Ktl-icon-tai-lieu

kĩ năng mềm

Được đăng lên bởi nguyenthitrang020272
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 1 lần
mục tiêu bản thân
Hình thành và phát triển kỹ năng mềm
Họ và tên:Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh:28/03/1996
Lớp: DHGDTH14l (hiện tại đã chuyển sang lớp DHGDTH 14K)
Quản điểm sống của bản thân
Mục tiêu đấu trong tương lai
Thành công
Mục tiêu
của bản
thân
kĩ năng mềm - Người đăng: nguyenthitrang020272
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
kĩ năng mềm 9 10 218