Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn nghề làm báo độc lập

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÛÚÁNG DÊÎN
NGHÏÌ LAÂM BAÁO ÀÖÅC LÊÅP
Hướng dẫn nghề làm báo độc lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn nghề làm báo độc lập - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Hướng dẫn nghề làm báo độc lập 9 10 361