Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIAO TIẾP KTHP

Được đăng lên bởi Sống Về Đêm
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2760 lần   |   Lượt tải: 2 lần
khái niệm chung về giao tiếp(Định nghĩa, vai trò, đặc trưng trong GT).............................................................................................................................................................................1
Trang phục, nét mặt,gt người viết........................................................................................................................................................................................................................................3
mô hình giao tiếp.................................................................................................................................................................................................................................................................3
tác động và cản trở trong giao tiếp:(trang phục, ám thị, bắt trước).....................................................................................................................................................................................5
đặc trưng giao tiếp của người việt........................................................................................................................................................................................................................................7
Nghi thức giao tiếp.............................................................................................................................................................................................................................................................10
Quan hệ giao tiếp...............................................................................................................................................................................................................................................................11
2.1 kỹ thuật gây thiện cảm(đn, kỹ thuật gây thiện cảm)....................................................................................................................................................................................................12
2.2 kỹ thuật đặt câu hỏi.(kỹ thuật,ưu, nhược điểm loại câu hỏi).......................................................................................................................................................................................15
2.3 kỹ thuật thuyết trình(các lỗi,điệu bộ, cử chỉ, giọng nói âm thanh,các yếu tố tác động)........................................................
khái niệm chung về giao tiếp(Định nghĩa, vai trò, đặc trưng trong GT).............................................................................................................................................................................1
Trang phục, nét mặt,gt người viết........................................................................................................................................................................................................................................3
mô hình giao tiếp.................................................................................................................................................................................................................................................................3
tác động và cản trở trong giao tiếp:(trang phục, ám thị, bắt trước).....................................................................................................................................................................................5
đặc trưng giao tiếp của người việt........................................................................................................................................................................................................................................7
Nghi thức giao tiếp.............................................................................................................................................................................................................................................................10
Quan hệ giao tiếp...............................................................................................................................................................................................................................................................11
2.1 kỹ thuật gây thiện cảm(đn, kỹ thuật gây thiện cảm)....................................................................................................................................................................................................12
2.2 kỹ thuật đặt câu hỏi.(kỹ thuật,ưu, nhược điểm loại câu hỏi).......................................................................................................................................................................................15
2.3 kỹ thuật thuyết trình(các lỗi,điệu bộ, cử chỉ, giọng nói âm thanh,các yếu tố tác động)..............................................................................................................................................15
2.4 điều hành hội thảo(đn, quy trình).................................................................................................................................................................................................................................17
2.5 đàm phán(các yếu tố cơ bản,ĐN, các nguyên tắc, giải quyết xung đột)......................................................................................................................................................................18
Một số kỹ thuật cơ bản trong đàm phán.............................................................................................................................................................................................................................21
Giải quyết xung đột và tiến tới thoả thuận.........................................................................................................................................................................................................................21
2.6 bảo vệ đồ án TN(kỹ thuật bảo vệ)................................................................................................................................................................................................................................21
2.6.2. Cách trình bày..........................................................................................................................................................................................................................................................22
2.6.3. Bảo vệ đồ án.............................................................................................................................................................................................................................................................25
2.7 Giao tiếp trong công sở(nghi thức làm quen, bắt tay, chào hỏi)..................................................................................................................................................................................26
2.8.2. Bắt tay.....................................................................................................................................................................................................................................................................27
2.8 cản trở trong Gt.(về ngôn ngữ, tâm lý)........................................................................................................................................................................................................................28
2.9 Giao tiếp khi đi tìm việc làm........................................................................................................................................................................................................................................29
- kỹ thuật trả lời phỏng vấn................................................................................................................................................................................................................................................31
- kỹ thuật tìm kiếm thông tin(thị trường nổi, ẩn),..............................................................................................................................................................................................................32
CHƯƠNG 1
khái ni m chung v giao ti p(Đ nh nghĩa, vai trò, đ c tr ng trong GT). ế ư
Giao tiếp là sự tác động qua lại giữa con ngưới với con người mà qua đó nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý được thể hiện ở sự trao đổi thông tin, sự
ảnh hưởng, sự rung cảm và sự hiểu biết lẫn nhau.
hình thức giao tiếp.
Các giai đoạn trong giao tiếp.
Các mạng giao tiếp(chuỗi, sao, tròn).
+ Mạng hình chuỗi:
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIAO TIẾP KTHP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIAO TIẾP KTHP - Người đăng: Sống Về Đêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIAO TIẾP KTHP 9 10 557