Ktl-icon-tai-lieu

Hạt giống tâm hồn - Sống để yêu thương

Được đăng lên bởi Khoai Lang Nướng
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THUVIENDIENTU.ORG

[TỦ SÁCH HẠT GIỐNG TÂM HỒN]

SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG
Thông tin về ebook :
Tên sách : Sống để yêu thƣơng
Tác giả : Nhiều tác giả
Dịch giả : Tiểu Ngƣ
Nhà xuất bản : Trẻ
Năm xuất bản : 02/2005
Khổ sách : 12 x 19 cm
Nguồn : 
Chuyển sang ebook : binhnx2000


Lời giới thiệu
Giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi ta tự hỏi: Cuộc sống này sẽ đi về đâu? Sống để
làm gì? Trong cả một kiếp ngƣời, không ai là không phải trải qua những giây phút
khó khăn cùng cực: những bi quan, đau khổ, mất niềm tin; những lo toan, mất mát,
và những giọt nƣớc mắt muộn phiền là những điều gắn liền với cuộc đời của một
con ngƣời. Ai đó đã nói rằng: chỉ khi bạn nếm mùi đau khổ đến 99%, bạn mới
nhận đƣợc 1% niềm hạnh phúc và mới hiểu đƣợc giá trị đích thực của hạnh phúc.
Liệu cuộc sống này thật sự nghiệt ngã đến thế sao?
Thật ra, cuộc sống này cho ta rất nhiều thứ mà đôi lúc vì tự thƣơng thân quá
mức, ta không thể nhận ra. Những thất bại cho ta kinh nghiệm quý báu, những khó
khăn cho ta sức mạnh của nghị lực, những mất mát khiến ta biết quý trọng gìn giữ
những gì ta đang có, nƣớc mắt sẽ làm nụ cƣời thêm rạng rỡ, nỗi bất hạnh mở ra
những khát khao hƣớng về ánh sáng của niềm hạnh phúc, và sự ganh ghét, ích kỷ,
thù hận sẽ càng làm cho ai đó mong mỏi mãnh liệt đƣợc yêu thƣơng. Dù bạn có
đƣợc mọi xa hoa của vật chất và danh vọng, cuộc sống này vẫn sẽ là vô nghĩa nếu
không có tình yêu thƣơng, niềm hy vọng, không có những tấm lòng rộng mở và
trái tim nhân hậu.
"Sống để yêu thƣơng" gồm những câu chuyện về cuộc đời của những con ngƣời
quen thuộc trong cuộc sống quanh ta: trẻ em, sinh viên, ông bà lão, ngƣời mắc
bệnh nan y, kẻ nghèo khó, ngƣời giàu sang, kẻ thất bại, ngƣời kinh doanh thành
đạt, kẻ lành lặn, ngƣời khuyết tật... Ai cũng có những nỗi đau của riêng mình. Ai
rồi cũng cần đƣợc yêu thƣơng và cần có ai đó để yêu thƣơng.
Những câu chuyện hay, giống nhƣ một ngƣời cố vấn tài ba nhất, dẫn đƣờng
nhƣng lại không hề áp đặt ra lệnh; những câu chuyện ấy là những trải nghiệm độc
nhất vô nhị, sự thấu hiểu thắt chặt với xúc cảm làm ta xao động và tái hiện lại
những ký ức của chúng ta.
Một câu chuyện thực sự có ý nghĩa sẽ để ta tự nhận ra nhhũng lựa chọn gợi mở,
để ta thấy đƣợc những hƣớng đi mới mà có thể chúng ta chƣa bao giờ nghĩ đến.
Câu chuyện ấy còn cho phép và truyền cho chúng ta lòng can đảm để thử sức với
mọi con đƣờng mới, vƣợt qua mọi bi quan, yếm thế, đau khổ, thúc đẩy chúng ta

