Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12

Được đăng lên bởi nguyenminhhai100682-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
TRƯỜNG THPT
Họ, tên thí sinh :..................................................................Số báo danh .........................................
Mã đề thi 001
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu: Từ câu 01 đến câu 40)
Câu 1: Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thủy tinh theo phương xiên. Hiện tượng
nào sau đây không xảy ra ở bề mặt :
A. Phản xạ.
B. Khúc xạ.
C. Phản xạ toàn phần.
D. Tán sắc.
0
Câu 2: Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 60 . Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím
và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146 cm.
B. 0,0146 m.
C. 0,0146 cm.
D. 0,292 cm.
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vào đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có r  20 ; Z L  50 , tụ
điện Z C  65  và biến trở R. Điều chỉnh R thay đổi từ 0   thì thấy công suất toàn mạch đạt cực đại là
A. 120 W.
B. 115,2 W.
C. 40 W.
D. 105,7 W.
Câu 4: Tia nào sau đây có bản chất khác với các tia còn lại:
A. Tia gamma.
B. Tia X.
C. Tia tử ngoại.
D. Tia catôt.
Câu 5: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A
nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời
gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên
dây là:
A. 3,2 m/s.
B. 5,6 m/s.
C. 4,8 m/s.
D. 2,4 m/s.
Câu 6: Dùng hạt prôtôn có động năng K p  5,58 MeV bắn vào hạt nhân 11 Na đứng yên, ta thu được hạt  và hạt X có
động năng tương ứng là K  6, 6 MeV ; K X  2, 64 MeV . Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng
hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt X là:
A. 1700.
B. 1500.
C. 700.
D. 300.
Câu 7: Trong hệ Mặt Trời hai hành tinh có quỹ đạo xa nhau nhất là
A. Thủy tinh và Thiên vương tinh.
B. Thủy tinh và Hải vương tinh.
C. Kim tinh và Hải vương tinh.
D. Kim tinh và Thiên vương tinh.
Câu 8: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k  50 N / m , một đầu cố định, đầu kia
gắn với vật nhỏ khối lượng m1  100 g . Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng
m2  400 g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của ...
TRƯỜNG THPT
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHT LƯỢNG LỚP 12
n: VT LÍ (Thi gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên t sinh :..................................................................S o danh .........................................
Mã đề thi 001
A. PHN CHUNG CHO TT CC THÍ SINH (40 câu: Từ câu 01 đến u 40)
Câu 1: Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thủy tinh theo phương xiên. Hiện tượng
nào sau đây không xảy ra ở bề mặt :
A. Phản xạ. B. Khúc xạ. C. Phản xạ toàn phần. D. Tán sắc.
Câu 2: Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 60
0
. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím
và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là:
A. 0,146 cm. B. 0,0146 m. C. 0,0146 cm. D. 0,292 cm.
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng
60V
vào đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây
20 ; 50 ,
L
r Z
tụ
điện
65
C
Z
và biến trở R. Điều chỉnh R thay đổi từ
0
thì thấy công suất toàn mạch đạt cực đại là
A. 120 W. B. 115,2 W. C. 40 W. D. 105,7 W.
Câu 4: Tia nào sau đây có bản chất khác với các tia còn lại:
A. Tia gamma. B. Tia X. C. Tia tử ngoại. D. Tia catôt.
Câu 5: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A
nhất với AB = 18 cm, M một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời
gian độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên
dây là:
A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s.
Câu 6: Dùng hạt prôtôn động năng
5,58
p
K MeV
bắn vào hạt nhân
23
11
Na
đứng yên, ta thu được hạt
hạt X có
động năng tương ứng là
6,6 ; 2,64 .
X
K MeV K MeV
Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng
hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt X là:
A. 170
0
. B. 150
0
. C. 70
0
. D. 30
0
.
Câu 7: Trong hệ Mặt Trời hai hành tinh có quỹ đạo xa nhau nhất là
A. Thủy tinh và Thiên vương tinh. B. Thủy tinh và Hải vương tinh.
C. Kim tinh và Hải vương tinh. D. Kim tinh và Thiên vương tinh.
Câu 8: Một con lắc xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm xo nhẹ, độ cứng
50 /k N m
, một đầu cố định, đầu kia
gắn với vật nhỏ khối lượng
. Ban đầu giữ vật
1
m
tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng
2
400m g
sát vật
1
m
rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục xo. Hệ số ma sát trượt
giữa các vật với mặt phẳng ngang
0,05.
Lấy
2
10 / .g m s
Thời gian từ khi thả đến khi vật
2
m
dừng lại là:
A. 2,16 s. B. 0,31 s. C. 2,21 s. D. 2,06 s.
Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, màn quan sát E cách mặt phẳng chứa hai khe S
1
S
2
một khoảng
1,2 .D m
Đặt giữa màn mặt phẳng hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính cách nhau
72 cm cho ảnh nét của hai khe trên màn, vị trí ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai khe ảnh
' '
1 2
4 .S S mm
Bỏ thấu
kính đi, rồi chiếu sáng hai khe bằng nguồn điểm S phát bức xạ đơn sắc
750nm
thì khoảng vân thu được trên màn là
A. 0,225 mm. B. 1,25 mm. C. 3,6 mm. D. 0,9 mm.
Câu 10: Trong mạch dao động lý tưởngdao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q
0
dòng điện
cực đại qua cuộn cảm là I
0
. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng
0
/I n
(với n > 1) thì điện tích của tụ có độ lớn
A.
2
0
1 1/ .q n
B.
2
0
/ 1 1/ .q n
C.
2
0
1 2 / .q n
D.
2
0
/ 1 2 / .q n
Câu 11: Một khối chất phóng xạ Rađôn, sau thời gian một ngày đêm thì số hạt nhân ban đầu giảm đi 18,2%. Hằng số
phóng xạ của Rađôn là:
A. 0,2 (s
-1
). B. 2,33.10
-6
(s
-1
). C. 2,33.10
-6
(ngày
-1
). D. 3 (giờ
-1
).
Câu 12: Cho đoạn mạch RLC với
2
/ ,L C R
đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều
2 cos , u U t
(với U
không đổi,
thay đổi được). Khi
1
2 1
9
thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là
A.
3/ 73.
B.
2 / 13.
C.
2 / 21.
D.
4 / 67.
Câu 13: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm
0
L
và một tụ điện có điện
dung
0
C
khi đó máy thu được sóng điện từ bước sóng
0
.
Nếu dùng n tụ điện giống nhau cùng điện dung
0
C
mắc nối
tiếp với nhau rồi mắc song song với tụ
0
C
của mạch dao động, khi đó máy thu được sóng có bước sóng:
A.
0
( 1) / .n n
B.
0
/( 1).n n
C.
0
/ .n
D.
0
.n
Câu 14: Cho mạch RLC nối tiếp : Điện trở thuần R, L thay đổi được, tụ điện có điện dung C. Điện áp xoay chiều
đặt vào 2 đầu mạch u=U
0
cos(t) . Khi thay đổi độ tự cảm đến
1
1
L
(H) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua
Trang 1/7 - Mã đề thi 126
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 - Người đăng: nguyenminhhai100682-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 9 10 280