Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ năng đọc sách

Được đăng lên bởi Diệp Phạm Thanh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KỹNăngĐọcSách
Made byPavenGaribandi

1

NộiDung

•
•
•
•
•

Chọnsáchnhưthếnào?
Bốncấpđộđọcsách
Mụctiêuđọcsách
Đọcphântích
Đôiđiềucầnlưuý

2

•

ChọnSáchNhưThếNào? (1)
Bốncáchphânloạisách:

–
–
–
–
–

Sáchchuyênmôn:kinhtế, marketing,luật,ngoạingữ…
Sáchmởrộngkiếnthức:chínhtrị,triếthọc,địalý,xãhội…
Sáchnângcaokỹnăng:kỹnăngmềm,kỹnăngtinhọc,kỹnăngsống…
Sáchbồidưỡngtâmhồn:vănhọc,hạtgiốngtâmhồn…
Lưuý:bốnloạisáchtrêncóthểđanxenlẫnnhautùyvàongườiđọc.

3

ChọnSáchNhưThếNào? (2)

•
•
•
•
•
•
•

Dựavàonhucầuhiệntại.
Dựavàomụctiêupháttriểncủacánhân.
Sáchkinhđiển.
Bộsưutậpsáchcủabảnthân.
Danhmụcthamkhảocuốicácquyểnsách.
Đánhgiácủacácchuyêngia,truyềnthông.
Lờikhuyêntừbạnbè,ngườithân.

4

•
•

•
•

•
•

•
•

5

Cấpđộ4
Cấpđộ3

Đọcđồngchủđề
Đọcsosánh,đọccóhệthống,đọcnhiềuquyểnsáchcùnglúcđểsosánh,đốichiếu.

Cấpđộ2

Đọcphântích
Đọckỹlưỡng,cóhệthống,cóphântích,bìnhluận,đánhgiá,phảibiệnvànhậnxét.

Cấpđộ1

Đọckiểmsoát
Cốgắngđọchiểunộidungtrongmộtthờigianấnđịnh;đọclướt

Đọcsơcấp

BốnCấpĐộĐọcSách

Nhậnbiếtđượcmặtchữ,hiểuýnghĩacủacâuchữ.

MụcTiêuĐọcSách? (1)

•
•
•
•
•

Đọcđểgiảitrí.
Đọcđểnângcaokiếnthức.
Đọcđểnghiêncứu.
Đọcđểbìnhluận,phântíchvàđánhgiá.
Đọcvìmụcđíchkhác.

Hãyghiramụctiêucủabạnởtrangđầutiênvàcuốicùngcủaquyểnsáchđểnhắcnhởbảnthân!

6

MụcTiêuĐọcSách(2)

•
•

Tùyvàomụctiêumàbạncóthểchọncấpđộđọcsáchphùhợp.
Mụctiêucàngkhóthìcấpđộđọcsáchcàngphảicao.

Đọckiểmsoát

Đọcphântích

Đọcđồngchủđề

Đọcđểgiảitrí

Đọcđểnângcaokiếnthức

Đọcđểnghiêncứu

Đọcđểnângcaokiếnthức

Đọcđểbìnhluận,phântíchvàđánhgiá.

Đọcđểbìnhluận,phântíchvàđánhgiá.

7

ĐọcPhânTích

•
•
•
•
•
•
•

Phânloạimộtquyểnsách
“ChụpXquang”cuốnsách
Hiểurõcácthuậtngữ
Xácđịnhthôngđiệpcủatácgiả
Cáchđọcmộtchươngsách
Tổnghợp,phêbình,đánhgiá
Mộtsốlưuý

8

PhânLoạiMộtQuyểnSách

•

Mộtsốloạisách

–
–
–
–
–
–
–

•

Sáchvănhọc
Sáchkinhtế,kinhdoanh
Sáchkỹnăng
Sáchkhoahọc
Sáchnghiêncứu,khảocứu
Tựtruyện,nhậtký
Sáchtriếthọc

Hiểurõthểloạicủasáchtrướckhiđọcsẽgiúpbạncóđượcđịnhhướngrõràngtrongquátrìnhđọcsách
.

9

“ChụpXQuang”CuốnSách

•
•
•
•
•
•
•

Tìmhiểuvềtácgiả.
Quansátbìavàthiếtkếsách.
Đánhgiáchấtlượnggiấy.
Đọclờimởđầuvàlờinhậnxét.
Đọcmụclục.
Đọcvàitrangđầuvàvàitrangcuối.
Đọcvàitrangbấtkỳ.

10

HiểuRõCác“ThuậtNgữ”

•

“Thuậtngữ”cóthểlànhữngtừchuyênngànhnhưngcũngcóthểlànhữngtừthôngdụng
đượcvậndụngvàmangýnghĩatheohàmýriêngcủatácgiả.

•

Dấuhiệunhậnbiết:

–
–
–
–

Đượctácgiảđềcậpngaytừđầu.
Đượclặpđilặplạinhiềulầnxuyênsuốtquyểnsách.
Đượcinnghiêng,tôđậm.
Đượctácgiảchúthích.

11

XácĐịnh
ThôngĐiệpCủaTácGiả

•

“Thôngđiệpcủatá...


Kĩ năng đọc sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ năng đọc sách - Người đăng: Diệp Phạm Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kĩ năng đọc sách 9 10 820