THUVIENDIENTU.ORG

[TỦ SÁCH HẠT GIỐNG TÂM HỒN]

hƣớng...
THUVIENDIENTU.ORG
T SÁCH HT GING TÂM HN
[ ]
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG
Thông tin về ebook :
Tên sách : Sống để yêu thƣơng
Tác giả : Nhiều tác giả
Dịch giả : Tiểu Ngƣ
Nhà xuất bản : Trẻ
Năm xuất bản : 02/2005
Khổ sách : 12 x 19 cm
Nguồn : http://www.vnthuquan.net/
Chuyển sang ebook : binhnx2000
http://www.thuvien-ebook.com/
Lời giới thiệu
Giữa bộn bcuộc sống, đôi khi ta tự hỏi: Cuộc sống này sẽ đi về đâu? Sống để
làm gì? Trong cả một kiếp ngƣời, không ai không phải trải qua những gy phút
khó khăn cùng cực: những bi quan, đau khổ, mất niềm tin; những lo toan, mất mát,
những giọt nƣớc mắt muộn phiền những điều gắn liền với cuộc đời của một
con ngƣời. Ai đó đã nói rằng: chỉ khi bạn nếm mùi đau khổ đến 99%, bạn mới
nhận đƣợc 1% niềm hạnh phúc mới hiểu đƣợc giá trị đích thực của hạnh phúc.
Liệu cuộc sống này thật sự nghiệt ngã đến thế sao?
Thật ra, cuộc sống y cho ta rất nhiều thứ đôi lúc tự thƣơng thân q
mức, ta không thể nhận ra. Những thất bại cho ta kinh nghiệm quý báu, những khó
khăn cho ta sức mạnh của nghị lực, những mất mát khiến ta biết quý trọng gìn giữ
những ta đang có, nƣớc mắt sẽ làm nụ cƣời thêm rạng rỡ, nỗi bất hạnh mra
những khát khao hƣớng về ánh sáng của niềm hạnh phúc, sự ganh ghét, ích kỷ,
thù hận sẽ càng làm cho ai đó mong mỏi mãnh liệt đƣợc yêu thƣơng. bạn có
đƣợc mọi xa hoa của vật chất danh vọng, cuộc sống này vẫn sẽ nghĩa nếu
không có tình yêu thƣơng, niềm hy vọng, không có những tấm lòng rộng mở
trái tim nhân hậu.
"Sống để yêu thƣơng" gồm những câu chuyện về cuộc đời của những con ngƣời
quen thuộc trong cuộc sống quanh ta: trẻ em, sinh viên, ông lão, ngƣời mắc
bệnh nan y, kẻ nghèo khó, ngƣời giàu sang, kẻ thất bại, ngƣời kinh doanh thành
đạt, kẻ lành lặn, ngƣời khuyết tật... Ai cũng những nỗi đau của riêng mình. Ai
rồi cũng cần đƣợc yêu thƣơng và cần có ai đó để yêu thƣơng.
Những câu chuyện hay, giống nhƣ một ngƣời cố vấn tài ba nhất, dẫn đƣờng
nhƣng lại không hề áp đặt ra lệnh; những câu chuyện ấy những trải nghiệm độc
nhất nhị, sự thấu hiểu thắt chặt với xúc cảm làm ta xao động và tái hiện lại
những ký ức của chúng ta.
Một câu chuyện thực sự có ý nghĩa sẽ để ta tự nhận ra nhhũng lựa chọn gợi mở,
để ta thấy đƣợc những hƣớng đi mới thể chúng ta chƣa bao giờ nghĩ đến.
Câu chuyện ấy còn cho phép và truyền cho chúng ta lòng can đảm để thử sức với
mọi con đƣờng mới, vƣợt qua mọi bi quan, yếm thế, đau khổ, thúc đẩy chúng ta
Hạt giống tâm hồn - Sống để yêu thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạt giống tâm hồn - Sống để yêu thương - Người đăng: Khoai Lang Nướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Hạt giống tâm hồn - Sống để yêu thương 9 10 877