Ktl-icon-tai-lieu

Đặt mối quan hệ tốt trong 90 giây

Được đăng lên bởi Huy Lâm
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 4018 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
Lời nói đầu

xiii

Phần một

8

Cuộc gặp gỡ đầu tiên
1. Sức mạnh của con người………………………………………………
Lợi ích của giao tiếp

……………………………………………………..

Giao tiếp trực diện …………………………………………………...

9
10
13

Tại sao ai cũng thích người dễ mến……………………………………..

14

Tại sao lại là 90 giây? ……………………………………………………...

15

2. Những ấn tượng đầu tiên ……………………………………………

17

Cuộc gặp gỡ ………………………………………………………………..

18

Bài tập chào hỏi: Truyền năng lượng ……………………………

21

Thiết lập quan hệ …………………………………………………………..

23

Giao tiếp …………………………………………………………………….

24

Điều gì tiếp sau đây? ……………………………………………………….

26

Phần hai

29

Đặt mối quan hệ tốt trong 90 giây
3. “Có điều gì mình thực sự thích ở con người này” ………………

30

Quan hệ tự nhiên …………………………………………………………

32

Quan hệ tình cờ

………………………………………………………...

34

Quan hệ sắp đặt

………………………………………………………..

34

Điểm tương đồng

……………………………………………………

4. Mọi thứ đều nằm ở thái độ ……………………………………………
Thái độ thực sự TíchCực …………………………………………………..

35

37
38

1

Thái độ thực sự Tiêu Cực ………………………………………………….

39

Sự lựa chọn của bạn

40

…………………………………………………….

Bài tập về Thái độ: Tạo ký ức vui vẻ
5. Hành vi nổi bật hơn lời nói

………………………..

………………………………………….

Ngôn ngữ cơ thể ………………………………………………………………..
Tán tỉnh

……………………………………………………………

Sự tương đồng …………………………………………………………………..

43

46
46
51
52

Sự kết hợp giữa các thông điệp ……………………………………

52

Bài tập về sự tương đồng: Lời nói và giọng điệu ……………......

55

Hãy là chính mình ………………………………………………………………

57

6. Ai cũng thích người giống mình ……………………………………

60

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ………………………………..

60

Nghệ thuật hoà đồng ………………………………………………………….

63

Kẻ bắt nạt

…………………………………………………………

67

Hãy làm mọi việc tự nhiên …………………………………………..

70

Bài tập cho sự hoà đồng

73

……………………………………………

Phần ba

77

Những bí ẩn của giao tiếp
7. Không chỉ nói chuyện mà còn lắng nghe

……………………….

Ngừng nói chuyện và bắt đầu đặt câu hỏi ……………………………………
Những tín hiệu bị bỏ lỡ ……………………………………………..
Lắng nghe tích cực
Cho và nhận

……………………………………………………….
…………………………………………………………

Sử dụng ngôn ngữ giầu hình ảnh

78
79
88
91
93

……………………………….

94

Bài tập luyện giọng: Hiệu ứng âm thanh ………………………….

96

2

Những ấn tượng khó phai

………….………………………………

100

8. Lí giải những giác quan của cơ thể ………………………………….

102

Thị giác, Thính giác hay Trực giác …………………………………………..

103

Trắc nghiệm: Giác quan ưu thế của bạn ………………………….
Hoà nhịp với sự lựa chọn cảm giác
Nói bóng bẩy ẩn dụ

………………………………………….

106
110
...
1
Mục lục
Lời nói đầu
xiii
Phần một
Cuộc gặp gỡ đầu tiên
8
1. Sức mạnh của con người………………………………………………
9
Lợi ích của giao tiếp ……………………………………………………..
10
Giao tiếp trực diện …………………………………………………...
13
Tại sao ai cũng thích người dễ mến……………………………………..
14
Tại sao lại là 90 giây? ……………………………………………………...
15
2. Những ấn tượng đầu tiên ……………………………………………
17
Cuộc gặp gỡ ………………………………………………………………..
18
Bài tập chào hỏi: Truyền năng lượng ……………………………
21
Thiết lập quan hệ …………………………………………………………..
23
Giao tiếp …………………………………………………………………….
24
Điều gì tiếp sau đây? ……………………………………………………….
26
Phần hai
Đặt mối quan hệ tốt trong 90 giây
29
3. “Có điều gì mình thực sự thích ở con người này ………………
30
Quan hệ tự nhiên …………………………………………………………
32
Quan hệ tình cờ ………………………………………………………...
34
Quan hệ sắp đặt ………………………………………………………..
34
Điểm tương đồng ……………………………………………………
35
4. Mọi thứ đều nằm ở thái độ ……………………………………………
37
Thái độ thực sự TíchCực …………………………………………………..
38
Đặt mối quan hệ tốt trong 90 giây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặt mối quan hệ tốt trong 90 giây - Người đăng: Huy Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Đặt mối quan hệ tốt trong 90 giây 9 10 65