Ktl-icon-tai-lieu

định dạng bản vẽ trong autocad

Được đăng lên bởi Nguyenvinh Tuan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2895 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Định dạng bản vẽ
¾Giới hạn bản vẽ(Limits)
¾Lớp (Layer)
¾Màu sắc (Color)
¾Kiểu đường nét (LineType)
¾Bề rộng nét (LineWeight)
¾Chữ (STyle)
¾Kích thước (Dimstyle)

Định dạng bản vẽ
¾Giới hạn bản vẽ(Limits)
ÆXác định 2 đỉnh
ƒĐỉnh 1: 0,0
ƒĐỉnh 2: 420,297

Định dạng bản vẽ
¾ Lớp (LAyer)

Định dạng bản vẽ
¾Màu sắc (Color)
¾Kiểu đường nét (LineType)
¾Bề rộng nét (LineWeight)
ƒNên chọn mặc nhiên
ByLayer

Định dạng bản vẽ
¾Định tỉ lệ đường nét (LineType)

Định dạng bản vẽ
¾Hiển thị bề rộng nét

Định dạng bản vẽ
¾Cài đặt hiển thị bề rộng nét

Định dạng bản vẽ
¾Chữ (STyle)

Định dạng bản vẽ
¾Chữ (STyle)

Định dạng bản vẽ
¾Chữ (STyle)

Định dạng bản vẽ
¾Kích thước (Dimstyle)

Định dạng bản vẽ
¾Kích thước (Dimstyle)

Định dạng bản vẽ
¾Tạo kiểu kích thước đường kính (hoặc
bán kính khác kích thước thẳng)

Định dạng bản vẽ
¾Tạo kiểu kích thước đường kính (hoặc
bán kính khác kích thước thẳng)

Định dạng bản vẽ
¾Tạo kiểu kích thước đường kính (hoặc
bán kính khác kích thước thẳng)

...
Đnh dng bn v
¾Gii hn bn v(Limits)
¾Lp (Layer)
¾Màu sc (Color)
¾Kiu đường nét (LineType)
¾B rng nét (LineWeight)
¾Ch (STyle)
¾Kích thước (Dimstyle)
định dạng bản vẽ trong autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
định dạng bản vẽ trong autocad - Người đăng: Nguyenvinh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
định dạng bản vẽ trong autocad 9 10 789