Ktl-icon-tai-lieu

Giá trị bản thân

Được đăng lên bởi Ly Granger
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.
Bạn hiểu thế nào về giá trị của bản thân mình *
. Với nhiều tiêu chuẩn/ định kiến xã hội sẵn có, bạn có muốn thay đổi giá trị
của chính mình để thích ứTheo em giá trị bản thân đó chính là quan điểm
sống,lí tưởng sống của mỗi người mà người khác khó có thể thay đổi, nói theo
khía cạnh tích cực thì nó thường là điểm mạnh hay nói cách khác là những
mặt tích cực của bản thân mà có thể dùng những khả năng này để phát triển
bản thân và cống hiến cho xã hội. Giá trị bản thân phụ thuộc vào cách nhìn
nhận chính bản thân của mỗi người, một người biết phát huy những mặt tích
cực của bản thân, hạn chế điểm yếu của bản thân tức là họ biết được giá trị
của bản thân,ngược lại khi chúng ta không biết điểm mạnh của mình là gì,
không biết lí tưởng sống của mình ra sao thì họ sẽ không bảo vệ được giá trị
của bản thân, nói cách khác giá trị của bản thân họ chưa được khai phá :D
2. Với nhiều tiêu chuẩn/ định kiến xã hội sẵn có, bạn có muốn thay đổi giá trị
của chính mình để thích ứng với những chuẩn mực đó? Nếu có, cụ thể thay
đổi là gì ?
Theo em để có thể hòa nhập trong xã hội hiện nay thì việc đối mặt với nhiều
định kiến, nhiều tiêu chuẩn hà khắc là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc
thay đổi giá trị bản thân còn tùy thuộc hoàn cảnh mỗi người, nếu người đó
cần vứt bỏ mặt hạn chế và thay vào đó là mặt tích cực để phù hợp với xã hội
thì điều đó là nên, nhưng đối với họ để phù hợp với xã hội mà phải vứt bỏ một
hay một số mặt tích cực, điểm mạnh của bản thân chỉ để chạy theo nhu cầu
của xã hội thì họ cần xem xét kĩ lưỡng, không phải xã hội thay đổi thì nhất
thiết ta phải thay đổi theo mà chúng ta nên điều chỉnh làm sao mà ta không
phải thay đổi giá trị bản thân mà vẫn đạt hiệu suất cao trong công việc. Rõ
ràng đây là 1 bài toán không hề đơn giản nhưng điều em muốn nhấn mạnh
vẫn là hãy cố gắng giữ lấy giá trị bản thân, giữ lấy quan điểm cá nhân hết sức
có thể trong mọi tình huống. :)
Những giá trị/ khía cạnh nào của bản thân mà bạn muốn giấu đi nhất? *
Đối với một ai cũng thế, những cái mình muốn giấu đi là những cái yếu kém
nhất, đối với em, có lẽ điều em muốn cất giấu đó là sự ganh tị, đó là một trong
những mặt hạn chế em nhận ra trong học tập và đời sống. Mặc dù không phải
tất cả các trường hợp sự ganh tị đều là xấu nhưng trong nhiều trường hợp em
thấy điều này làm giảm hiệu suất công việc mà tốn nhiều thời gian.
Bạn muốn học hỏi gì từ GLAD 2015

Với chủ đề Individualism in Leadership, nếu được tham gia chương trình lần này
em hi vọng có thể học hỏi được nhiều điều như:đ...
.
Bạn hiểu thế nào về giá trị của bản thân mình *
. Với nhiều tiêu chuẩn/ định kiến xã hội sẵn có, bạn có muốn thay đổi giá trị
của chính mình để thích ứTheo em giá trị bản thân đó chính là quan điểm
sống,lí tưởng sống của mỗi người mà người khác khó có thể thay đổi, nói theo
khía cạnh tích cực thì nó thường là điểm mạnh hay nói cách khác là những
mặt tích cực của bản thân mà có thể dùng những khả năng này để phát triển
bản thân và cống hiến cho xã hội. Giá trị bản thân phụ thuộc vào cách nhìn
nhận chính bản thân của mỗi người, một người biết phát huy những mặt tích
cực của bản thân, hạn chế điểm yếu của bản thân tức là họ biết được giá trị
của bản thân,ngược lại khi chúng ta không biết điểm mạnh của mình là gì,
không biết lí tưởng sống của mình ra sao thì họ sẽ không bảo vệ được giá tr
của bản thân, nói cách khác giá trị của bản thân họ chưa được khai phá :D
2. Với nhiều tiêu chuẩn/ định kiến xã hội sẵn có, bạn có muốn thay đổi giá trị
của chính mình để thích ứng với những chuẩn mực đó? Nếu có, cụ thể thay
đổi là gì ?
Theo em để có thể hòa nhập trong xã hội hiện nay thì việc đối mặt với nhiều
định kiến, nhiều tiêu chuẩn hà khắc là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc
thay đổi giá trị bản thân còn tùy thuộc hoàn cảnh mỗi người, nếu người đó
cần vứt bỏ mặt hạn chế và thay vào đó là mặt tích cực để phù hợp với xã hội
thì điều đó là nên, nhưng đối với họ để phù hợp với xã hội mà phải vứt bỏ một
hay một số mặt tích cực, điểm mạnh của bản thân chỉ để chạy theo nhu cầu
của xã hội thì họ cần xem xét kĩ lưỡng, không phải xã hội thay đổi thì nhất
thiết ta phải thay đổi theo mà chúng ta nên điều chỉnh làm sao mà ta không
phải thay đổi giá trị bản thân mà vẫn đạt hiệu suất cao trong công việc. Rõ
ràng đây là 1 bài toán không hề đơn giản nhưng điều em muốn nhấn mạnh
vẫn là hãy cố gắng giữ lấy giá trị bản thân, giữ lấy quan điểm cá nhân hết sức
có thể trong mọi tình huống. :)
Những giá trị/ khía cạnh nào của bản thân mà bạn muốn giấu đi nhất? *
Đối với một ai cũng thế, những cái mình muốn giấu đi là những cái yếu kém
nhất, đối với em, có lẽ điều em muốn cất giấu đó là sự ganh tị, đó là một trong
những mặt hạn chế em nhận ra trong học tập và đời sống. Mặc dù không phải
tất cả các trường hợp sự ganh tị đều là xấu nhưng trong nhiều trường hợp em
thấy điều này làm giảm hiệu suất công việc mà tốn nhiều thời gian.
Bạn muốn học hỏi gì từ GLAD 2015
Giá trị bản thân - Trang 2
Giá trị bản thân - Người đăng: Ly Granger
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giá trị bản thân 9 10 425