Ktl-icon-tai-lieu

Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định - Brian Tracy

Được đăng lên bởi songbang
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 4434 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tên sách : Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định
Tác giả : Brian Tracy
Dịch giả : Thư Trang - Thanh Huyền
Nhà xuất bản : Nhà xuất lao động - xã hội
Đánh máy : sweetkissls, duongtamnhu, lethesang, black_snake
Chỉnh sửa và thực hiện ebook : bjmax
Ngày thực hiện : 09/04/2012


1

Mục lục
Chương 1 :

Phát triển khả năng bán hàng thuyết phục .................................................................. 8

1.1. Tinh thần vững vàng ........................................................................................................... 8
1.2. Tự làm chủ cuộc đời ........................................................................................................... 8
1.3. Sẵn sàng làm việc chăm chỉ .............................................................................................. 10
1.4. Tham vọng và khát khao ................................................................................................... 10
1.5. Xây dựng sự đồng cảm và thấu hiểu.................................................................................. 11
1.6. Làm giàu chậm nhưng chắc............................................................................................... 12
1.7. Chọn đúng sản phNm cho bạn............................................................................................ 14
1.8. Lập trình để thành công .................................................................................................... 15
1.9. Thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời................................................................................. 16
1.10. Học trong khi di chuyển .................................................................................................... 19
1.11. Những câu hỏi thần kỳ ...................................................................................................... 20
1.12. Sức mạnh của lời gợi ý ..................................................................................................... 20
1.13. Bài thực hành .................................................................................................................... 22
Chương 2 :

Yếu tố tâm lý trong kết thúc bán hàng ..................................................................... 23

2.1. Đừng nói dài ..................................................................................................................... 23
2.2. Nhận ra dấu hiệu mua hàng ...................................................................
1
Tên sách : Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định
Tác gi : Brian Tracy
Dch gi : Thư Trang - Thanh Huyn
Nhà xut bn : Nhà xut lao động - xã hi
Đánh máy : sweetkissls, duongtamnhu, lethesang, black_snake
Chnh sa và thc hin ebook : bjmax
Ngày thc hin : 09/04/2012
http://www.e-thuvien.com
Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định - Brian Tracy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định - Brian Tracy - Người đăng: songbang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Kết thúc bán hàng - Đòn quyết định - Brian Tracy 9 10 744