Ktl-icon-tai-lieu

Công thức suy nghĩ

Được đăng lên bởi tri-le-142
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công thức suy nghĩ(CTSN):
051 – 90
: giá trị ban đầu hoặc cảm xúc nhất
hara84 – 72 – 45
: cặp “bạn bè” hoặc quy luật
973 – 36 – 18
: cụm từ, hành động quyết định nhất
62 – kara – hara
: gộp, tổng hợp, bịa để đưa về ý tròn – ý có
tầm/ảnh hưởng bao quát nhất
Công thức 4 mức trên áp dụng cho mọi suy nghĩ để đưa ra quyết định, giải
pháp phù hợp nhất với vấn đề suy nghĩ!
Bạn có thể không cần đọc mục giải thích CTSN tức là không cần hiểu hết ý
nghĩa công thức, con số (tất nhiên nắm được thì quá ư tuyệt vời!) nhưng bắt
buộc phải nắm ý nghĩa từng mức đã nêu ra ở trên.
Khi sử dụng CTSN ta gọi tắt cho gọn và dễ: (những ngày đầu luyện tập thì
không nên gọi tắt, cứ để nguyên như thế)
051 – 90
: gọi “0”
hara84 – 72 – 45
: gọi “h”
973 – 36 – 18
: gọi “9”
62 – kara – hara
: gọi “6”
Vận dụng công thức:
- CTSN và đặt câu: chọn từ tiếng việt bất kỳ (nhờ từ điển tiếng việt, hoặc
tác phẩm thơ văn gì đó) gán cho nó vào vị trí 051 – 90. Sau đó tìm các từ ở
các vị trí còn lại (bằng cách đặt câu hỏi: “vị trí trước” phát sinh ra cái gì? kết
hợp thêm ý nghĩa của từng mức sẽ nghĩ ra được từ phát sinh). Vd:
0: sáng suốt
h: ?
9: ?
6: ?
(suy nghĩ một chút ... sáng suốt phát sinh ra cái gì nhỉ? và là cặp “bạn bè”
hoặc quy luật) từ đó suy ra:
0: sáng suốt
h: tỉnh táo, nhanh nhẹn, kỷ lưỡng, tỉ mỉ
9: ?
6: ?
(suy nghĩ tiếp ... tỉnh táo phát sinh ra cái gì nhỉ? và là cụm từ quyết định
nhất) từ đó suy ra:
tve-4u.org – lathanhvien – group:chém gió gây bão

1

0: sáng suốt
h: tỉnh táo, nhanh nhẹn, kỷ lưỡng, tỉ mỉ
9: gọn, trật tự
6: ?
(suy nghĩ nữa ... gọn, trật tự phát sinh ra cái gì nhỉ? và là ý tròn hay ý bao
quát) từ đó suy ra:
0: sáng suốt
h: tỉnh táo, nhanh nhẹn, kỷ lưỡng, tỉ mỉ
9: gọn, trật tự
6: dễ dàng
Bí quyết để có câu dài và hay: bằng cách giấu nhiều từ vựng (hoặc liên kết
ẩn nhiều từ vựng) thì câu sẽ dài và hay ra. Vd: Bạn muốn khen người ta rằng
“Bạn rất thông minh” mà nói theo cách bóng bẩy và hay nhất thì bạn làm
như sau:
Chọn từ gần nghĩa với từ quyết định câu: ở đây là từ “thông minh”. Đặt nó ở
vị trí đầu tiên tức là vị trí 0. Rồi dùng CTSN xác định từ ở các mức còn lại.
Sau đó đặt câu với liên kết ẩn đến các từ đó. Vd ở đây mình được:
0: thông minh
h: tự tin, chính xác
9: cao cả, rõ ràng, phù hợp
6: chắc chắn
Từ đó ta sẽ đặt được các câu đại loại như: Bạn rất bản lĩnh và thông minh
(liên kết ẩn từ từ “tự tin”). Bạn rất hấp dẫn và thông minh (liên kết ẩn từ từ
“chính xác”). Ban có tâm hồn, cách nói của người thông minh (liên kết ẩn tù
từ “cao cả”). Nếu bạn cứ mãi như thế này, ...
Công thức suy nghĩ(CTSN):
051 – 90 : giá trị ban đầu hoặc cảm xúc nhất
hara84 – 72 – 45 : cặp “bạn bè” hoặc quy luật
973 – 36 – 18 : cụm từ, hành động quyết định nhất
62 – kara – hara : gộp, tổng hợp, bịa để đưa về ý tròn ý
tầm/ảnh hưởng bao quát nhất
Công thức 4 mức trên áp dụng cho mọi suy nghĩ để đưa ra quyết đnh, giải
pháp phù hợp nhất với vấn đề suy nghĩ!
Bạn thể không cần đọc mục giải thích CTSN tức không cần hiểu hết ý
nghĩa công thức, con số (tất nhiên nắm được thì quá ư tuyệt vời!) nhưng bắt
buộc phải nắm ý nghĩa từng mức đã nêu ra ở trên.
Khi sử dụng CTSN ta gọi tắt cho gọn dễ: (những ngày đầu luyện tập thì
không nên gọi tắt, cứ để nguyên như thế)
051 – 90 : gọi “0”
hara84 – 72 – 45 : gọi “h”
973 – 36 – 18 : gọi “9”
62 – kara – hara : gọi “6”
Vận dụng công thức:
- CTSN đặt câu: chọn ttiếng việt bất kỳ (nhờ từ điển tiếng việt, hoặc
tác phẩm thơ văn đó) gán cho vào vị trí 051 90. Sau đó tìm các từ
các vị trí còn lại (bằng cách đặt câu hỏi: “vị trí trước” phát sinh ra cái gì? kết
hợp thêm ý nghĩa của từng mức sẽ nghĩ ra được từ phát sinh). Vd:
0: sáng suốt
h: ?
9: ?
6: ?
(suy nghĩ một chút ... sáng suốt phát sinh ra cái nhỉ? cặp “bạn bè”
hoặc quy luật) từ đó suy ra:
0: sáng suốt
h: tỉnh táo, nhanh nhẹn, kỷ lưỡng, tỉ mỉ
9: ?
6: ?
(suy nghĩ tiếp ... tỉnh táo phát sinh ra cái nhỉ? cụm từ quyết định
nhất) từ đó suy ra:
tve-4u.org – lathanhvien – group:chém gió gây bão 1
Công thức suy nghĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức suy nghĩ - Người đăng: tri-le-142
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công thức suy nghĩ 9 10 68