Ktl-icon-tai-lieu

Con đường phía trước, Bill Gate

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 3292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
(Bill Gates)

Lời tựa
Thời gian hai mươi năm qua là một cuộc phiêu lưu kỳ thú đối với tôi. Sự việc bắt đầu
vào một ngày khi, còn là sinh viên năm thứ hai, tôi cùng với Paul Allen đang đứng tại
Quảng trường Harvard và nhìn chăm chú vào một bài viết về một dàn máy điện toán
đăng trên tạp chí Popular Electronics. Trong khi chúng tôi đọc một cách say sưa bài
báo về chiếc máy điện toán cá nhân thực sự đầu tiên đó,chúng tôi chưa biết rồi nó sẽ
được sử dụng như thế nào, nhưng có điều chúng tôi biết chắc rằng nó sẽ thay đổi
chúng tôi và cả thế giới máy điện toán, và chúng tôi đã đúng. Cuộc cách mạng về máy
điện toán cá nhân đã nổ ra và đã ảnh hưởng đến hàng triệu con người. Nó đã dẫn dắt
chúng ta đến những nơi mà trước đây chúng ta chỉ mới tưởng tượng thấy.
Và tất cả chúng ta lại dấn thân vào một hành trình vĩ đại khác. Chúng ta cũng không
biết trắc rồi nó sẽ dẫn dắt đến đâu, nhưng chúng ta chắc chắn rằng cuộc cách mạng
này sẽ cuốn hút nhiều người hơn và sẽ dẫn dắt tất cả chúng ta đi xa hơn.
Những thay đổi lớn lao sắp tới sẽ là cách con người liên lạc với nhau. Những lợi ích
và các vấn đề nảy sinh trong cuộc cách mạng thông tin sắp diễn ra này sẽ lớn hơn rất
nhiều so với những lợi ích mà cuộc cách mạng về máy điện toán cá nhân đã mang lại.
Không bao giờ có một bản đồ đáng tin cậy cho một vùng đất chưa một lần khai phá,
nhưng chúng ta có thể học được những bài học quan trọng từ trong sự sáng tạo và
phát triển của nền công nghiệp điện toán cá nhân trị giá trị giá 120 tỷ mỹ kim này.
Máy điện toán cá nhân - bao gồm các phần cứng, những ứng dụng trong kinh doanh,
các hệ thống trực tuyến,sự nối mạng Internet, thư điện tử,các công cụ đa phương tiện,
công cụ sáng tác, và các trò chơi - là nền tảng cho cuộc cách mạng sắp tới.
Khi nền công nghiệp máy điện toán cá nhân còn phôi thai, các phương tiện thông tin
đại chúng ít chú ý đến những gì đang diễn ra của ngành kinh doanh mới mẻ này.
Chúng tôi, những người đang bị máy điện toán và những khả năng đầy hứa hẹn của
chúng mê hoặc, không hề được người ta biết tới ngoài giới của chúng tôi ra, và chắc
chắn không được coi là một lớp người đại diện cho xu hướng phát triển mới.

2

Nhưng cuộc hành trình mới hướng tới cái gọi là xa lộ thông tin này là một đề tài vô
tận cho các phương tiện thông tin đại chúng như truyền thanh, truyền hình, sách báo,
tạp trí, hội nghị và quảng cáo. Trong những năm qua, đề tài này đã từng tạo nên niềm
thích thú say mê cho cả bên trong lẫn bên ngoài ngành công nghiệp máy điện toán...
1
CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
(Bill Gates)
Li ta
Thời gian hai mươi năm qua là một cuộc phiêu lưu kỳ thú đối với tôi. S vic bắt đầu
vào một ngày khi, còn là sinh viên năm thứ hai, tôi cùng với Paul Allen đang đứng ti
Qung trường Harvard và nhìn chăm chú vào một bài viết v một dàn máy điện toán
đăng trên tạp chí Popular Electronics. Trong khi chúng tôi đọc mt cách say sưa bài
báo v chiếc máy điện toán cá nhân thc s đầu tiên đó,chúng tôi chưa biết ri nó s
được s dng như thế nào, nhưng có điu chúng tôi biết chc rng nó s thay đổi
chúng tôi và c thế giới máy điện toán, và chúng tôi đã đúng. Cuộc cách mng v máy
điện toán cá nhân đã nổ ra và đã ảnh hưởng đến hàng triu con người. Nó đã dẫn dt
chúng ta đến nhng nơi mà trước đây chúng ta chỉ mi tưởng tượng thy.
Và tất cả chúng ta lại dấn thân vào một hành trình vĩ đại khác. Chúng ta cũng không
biết trắc rồi nó sẽ dẫn dắt đến đâu, nhưng chúng ta chắc chắn rằng cuộc cách mạng
này sẽ cuốn hút nhiều người hơn và sẽ dẫn dắt tất cả chúng ta đi xa hơn.
Những thay đổi lớn lao sắp tới sẽ là cách con người liên lạc với nhau. Những lợi ích
và các vấn đề nảy sinh trong cuộc cách mạng thông tin sắp diễn ra này sẽ lớn hơn rất
nhiều so với những lợi ích mà cuộc cách mạng về máy điện toán cá nhân đã mang lại.
Không bao giờ có một bản đồ đáng tin cậy cho một vùng đất chưa một lần khai phá,
nhưng chúng ta có thể học được những bài học quan trọng từ trong sự sáng tạo
phát triển của nền công nghiệp điện toán cá nhân trị giá trị giá 120 tỷ mỹ kim này.
Máy điện toán cá nhân - bao gồm các phần cứng, những ứng dụng trong kinh doanh,
các hệ thống trực tuyến,sự nối mạng Internet, thư điện tử,các công cụ đa phương tiện,
công cụ sáng tác, và các trò chơi - là nền tảng cho cuộc cách mạng sắp tới.
Khi nền công nghiệp máy điện toán cá nhân còn phôi thai, các phương tiện thông tin
đại chúng ít chú ý đến những gì đang diễn ra của ngành kinh doanh mới mẻ này.
Chúng tôi, những người đang bị máy điện toán và những khả năng đầy hứa hẹn của
chúng mê hoặc, không hề được người ta biết tới ngoài giới của chúng tôi ra, và chắc
chắn không được coi là một lớp người đại diện cho xu hướng phát triển mới.
Con đường phía trước, Bill Gate - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con đường phía trước, Bill Gate - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Con đường phía trước, Bill Gate 9 10 669