Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Kỹ năng giao tiếp cho người xin việc khi tham dự phỏng vấn

Được đăng lên bởi Thuong Pham Py
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môn nghệ thuật giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp cho người…

LỜI MỞ ĐẦU
Cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển, nhu cầu tìm kiếm việc làm của con
người cũng ngày càng tăng lên, để đáp ứng lại điều đó, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự
trang bị cho mình những kỹ năng giao tiếp thật tốt, trong đó kỹ năng giao tiếp trong
phỏng vấn xin việc cũng là một nghệ thuật và rất cần thiết cho những ai có nhu cầu tìm
kiếm việc làm trong xã hội hiện nay – một xã hội mà đòi hỏi ở bạn một kỹ năng giao
tiếp ứng xử trong tất cả các mối quan hệ, công việc cũng như đời sống. Nó là một
trong những yếu tố không nhỏ tạo nên sự thành công cho mỗi người góp phần tìm
được một công việc tốt thích hợp với năng lực và chuyên môn của bản thân, và là một
trong những tiêu chuẩn được đặt ra trên hàng đầu của tất cả các nhà tuyển dụng hiện
nay.
Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp cho người xin việc khi tham dự phỏng vấn
nhóm chúng em đã chủ động lựa chọn đề tài “Kỹ năng giao tiếp cho người xin việc
khi tham dự phỏng vấn”. Qua quá trình thu thập, tham khảo và nghiên cứu từ nhiều
nguồn tài liệu khác nhau. Chọn lọc ra những vấn đề mà nhóm chúng em cảm thấy
đó là vấn đề quan trọng cần quan tâm.
Kết cấu của đồ án gồm:
+ Chương I : Cơ sở lý luận.
+ Chương II : Thực trạng kỹ năng phỏng vấn xin việc ngày nay.
+ Chương III: Nâng cao kỹ năng phỏng vấn trong xin việc.
Tuy nhiên, do trình độ và thời gian có hạn nên nhóm em không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Vì vậy, nhóm em rất mong các quý thầy cô đóng góp ý kiến để bài đồ
án được hoàn thiện hơn.
Nhóm xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Hải Vân đã giúp đỡ chúng em trong suốt
quá trình làm đồ án.

Môn nghệ thuật giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp cho người…

NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................
Môn nghệ thuật giao tiếp Kỹ năng giao tiếp cho người…
LỜI MỞ ĐẦU
Cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển, nhu cầu tìm kiếm việcm của con
người cũng ngày càng tăng lên, để đáp ứng lại điều đó, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự
trang bị cho mình những kỹ năng giao tiếp thật tốt, trong đó kỹ năng giao tiếp trong
phỏng vấn xin việc cũng là một nghệ thuật và rất cần thiết cho những ai có nhu cầu tìm
kiếm việcm trong hội hiện nay một hội đòi hỏi bạn một kỹ năng giao
tiếp ứng xử trong tất cả các mối quan hệ, công việc cũng như đời sống. một
trong những yếu tố không nhỏ tạo nên sự thành công cho mỗi người góp phần tìm
được một công việc tốt thích hợp với năng lực chuyên môn của bản thân, là một
trong những tiêu chuẩn được đặt ra trên hàng đầu của tất c các n tuyển dụng hiện
nay.
Nhằm ng cao kỹ năng giao tiếp cho người xin việc khi tham dự phỏng vấn
nhóm chúng em đã chủ động lựa chọn đề tài “Kỹ năng giao tiếp cho người xin việc
khi tham dự phỏng vấn”. Qua quá trình thu thập, tham khảo và nghiên cứu từ nhiều
nguồn tài liệu khác nhau. Chọn lọc ra những vấn đề nhóm chúng em cảm thấy
đó là vấn đề quan trọng cần quan tâm.
Kết cấu của đồ án gồm:
+ Chương I : Cơ sở lý luận.
+ Chương II : Thực trạng kỹ năng phỏng vấn xin việc ngày nay.
+ Chương III: Nâng cao kỹ năng phỏng vấn trong xin việc.
Tuy nhiên, do trình độ thời gian hạn nên nhóm em không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Vì vậy, nhóm em rất mong các quý thầy cô đóng góp ý kiến để bài đồ
án được hoàn thiện hơn.
Nhóm xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Hải Vân đã giúp đỡ chúng em trong suốt
quá trình làm đồ án.
Đề tài Kỹ năng giao tiếp cho người xin việc khi tham dự phỏng vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Kỹ năng giao tiếp cho người xin việc khi tham dự phỏng vấn - Người đăng: Thuong Pham Py
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề tài Kỹ năng giao tiếp cho người xin việc khi tham dự phỏng vấn 9 10 608