Ktl-icon-tai-lieu

giao tiếp

Được đăng lên bởi trinh-le1
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục tiêu



Biết được tầm quan trọng của kỹ năng giao
tiếp

Kể được các yếu tố cần thiết trong giao
tiếp.


Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp cơ bản



BÀI TẬP 1:( 05 phút)
* 2 người ngồi gần nhau hiểu về nhau:
- Thông tin cá nhân
- Mong muốn trong lớp tập huấn
này.
- Những thách thức cần đối mặt
trong công việc sắp tới.

1.KHÁI NIỆM GIAO TIẾP
Giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân là sự trao đổi
thông tin hoặc cảm xúc trực tiếp với người đối
diện, sử dụng ngôn ngữ bằng lời và không lời
giữa hai hoặc nhiều người.
Giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân bao gồm các
quá trình giáo dục, vận động và tư vấn.

1.KHÁI NIỆM GIAO TIẾP(tt)




Tư vấn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là mối
quan hệ tương tác giữa cá nhân với cá nhân trong
đó người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng giúp,
khách hàng ra quyết định về những hành động có
lợi nhất cho họ.
Tư vấn là một quá trình giúp khách hàng xác định
cảm xúc. Tư vấn tạo cho khách hàng có khả năng
ra quyết định

2.TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIAO
TIẾP


Giao tiếp chính là động lực thúc đẩy sự hình
thành và phát triển nhân cách



Nhờ giao tiếp, con người sẽ tự hiểu mình được
nhiều hơn, đồng thời thông qua giao tiếp ta
hiểu được tâm tư, tình cảm, ý nghĩ, nhu cầu
của người khác.

2.TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIAO
TIẾP(tt)
- Giao tiếp sử dụng trong mọi vấn đề liên quan đến
việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
- Giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân được sử dụng để
khuyến khích, giáo dục, tư vấn cho khách hàng
trong mọi lĩnh vực của dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

BÀI TẬP 2:(05 phút)
Khi giao tiếp anh/ chị thu nhận được những
vấn đề gì?

3.CÁC YẾU TỐ CỦA GIAO TIẾP
1.Thông điệp
2.Người truyền tin
3.Người nhận tin
4.Kênh truyền thông
5.Phản hồi.
6.Nhiễu thông tin

BÀI TẬP 3: (05 phút)


Câu hỏi thảo luận:
Giao tiếp nhiều, tự bản thân thấy
có thay đổi gì không?

3.1. THÔNG ĐIỆP
- Chính xác nội dung cần truyền đạt
- Ngắn gọn súc tích
- Rõ ràng, mạch lạc: sử dụng sự hỗ trợ
thích hợp của âm thanh, giọng điệu.
- Đơn giản: ngôn ngữ sử dụng phải quen
thuộc với người nghe.

3.2.NGƯỜI TRUYỀN TIN (Điệu bộ
cử chỉ, giọng điệu và từ ngữ)
Cần Tôn trọng/ chú ý
-Nhìn vào mắt người
nghe
-Tạo cảm giác gần gũi:
mỉm cười, gật đầu
-Sử dụng nét mặt, ánh
mắt để diễn đạt
-Không làm việc riêng
trong khi giao tiếp

Không
-Nhìn chằm chằm hoặc
lơ đễnh
-Coi thường/ xa cách
người nghe
-Chỉ quan tâm đến ý
kiến của chính mình
-Nét mặt bàng quan
không thay đổi

3.3.NGƯỜI NHẬN TIN
Tùy thuộc vào giới, tuổi, nghề nghiệp….
-Phải ...
Mục tiêu
Mục tiêu
Biết được tầm quan trọng của kỹ năng giao
Biết được tầm quan trọng của kỹ năng giao
tiếp
tiếp
Kể đượcc yếu tố cần thiết trong giao
Kể đượcc yếu tố cần thiết trong giao
tiếp.
tiếp.
Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp cơ bản
Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp cơ bản
giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao tiếp - Người đăng: trinh-le1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
giao tiếp 9 10 798