Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC FACEBOOK MARKETING 6 BUỔI (LITADO)

Được đăng lên bởi Manh Do
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG TRÌNH HỌC FACEBOOK MARKETING 6 BUỔI (LITADO)
BUỔI 1:
I. Tổng quan chung về Facebook Marketing & phương pháp học
1. Tổng quan về Social Media & đặc thù của Social Media so với phương pháp truyền thông
khác
2. Social Media tại Việt Nam
3. Lý do sử dụng Facebook Marketing tại thị trường Việt Nam
4. Đặc tính chung của Social Media Marketing trên nền tảng Facebook
5. Đặc tính riêng của tâm lý hành vi của người dùng trên nền tảng Facebook so với các nền tảng
social media khác
II. Thiết lập kênh - phần 1
1. Chọn lựa các kênh Facebook theo đúng mục tiêu Marketing
2. Thiết lập fanpage theo mục tiêu
3. 9 chỉ số quan trọng trong Facebook Fanpage
BUỔI 2
I. TỐI ƯU CÁC CHỈ SỐ TRÊN FACEBOOK FANPAGE
1. Ôn lại 9 chỉ số trên Facebook Fanpage
2. Đọc dữ liệu Fanpage bất kỳ
3. Trích lọc người dùng tương tác với bài đăng bất kỳ
4. Những công cụ thống kê hỗ trợ Facebook Marketing
5. Hướng tăng các chỉ số trên Fanpage theo mục đích Marketing bất kỳ
6. Case Study
II. PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP TĂNG LIKE
1. Giới thiệu về các trường phái và các phương thức tăng like căn bản
2. Phương thức tăng like qua event
- Giới thiệu về các loại event
- Những loại event nên tổ chức
- Kịch bản tạo hiệu ứng cho một event bất kỳ
- Làm thế nào để event tiếp cận đúng người dùng mục tiêu
- Phối hợp event fanpage và các kênh truyền thông khác thế nào
- Làm sao để chống người dùng chuyên săn giải & like ảo
..... 1 số bí mật khác
- Case Study
3. Phương thức tăng like qua bài PR, set chéo
- Hướng & giá sàn thuê mua fanpage
- Kỹ thuật viết status PR, status kéo người dùng
- Các code cần biết
& những bí mật riêng
4. Phương thức tăng like qua ứng dụng
- Chia nhóm và giao bài tập nhóm

BUỔI 3
I. PHƯƠNG THỨC TĂNG LIKE (TIẾP)
1. Thực hành phương thức tăng like qua ứng dụng
2. Hướng dẫn chạy Facebook Ads với “bí mật” riêng
- Tối ưu hóa chi phí
- Ứng dụng hiệu ứng thị giác trong Facebook Ads & nguyên tắc hình ảnh trong Facebook Ads
- Hiệu ứng tâm lý trong caption quảng cáo và ứng dụng trong Facebook Ads
- Hiệu ứng font chữ trong tâm lý học và ứng dụng trong Facebook Ads
- Cách tiếp cận người dùng theo ID, email, số điện thoại, thậm chí là công ty họ đang làm việc và
nhiều bí mật khác
3. Các phương thức khác:
- Tài liệu Offline
- Email Marketing
- Các sever trao đổi like
& những bí mật chỉ học viên mới rõ
II. NỘI DUNG (CONTENT) FANPAGE
1. Nội dung fanpage bán hàng
2. Nội dung fanpage tăng traffic
3. Nội dung fanpage Mobile Apps
4. Nội dung fanpage Media
5. Nội dung fanpage cộng đồng
Mỗi cộng ...
CHƯƠNG TRÌNH HỌC FACEBOOK MARKETING 6 BUỔI (LITADO)
BUỔI 1:
I. Tổng quan chung về Facebook Marketing & phương pháp học
1. Tổng quan về Social Media & đặc thù của Social Media so với phương pháp truyền thông
khác
2. Social Media tại Việt Nam
3. Lý do sử dụng Facebook Marketing tại thị trường Việt Nam
4. Đặc tính chung của Social Media Marketing trên nền tảng Facebook
5. Đặc tính riêng của tâm lý hành vi của người dùng trên nền tảng Facebook so với các nền tảng
social media khác
II. Thiết lập kênh - phần 1
1. Chọn lựa các kênh Facebook theo đúng mục tiêu Marketing
2. Thiết lập fanpage theo mục tiêu
3. 9 chỉ số quan trọng trong Facebook Fanpage
BUỔI 2
I. TỐI ƯU CÁC CHỈ SỐ TRÊN FACEBOOK FANPAGE
1. Ôn lại 9 chỉ số trên Facebook Fanpage
2. Đọc dữ liệu Fanpage bất kỳ
3. Trích lọc người dùng tương tác với bài đăng bất kỳ
4. Những công cụ thống kê hỗ trợ Facebook Marketing
5. Hướng tăng các chỉ số trên Fanpage theo mục đích Marketing bất kỳ
6. Case Study
II. PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG QUA CÁC PHƯƠNG PHÁP TĂNG LIKE
1. Giới thiệu về các trường phái và các phương thức tăng like căn bản
2. Phương thức tăng like qua event
- Giới thiệu về các loại event
- Những loại event nên tổ chức
- Kịch bản tạo hiệu ứng cho một event bất kỳ
- Làm thế nào để event tiếp cận đúng người dùng mục tiêu
- Phối hợp event fanpage và các kênh truyền thông khác thế nào
- Làm sao để chống người dùng chuyên săn giải & like ảo
..... 1 số bí mật khác
- Case Study
3. Phương thức tăng like qua bài PR, set chéo
- Hướng & giá sàn thuê mua fanpage
- Kỹ thuật viết status PR, status kéo người dùng
- Các code cần biết
& những bí mật riêng
4. Phương thức tăng like qua ứng dụng
- Chia nhóm và giao bài tập nhóm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC FACEBOOK MARKETING 6 BUỔI (LITADO) - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH HỌC FACEBOOK MARKETING 6 BUỔI (LITADO) - Người đăng: Manh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH HỌC FACEBOOK MARKETING 6 BUỔI (LITADO) 9 10 2