiện nhất với Search Engine và người
dùng
- Tích hợp sẵn các yếu tố hỗ trợ SEO trong CMS (Hệ
thống quản trị nội dung) để mọi người dễ dàng tối ưu

11

www.eq vn.net



12

www.eq vn.net

Social Strategy



Quy trình SEO chuyên nghiệp

Social Strategy: Phát triển các yếu tố hỗ trợ bên ngoài
- Xây dựng kế hoạch link building chi tiết và hiệu quả
cho website
- Kết hợp với các chiến dịch online PR trên các trang
báo uy tín để tăng tính phổ biến, và độ tin cậy của
website

- Kết hợp với việc tương tác trên các mạng xã hội (tổ
chức cuộc thi, sự kiện ..) để tăng social signal cho
website
13

www.eq vn.net



Quy trình SEO chuyên nghiệp

Measurement: Đo lường và đánh giá kết quả
- Có kế hoạch xây dựng các báo cáo công việc theo từng
giai đoạn cụ thể: báo cáo xây dựng liên kết, nội dung
phát triển...
- Kiểm tra và đán...
w w w . e q v n . n e t
www.eqvn.net
SEO Strategy
Chuyên đ
Chương trình đào tạo INTERNET MARKETING
Chiến lược SEO cho website - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược SEO cho website - Người đăng: Huỳnh Lê Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Chiến lược SEO cho website 9 10 576