Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN ANH VĂN

Được đăng lên bởi ngoc-thanh-nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4923 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN ANH VĂN
TT

Tên học phần

Đvht

Giáo Trình – Tài Liệu Tham Khảo – Đề Cương Bài Giảng
Giáo trình:
Oxford English for Electrical and Mechanical engineering .
Eric H. Glendinning ; Norman Glendinning – NXB Oxford University Press – 2001

1

Anh văn chuyên ngành
cơ khí

4

Tài liệu tham khảo:
1. English for scientists and technicians
Nguyễn Xuân Phú – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996
2. English for technical student
Nguyễn Thị Tuyết – NXB Giáo Dục – 2000
Đề Cương bài giảng:
Giáo viên: Nguyễn Phước Thảo
Giáo trình:
Oxford English for Electrical and Mechanical engineering .
Eric H. Glendinning ; Norman Glendinning – NXB Oxford University Press – 2001

2

Anh văn chuyên ngành
điện công nghiệp

4

Tài liệu tham khảo:
1. English for scientists and technicians
Nguyễn Xuân Phú – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996
2. English for technical student
Nguyễn Thị Tuyết – NXB Giáo Dục – 2000
Đề Cương bài giảng:
Giáo viên: Nhâm Chí Bửu
1

Giáo trình:
English for scientists and technicians
Nguyễn Xuân Phú – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996
3

Anh văn chuyên ngành
điện tử công nghiệp

4

Tài liệu tham khảo:
English for technical student
Nguyễn Thị Tuyết – NXB Giáo Dục – 2000
Đề Cương bài giảng:
Giáo viên: Nguyễn Hữu Vân
Giáo trình:
English for scientists and technicians
Nguyễn Xuân Phú – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996

4

Anh văn chuyên ngành
điện lạnh

4

Tài liệu tham khảo:
English for technical student
Nguyễn Thị Tuyết – NXB Giáo Dục – 2000
Đề Cương bài giảng:
Giáo viên: Nguyễn Hữu Vân
Giáo trình:
Fundamental English for electronics - semiconductor and telecommunication
Châu Văn Trung và Ban biên tập Data Bank Infortreams – NXB Giao thông vận tải

5

Anh văn chuyên ngành
điện tử viễn thông

4

Tài liệu tham khảo:
English for technical student
Nguyễn Thị Tuyết – NXB Giáo Dục – 2000
Đề Cương bài giảng:
Giáo viên: Triệu Thị Tuyết Sương
2

Giáo trình:
Fundamental English for electronics - semiconductor and telecommunication
Châu Văn Trung và Ban biên tập Data Bank Infortreams – NXB Giao thông vận tải
Tài liệu tham khảo:
6

Anh văn chuyên ngành
cơ điện tử

4

English for technical student
Nguyễn Thị Tuyết – NXB Giáo Dục – 2000
Đề Cương bài giảng:
Giáo viên: Triệu Thị Tuyết Sương
Giáo trình:
English for accounting
Evan Frendo , Sean Mahoney – Oxford University Press - 2007
Tài liệu tham khảo:

7

Anh văn chuyên ngành
kế toán

4

1. Những vấn đề cơ bản của Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh
Biên dịch: Nguyễn Thành Yến – NXB Tổng Hợp TPHCM – 2007
2.Tiếng Anh ...
GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN ANH VĂN
TT Tên học phần Đvht Giáo Trình – Tài Liệu Tham Khảo – Đề Cương Bài Giảng
1 Anh văn chuyên ngành
cơ khí
4
Giáo trình:
Oxford English for Electrical and Mechanical engineering .
Eric H. Glendinning ; Norman Glendinning – NXB Oxford University Press – 2001
Tài liệu tham khảo:
1. English for scientists and technicians
Nguyễn Xuân Phú – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996
2. English for technical student
Nguyễn Thị Tuyết – NXB Giáo Dục – 2000
Đề Cương bài giảng:
Giáo viên: Nguyễn Phước Thảo
2 Anh văn chuyên ngành
điện công nghiệp
4
Giáo trình:
Oxford English for Electrical and Mechanical engineering .
Eric H. Glendinning ; Norman Glendinning – NXB Oxford University Press – 2001
Tài liệu tham khảo:
1. English for scientists and technicians
Nguyễn Xuân Phú – NXB Khoa học và kỹ thuật – 1996
2. English for technical student
Nguyễn Thị Tuyết – NXB Giáo Dục – 2000
Đề Cương bài giảng:
Giáo viên: Nhâm Chí Bửu
1
GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN ANH VĂN - Trang 2
GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN ANH VĂN - Người đăng: ngoc-thanh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN ANH VĂN 9 10 813