Ktl-icon-tai-lieu

kĩ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi Nguyen Trien Minh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các yếu tố 
ảnh hưởng đến lắng 
nghe
1

Các yếu tố ảnh hưởng
 Người nghe
 Thông điệp
 Người nói
 Môi trường

2

Người nghe
 Nhu cầu của người nghe
 Thái độ, lòng tin và giá trị
 Mục đích của người nghe
 Nhận thức, kinh nghiệm và thói quen
 Sự thông minh và khả năng ngôn từ
3

Thông điệp
 Kênh truyền thông điệp
 Cấu trúc của thông điệp
 Sự mới lạ, hấp dẫn
 Các quy tắc ngôn ngữ và ngữ pháp

4

Người nói
 Sự gần gũi của người nói
 Sự hấp dẫn của người nói
 Sự tin tin tưởng đối với người nói
 Động cơ, mục đích
 Cách diễn đạt của người nói
 Địa vị, quyền lực
5

Môi trường
 Hoàn cảnh xã hội
 Các yếu tố tâm lý
 Mức độ quen thuộc

6

...
1
Các y u t ế
nh h ư ng đ n l ng ế
nghe
kĩ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ năng giao tiếp - Người đăng: Nguyen Trien Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kĩ năng giao tiếp 9 10 220