Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ năng mềm cho nhà khoa học

Được đăng lên bởi Canary Pink
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

“Kỹ năng mềm”
cho nhà khoa học

Kỹ năng mềm là
khái niệm còn rất
mới mẻ đối với giới
khoa học Việt Nam.
Nhà khoa học sẽ
“chuyên nghiệp” và
“thành công” hơn
khi họ được trang bị
kĩ năng này. Để hiểu
rõ hơn về khái niệm
này, Bản tin ĐHQG
HN đã có cuộc trao
đổi với GS. Nguyễn
Văn Tuấn - Nghiên
cứu viên cao cấp
Viện Nghiên cứu Y
khoa Garvan (Úc).

Trong tháng 12 vừa qua, ông có
tham gia dạy một số khóa học
liên quan đến các kĩ năng trình
bày, viết báo cáo... cho các bác sỹ,
dược sỹ tại Hà Nội. Ông có thể nói
rõ hơn về khóa học này ?
Thật ra, đó chỉ là những buổi seminar về
cách viết và công bố một bài báo khoa
học trên các tập san y học quốc tế, và
cách trình bày một nghiên cứu khoa
học trong các diễn đàn khoa học quốc
tế. Những chủ đề này nằm trong một
loạt bài tôi đã viết từ trên chục năm qua,
và nay có dịp trình bày trước các đồng
nghiệp trong nước. Trong bài nói chuyện
về cách viết bài báo khoa học, tôi nói
về qui trình vận hành của một tập san
khoa học, đằng sau quyết định đăng hay
không một công trình nghiên cứu, cách
cấu trúc một bài báo khoa học và trình
bày dữ liệu như biểu đồ và số liệu sao
cho thuyết phục, logic, và sau cùng là
cách viết cũng như dùng chữ cho chính
xác và hay. Trong bài nói chuyện về cách
trình bày một nghiên cứu khoa học, tôi
nói về những nguyên tắc cơ bản trong
việc chuyển giao thông tin khoa học đến
người nghe một cách hữu hiệu, những
nguyên tắc về việc chọn màu sắc sao cho
thích hợp với từng loại diễn đàn, cách

chọn chữ và thiết kế biểu đồ cũng như
bảng số liệu sao cho gọn nhẹ nhưng nói
lên được thông điệp mình muốn chuyển
giao đến người nghe. Nói tóm lại tôi chỉ
nói về những kĩ năng cơ bản của một nhà
khoa học. Vì có cơ duyên phục vụ trong
ban biên tập của nhiều tập san khoa học
trên thế giới, nên tôi hiểu được cách vận
hành và làm việc của các tập san này, vì
thế tôi có thể trình bày những vấn đề mà
người nước ngoài họ không thể chia sẻ
với các đồng nghiệp trong nước.

Đằng sau quyết định đăng một
bài báo bao gồm những gì?
Khi bản thảo bài báo khoa học được nộp
cho một tập san, tổng biên tập (editor-inchief) đọc qua phần tóm lược (abstract),
và dựa vào chuyên ngành của bài báo,
sẽ giao cho một phó biên tập (associate
editor) phụ trách, và người này chính là
người có thẩm quyền quyết định “số
phận” của bài báo. Thông thường, phó
biên tập đọc qua bài báo, rồi quyết định
xem có xứng đáng để gửi đi phản biện
(peer review).
Nếu bài báo có tiềm năng và xứng đáng,
phó biên tập sẽ chọn 2 - 3 chuyên gia
phản bi...


































        




 
       







       




















  








       








   
  





 


Kĩ năng mềm cho nhà khoa học - Trang 2
Kĩ năng mềm cho nhà khoa học - Người đăng: Canary Pink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kĩ năng mềm cho nhà khoa học 9 10 73