Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi con người

Được đăng lên bởi Thắng Win
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9 nguyên tắc về hành vi con
người: Tâm lý học marketing
Đăng ngày 12 tháng 7, 2013 19:43bởi Minh Trang với Không có bình luận

Một phẩm chất quan trọng của người
làm inbound marketing là hiểu như thế nào và tại sao mọi người có suy nghĩ và
hành động nhất định. Thử nghĩ mà xem. Làm sao bạn có thể tạo ra nhữngnội dung
cộng hưởng hấp dẫn người đọc nếu ngay từ đầu bạn không hiểu nguyên nhân??
Làm sao bạn có thể cá nhân hóa nội dung để tiếp cận đúng khán giả nếu bạn
không biết họ thích nội dung nào và vì sao họ thích nó?

Trước khi đi vào tiến hành các thủ thuật chi tiết trong marketing, tôi nghĩ sẽ rất có
ích nếu bạn hiểu cách mọi người xử lý, bạn vận dụng toàn bộ các nguyên lý trong
tâm lý học để giải thích. Việc hiểu các nguyên lý tâm lý học quan trọng có thể
chuyển nội dung của bạn từ tốt thành bất ngờ, vì bạn đã để đúng khách hàng mục
tiêu đọc và nhận diện nó.
Và không chỉ dừng lại ở đó, khi đã hiểu những nguyên lý và đưa chúng vào
marketing, bạn sẽ có thể chuyển đổi nhiều khách ghé thăm thành nhân mối, thành
khách hàng hơn nữa.
Tự tin, hít sâu, bắt đầu!

9 Khái niệm Tâm lý học quan trọng áp
dụng trong marketing
1) Có đi có lại - Reciprocity
Được giới thiệu trong cuốn sách Influence: The Psychology of Persuasion của
Dr.Robert Cialdini, khái niệm "có đi có lại" rất đơn giản -- nếu ai đó làm gì cho
bạn, tự nhiên bạn sẽ muốn làm gì cho họ. Đó không phải hối lộ đâu nhé. Nếu
bạn hành động một cách chân thành thật tâm, người khác tự nhiên cũng muốn
giúp bạn.

Vận dụng trong marketing
Cho đi thứ gì đó MIỄN PHÍ để giúp xây dựng cộng đồng hoặc sự trung thành của
khách hàng. Bạn không phải đến mức nhiều tiền mới cho đi, nó có thể là bất cứ
thứ gì từ một áo có in thương hiệu, đến một sách điện tử độc quyền, đến hình
nền máy tính miễn phí, đến kinh nghiệm chuyên môn của bạn về một vấn đề
khó khăn. Có thể chỉ đơn giản như một ghi chú viết tay có thể có tác động lớn
trong việc thiết lập sự có đi có lại. Bằng việc làm khách hàng thích thú với các
món quà nhỏ, bạn sẽ củng cố một mối quan hệ chân thành, bền chặt với khách
truy cập, leads và khách hàng.

2) Lời cam kết - Commitments
Một nguyên tác khác do Cialdini phát triển, "sự cam kết" là cách khác để nói
rằng mọi người không thích thất hứa. Nếu ai cam kết việc gì - dù chỉ là gặp gỡ
cho bữa trưa hoặc đăng ký dùng sản phẩm, họ sẽ cảm giác họ tạo ra một sự
ràng buộc đối với bạn. Khi họ đã cam kết, ít khi họ quay lưng.

Vận dụng trong marketing
Đây là một cách tuyệt vời để chống lại sự bỏ đi của khách hàng. Dù bạn không
n...
9 nguyên tc v hành vi con
ngưi: Tâm lý hc marketing
Đăng ngày 12 tháng 7, 2013 19:43bởi Minh Trang với Không có bình luận
Mt phm cht quan trng ca người
làm inbound marketing là hiu như thế nào và ti sao mi người có suy nghĩ và
hành đng nht đnh. Th nghĩ mà xem. Làm sao bn có th to ra nhngnội dung
cộng hưởng hp dn người đc nếu ngay t đu bn không hiu nguyên nhân??
Làm sao bn có th cá nhân hóa ni dung đ tiếp cn đúng khán gi nếu bn
không biết h thích ni dung nào và vì sao h thích nó?
Trước khi đi vào tiến hành các th thut chi tiết trong marketing, tôi nghĩ s rt có
ích nếu bn hiu cách mi người x lý, bn vn dng toàn b các nguyên lý trong
tâm lý hc đ gii thích. Vic hiu các nguyên lý tâm lý hc quan trng có th
chuyn ni dung ca bn t tt thành bt ng, vì bn đã đ đúng khách hàng mc
tiêu đc và nhn din nó.
Và không ch dng li đó, khi đã hiu nhng nguyên lý và đưa chúng vào
marketing, bn sth chuyn đi nhiu khách ghé thăm thành nhân mi, thành
khách hàng hơn na.
Tự tin, hít sâu, bắt đầu!
Hành vi con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi con người - Người đăng: Thắng Win
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hành vi con người 9 10 779