Ktl-icon-tai-lieu

Dám thay đổi mình

Được đăng lên bởi tuyetkha
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

PHẦN 1: DÁM THAY ĐỔI – KHỞI ĐẦU CHO TẤT CẢ
Chương 1: Những mô hình học tập “phá kén xông ra” -------------------------------- 15
Chương 2: Dám thay đổi thói quen học tập -------------------------------------------------33
Chương 3: Chiến lược học tập của bạn đâu rồi? ------------------------------------------- 51

PHẦN 2: GIẢI PHÓNG KHẢ NĂNG TIỀM ẨN - HỌC TẬP ĐỈNH CAO
Chương 4: Biết cách học thế là đủ ------------------------------------------------------------- 61
Chương 5: Giải phóng tiềm ẩn qua năm bước ----------------------------------------------78
Chương 6: Sáu bước để học tập hiệu quả---------------------------------------------------113

PHẦN 3: THÀNH CÔNG LUÔN Ở PHÍA TRƯỚC - HÃY BẮT ĐẦU
Chương 7: Dám đặt mục tiêu-------------------------------------------------------------------129
Chương 8: Lịch trình thành công--------------------------------------------------------------142
Chương 9: Nắm bắt các bí quyết ------------------------------------------------------------- 158

PHẦN 4: TỪ ĐỘNG LỰC ĐẾN THÀNH CÔNG - VIỄN CẢNH MỚI
Chương 10: Động lực học, mở hướng tương lai-------------------------------------------179
Chương 11: Bạn nghĩ đến thất bại, tại sao?-------------------------------------------------193

PHẦN 5: THI CỬ THÔNG MINH - BƯỚC NGOẶT TRONG HỌC TẬP
Chương 12: Chiến lược chuẩn bị thi----------------------------------------------------------201
Chương 13: Chiến lược thi ----------------------------------------------------------------------213

PHẦN 6: CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG - BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI
Chương 14: Thành công như mong đợi-----------------------------------------------------230
Chương 15: Giấc mơ du học--------------------------------------------------------------------239
PHỤ LỤC---------------------------------------------------------------------------------------------266

1

Phần

Dám thay đổi –
Khởi đầu cho tất cả

1

Chương

NHỮNG MÔ HÌNH HỌC TẬP
“PHÁ KÉN XÔNG RA”
Trong những ngày cắp sách đến trường, chắc ai cũng phải băn khoăn với
những câu hỏi:
• Học để làm gì?
• Làm sao học được môn này?
• Chiến lược nào giúp mình học tập hiệu quả?
• Làm sao tăng cường khả năng nhớ bài?
• Làm sao nhanh chóng nắm vững kiến thức?
Nếu không tìm được câu trả lời cho những câu hỏi cốt yếu nêu trên, có thể
bạn sẽ lãng phí thời gian, tự đổ lỗi cho mình và rồi chỉ biết than thân trách

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐỈNH CAO

phận. Dù có tự trách mình bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được kết quả tập
của bạn. Bạn đã dũng cảm nhận lỗi về mình – một hành...
MỤC LỤC
PHẦN 1: DÁM THAY ĐỔI – KHỞI ĐẦU CHO TT CẢ
Chương 1: Những mô hình học tập phá kén xông ra -------------------------------- 15
Chương 2: Dám thay đổi thói quen học tập -------------------------------------------------33
Chương 3: Chiến lược học tập của bạn đâu rồi? ------------------------------------------- 51
PHẦN 2: GIẢI PHÓNG KHẢ NĂNG TIỀM ẨN - HỌC TẬP ĐỈNH CAO
Chương 4: Biết cách học thế là đủ ------------------------------------------------------------- 61
Chương 5: Giải phóng tiềm ẩn qua năm bước ----------------------------------------------78
Chương 6: Sáu bước để học tập hiệu quả---------------------------------------------------113
PHẦN 3: THÀNH CÔNG LUÔN Ở PHÍA TRƯỚC - HÃY BẮT ĐU
Chương 7: Dám đặt mục tiêu-------------------------------------------------------------------129
Chương 8: Lịch trình thành công--------------------------------------------------------------142
Chương 9: Nắm bắt các bí quyết ------------------------------------------------------------- 158
PHẦN 4: TỪ ĐỘNG LỰC ĐẾN THÀNH CÔNG - VIỄN CẢNH MỚI
Chương 10: Động lực học, mở hướng tương lai-------------------------------------------179
Chương 11: Bạn nghĩ đến thất bại, tại sao?-------------------------------------------------193
PHẦN 5: THI CỬ THÔNG MINH - BƯỚC NGOẶT TRONG HỌC TẬP
Chương 12: Chiến lược chuẩn bị thi----------------------------------------------------------201
Chương 13: Chiến lược thi ----------------------------------------------------------------------213
PHẦN 6: CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG - BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI
Chương 14: Thành công như mong đợi-----------------------------------------------------230
Chương 15: Giấc mơ du học--------------------------------------------------------------------239
PHỤ LỤC---------------------------------------------------------------------------------------------266

Dám thay đổi mình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dám thay đổi mình - Người đăng: tuyetkha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Dám thay đổi mình 9 10 844