Ktl-icon-tai-lieu

Để trở thành nhà thuyết trình tài ba

Được đăng lên bởi ttngochan_11sh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ 
THUYẾT TRÌNH TÀI BA

Người trình bày: Ông Daniel Bladh, Thạc sĩ kinh tế
người Thụy Sĩ

   Sáng thứ ba, 17­04­2012 tại Phòng họp 2, khu 
Trung tâm , Đại Học An Giang

ĐIỂM CHUNG CỦA 
NHỮNG NHÂN VẬT NÀY 
LÀ GÌ?

HỌ LÀ NHỮNG NHÀ 
DIỄN THUYẾT TÀI 
BA!

Không ai sinh ra mà có sẵn khả năng diễn thuyết tuyệt 
vời. Kỹ năng này cần được học hỏi, thực hành và phát 
triển theo thời gian. 
Những nhà triết học người Hy Lạp đã phát hiện ra kỹ 
năng này 400 năm trước Công Nguyên. Sau đó, họ đã xây 
dựng kỹ năng hùng biện, nghệ thuật giao tiếp lưu loát. 
Kỹ năng hùng biện đã được phát triển trong suốt hàng 
ngàn năm qua. 

Mục tiêu của kỹ năng hùng biện

1. Giao tiếp lưu loát
2. Hiểu được ý nghĩa giao tiếp tốt hơn.
Ngày nay, kỹ năng này rất hữu ích trong 
tất cả các lĩnh vực đời sống. Sinh viên 
thuyết trình trước lớp trong học tập, 
quảng bá trong kinh doanh hoặc 
thuyết phục khách hàng, trong lĩnh 
vực chính trị hay khi trình bày trước 
gia đình.

NHỮNG QUY LUẬT VÀNG KHI HÙNG 
BIỆN
1.

2.

3.

SÁNG KIẾN = đầu tiên, chúng ta cần tập hợp các 
thông tin có liên quan và làm rõ những ý tưởng chính 
cho bài thuyết trình. Tự đặt ra những câu hỏi như tại 
sao, khi nào, ở đâu và như thế nào?
SẮP XẾP Ý TƯỞNG = việc sắp xếp các ý tưởng cho 
bài thuyết trình rất quan trọng. Vì vậy, sau khi bạn đã 
tập hợp được các thông tin cần thiết, bạn cần cân nhắc 
sắp xếp các ý tưởng của mình. 
TRÌNH BÀY = bước tiếp theo là bạn phải trình bày ý 
tưởng một cách hệ thống những gì bạn muốn nói. Cố 
gắng tìm những từ và cách diễn đạt phù hợp với mục 
đích bài thuyết trình và đối tượng khán giả. 

4. GHI NHỚ = Ghi nhớ nội dung thuyết trình rất 
quan trọng. Khi đã nhớ rõ nội dung bài thuyết trình, 
bạn có thể trình bày tự tin và thoải mái. 
5. HÀNH ĐỘNG = bước cuối cùng là trình bày. Lúc 
này, bạn sẽ đối diện với khán giả và trình bày bài 
diễn thuyết của mình.

CHUẨN BỊ
  Mục tiêu của bài thuyết trình là 

gì?
  Ai là khán giả?
  Những thông điệp chính trong bài 
thuyết trình là gì?
  Bạn nên sắp xếp ý trong bài 
thuyết trình như thế nào?
  Những hình ảnh nào bạn nên sử 

MỤC TIÊU
Có phải mục tiêu của bài thuyết trình là thông 
tin, thuyết phục hay khuyến khích khán giả 
của bạn thực hiện một hành động nào đó? 
Sau buổi thuyết trình;
1. Khán giả nên biết những gì?
2. Khán giả cảm thấy như thế nào?
3. Khán giả nên làm những gì?

PHÂN TÍCH KHÁN GIẢ

NHỮNG THÔNG ĐIỆP 
CHÍNH


Biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu. Vấn 
đề này có những ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng, 
ng...
Đ TR THÀNH NHÀ
THUY T TRÌNH TÀI BA
Sáng th ba, 17-04-2012 t i Phòng h p 2, khu
Trung tâm , Đ i H c An Giang
Người trình bày: Ông Daniel Bladh, Thạc sĩ kinh tế
người Thụy Sĩ
Để trở thành nhà thuyết trình tài ba - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Để trở thành nhà thuyết trình tài ba - Người đăng: ttngochan_11sh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Để trở thành nhà thuyết trình tài ba 9 10 624