Ktl-icon-tai-lieu

kĩ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi Nguyen Trien Minh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Cao Đẳng Công Thương Tp.HCM
Môn học: Kỹ năng giao tiếp
GVHD: Huỳnh Minh Thông
Danh Sách: Nhóm 7 – Đề Tài: Kỹ Năng Lắng Nghe
Đinh Hữu Hoàng Anh
Võ Chiến Thắng
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Thị Thủy
Mai Sơn Điền
Đinh Tấn Tiến
Nguyên Nam
Trịnh Văn Việt
1
Phạm Việt Nghi
Đào Bảo Xuyên

NỘI DUNG

1.

Khái niệm.

2.

Lợi ích của việc lắng nghe.

3.

Những yếu tố cản trở việc lắng nghe có hiệu quả.

4.

Các mức độ lằng nghe.

Ø

Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả.
2

I. KHÁI NIỆM
- Lắng nghe là tập trung vào việc phản ánh một loại âm
thanh nào đó, các âm thanh khác bỏ ngoài tai.

3

I. KHÁI NIỆM

4

II. LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẮNG NGHE
- Thỏa mãn nhu cầu của người nói

5

II. LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẮNG NGHE
- Thu thập được nhiều thông tin

6

II. LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẮNG NGHE
- Hạn chế được những sai lầm trong giao tiếp

7

II. LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẮNG NGHE
- Tạo không khí biết lắng nghe nhau trong giao tiếp

8

II. LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẮNG NGHE
- Giúp giải quyết được nhiều vấn đề

9

III. NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ VIỆC LẮNG
NGHE CÓ HIỆU QUẢ
- Tốc độ tư duy.
- Sự phức tạp của vấn đề.

10

III. NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ VIỆC LẮNG
NGHE CÓ HIỆU QUẢ
- Sự thiếu được tập luyện.

11

III. NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ VIỆC LẮNG
NGHE CÓ HIỆU QUẢ
- Sự thiếu kiên nhẫn.

12

III. NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ VIỆC LẮNG
NGHE CÓ HIỆU QUẢ
- Sự thiếu quan sát bằng mắt.
Không
Có
Anh
Em
sẽ
vui
hơn

13

III. NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ VIỆC LẮNG
NGHE CÓ HIỆU QUẢ
- Những thành kiến, định kiến tiêu cực.

14

III. NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ VIỆC LẮNG
NGHE CÓ HIỆU QUẢ
- Những thói quen xấu khi lắng nghe.

15

IV. CÁC MỨC ĐỘ LẮNG NGHE
-

Lờ đi, không nghe gì cả.
Giả vờ nghe.

16

IV. CÁC MỨC ĐỘ LẮNG NGHE
- Nghe có chọn lọc.

17

IV. CÁC MỨC ĐỘ LẮNG NGHE
-

Nghe chăm chú.
Nghe thấu cảm.

18

KỸ NĂNG NGHE CÓ HIỆU
QUẢ

Để lắng nghe có hiệu
quả, chúng ta cần nghe ở
mức độ nghe chăm chú và
nghe thấu cảm
-

19

KỸ NĂNG LẮNG NGHE CÓ HIỆU QUẢ
- Kỹ năng tạo không khí bình đẳng, cởi mở: khoảng cách, tư
thế.

20

KỸ NĂNG LẮNG NGHE CÓ HIỆU QUẢ

-

Kỹ năng bộc lộ sự quan tâm: tư thế, ánh mắt, cử chỉ.
Kỹ năng gợi mở: tỏ ra am hiể, đặt câu hỏi, quan tâm vấn
đề

21

KỸ NĂNG LẮNG NGHE CÓ HIỆU QUẢ

- Kỹ năng phản ánh lại.

22

k
n
a
h
T

.
!
u
o
y

23

...
Tr ng Cao Đ ng Công Th ng Tp.HCMườ ươ
Môn h c: K năng giao ti p ế
Danh Sách: Nhóm 7 – Đ i: K Năng L ng Nghe
Đinh H u Hoàng Anh Võ Chi n Th ngế
Nguy n Th M Duyên Nguy n Th Th y
Mai S n Đi nơ Đinh T n Ti n ế
Nguyên Nam Tr nh Văn Vi t
Ph m Vi t Nghi Đào B o Xuyên
GVHD: Huỳnh Minh Thông
1
kĩ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ năng giao tiếp - Người đăng: Nguyen Trien Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
kĩ năng giao tiếp 9 10 793