Ktl-icon-tai-lieu

Điều hành cuộc họp

Được đăng lên bởi Jangdong Lee
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 851 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DONG HOI URBAN DEVELOPMENT PROJECT
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỒNG HỚI

COOPERATION SWITZERLAND-VIETNAM
HỢP TÁC VIỆT NAM-THỤY SỸ

TRUNG TÂM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
DỰ ÁN PTĐTĐH

1. Điều hành cuộc họp

Tháng 11, 2003

Dựa theo tài liệu của trường Harvard Business

Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 1.Điều hành cuộc họp

ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP
Tổ chức thành công cuộc họp là công việc mà bất cứ người lãnh đạo
có năng lực nào cũng cần phải có khả năng thực hiện. Đây là một
việc không dễ dàng gì. Các cuộc họp nên được tổ chức như thế nào?
làm thế nào để biết chắc chắn người tham dự sẽ đến đúng giờ?
Truyền đạt cho mọi người như thế nào? Tổ chức thực hiện công việc
sau cuộc họp ra sao?
Trong tài liệu này, bạn sẽ học cách xây dựng mục tiêu cho cuộc họp,
hình thành nội dung sát với thực tế, tiếp xúc với những người khác
trong cuộc họp, và lập kế hoạch để biến những quyết định thành hành
động.

1. Loại hình và mục đích cuộc họp
Có thể tổ chức một cuộc họp với nhiều mục đích. Loại hình
trong cuộc họp có thể phân chia thành ba lĩnh vực như sau:
• Cuộc họp để giải quyết vấn đề
• Cuộc họp để đưa ra quyết định
•

Các loại hình khác: Truyền đạt, báo cáo và họp để tiếp nhận
ý kiến phản hồi...

2. 14 bước lập kế hoạch, triển khai thực hiện và theo dõi
1. Đảm bảo là cuộc họp thực sự cần thiết.
Triệu tập cuộc họp khi:
• bạn cần cả nhóm cung cấp thông tin hoặc tư vấn.

Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới

1

Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 1.Điều hành cuộc họp

• bạn muốn Nhóm tham gia đưa ra quyết định hoặc giải quyết
vấn đề.
• bạn muốn làm rõ một vấn đề mà trao đổi với từng người một
không mang lại kết quả.
• bạn muốn chia sẽ thông tin, thành công hoặc quan tâm đến
cả nhóm.
Không nên tổ chức cuộc họp nếu:
• chỉ liên quan đến những vấn đề cá nhân
• bạn không có thời gian chuẩn bị
• có cách khác hiệu quả hơn như nhắc nhở, thư điện tử hoặc
điện thoại
• vấn đề đã được giải quyết
• nội dung cuộc họp không hữu ích đối với mọi người.
2. Xác định và làm rõ các mục tiêu và tiến trình cuộc họp.
• Dựa vào mục tiêu cụ thể của cuộc họp bạn sẽ quyết định ai
là người bạn muốn mời đến dự và cuộc họp nên được tổ
chức như thế nào. (để thông báo, giải quyết vấn đề, khuyến
khích mọi người đóng góp ý kiến hoặc đi đến kết luận?)
• Mục tiêu của cuộc họp cần phải cụ thể, rõ ràng và khả thi.
• Phân công vai trò và trách nhiệm và đảm bảo là những vai
trò quan trọng được đảm nhiệm chu đáo:
o lãnh đạo: nên điều khiển cuộc họp và giải thích rõ mục
đích, mục tiêu, khó khăn và phạm vi quyền hạn....
DONG HOI URBAN DEVELOPMENT PROJECT COOPERATION SWITZERLAND-VIETNAM
D ÁN PHÁT TRIN ĐÔ TH ĐỒNG HI HP TÁC VIT NAM-THY S
TRUNG TÂM PH BIN KIN THC
D ÁN PTĐTĐH
1. Điu hành cuc hp
Tháng 11, 2003
Da theo tài liu ca trường Harvard Business
Điều hành cuộc họp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều hành cuộc họp - Người đăng: Jangdong Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Điều hành cuộc họp 9 10 151