Ktl-icon-tai-lieu

Chúng ta quyết định số phận của chính mình

Được đăng lên bởi Trọng Dương Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chúng ta quyết định số phận của chính mình
Leonardo Da Vinci vẽ bức tranh “Bữa tiệc ly" mất bảy
năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và 12 môn đệ
trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đệ Judas
phản bội.
Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn
thanh niên, ông mới chọn được một chàng trai có gương
mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm
người mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt
mỏi suốt sáu tháng liền trước chàng trai và hình ảnh Chúa
Jesus đã hiện ra trên bức vẽ.
Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 11 vị môn đệ, chỉ
còn có Judas, người môn đệ đã phản bội Chúa vì 30 đồng
bạc. Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt
hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác.
Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng
bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của
chính mình… Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao
nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy
vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm, Da
Vinci được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp
ứng yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở
Roma, bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội ác tày
trời khác…

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mặt ông là
một gã đàn ông nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu
xoã xuống gương mặt, một khuôn mặt xấu xa, hiểm ác,
hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá.
Đúng, đây là Judas !
Được sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được
đưa tới Milan, nơi bức tranh đang vẽ dang dở. Mỗi ngày
tên tù ngồi trước Da Vinci và người hoạ sĩ thiên tài cần
mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của
kẻ phản phúc.
Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt
với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo với lính
gác : "Các ngươi đem hắn đi đi !"
Lính canh túm lấy kẻ tử tù nhưng hắn đột nhiên vùng ra
và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vinci, khóc nức lên :
"Ôi, ngài Da Vinci ! Hãy nhìn con ! Ngài không nhận ra
con ư ?"
Da Vinci quan sát kẻ mà sáu tháng qua ông đã liên tục
nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp : "Không! Ta chưa từng nhìn
thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến từ hầm ngục
Roma". Tên tử tù kêu lên : "Ngài Vinci… Hãy nhìn kỹ tôi !
Tôi chính là người mà bảy năm trước ngài đã chọn làm
mẫu vẽ Chúa Jesus…"
Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa tiệc ly" là có

thật. Chàng trai từng được chọn làm hình mẫu của Chúa
Jesus, chỉ sau hơn 2000 ngày đã tự biến mình thành hình
tượng của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch s...
Chúng ta quy t đ nh s ph n c a chính mìnhế
Leonardo Da Vinci v b c tranh “B a ti c ly" m t b y
năm li n. Đó là b c tranh v Chúa Jesus và 12 môn đ
trong b a ăn cu i cùng tr c khi Ngài b môn đ Judas ướ
ph n b i.
Leonardo tìm ng i m u r t công phu. Gi a hàng ngàn ườ
thanh niên, ông m i ch n đ c m t chàng trai có g ng ượ ươ
m t thánh thi n, m t tính cách thanh khi t tuy t đ i làm ế
ng i m u v Chúa Jesus. Da Vinci làm vi c không m t ườ
m i su t sáu tháng li n tr c chàng trai và hình nh Chúa ướ
Jesus đã hi n ra trên b c v .
Sáu năm ti p theo ông l n l t v xong 11 v môn đ , ch ế ượ
còn có Judas, ng i môn đ đã ph n b i Chúa vì 30 đ ngườ
b c. Ho sĩ mu n tìm m t ng i đàn ông có khuôn m t ườ
h n lên s hám l i, l a l c, đ o đ c gi và c c kỳ tàn ác.
Khuôn m t đó ph i toát lên tính cách c a k s n sàng
bán đi ng i b n thân nh t, ng i th y kính yêu nh t c aườ ườ
chính mình… Cu c tìm ki m d ng nh vô v ng. Bao ế ườ ư
nhiêu g ng m t x u xa nh t, đ c ác nh t, Vinci đ u th yươ
v n ch a đ đ bi u l cái ác c a Judas. M t hôm, Da ư
Vinci đ c thông báo có m t k mà ngo i hình có th đápượ
ng yêu c u c a ông. H n đang trong m t h m ng c
Roma, b k t án t hình vì gi t ng i và nhi u t i ác tày ế ế ườ
tr i khác…
Chúng ta quyết định số phận của chính mình - Trang 2
Chúng ta quyết định số phận của chính mình - Người đăng: Trọng Dương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chúng ta quyết định số phận của chính mình 9 10 518