Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm học và thi lái xe

Được đăng lên bởi anhtu7
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh nghiệm học và thi lái xe
Thi lý thuyết lái xe Ô tô tổ chức theo hình thức trắc nghiệm có nhiều
lựa chọn ( có từ 1 đến 2 đáp án đúng ) , đề thi có 30 câu rút ngẫu nhiên
trong 450 câu hỏi .
Hạng B
: Đúng 26 / 30 là đạt
Hạng C,D,E,Fc
: Đúng 28 /30 câu là đạt .
Trong 30 câu có 12 câu lý thuyết chung ( 1-12), 9 câu hỏi về ý nghĩa các
loại biển báo (13-21) và 9 câu về giải sa hình (22-30).
Bạn có thể học từng câu trong phần Ôn tập trong chương trình tải về
hay dĩa học do trường phát . Khi gỏ số đáp án trả lời , nhấn phím Enter thì
bạn sẽ biết kết quả luôn . Tốt nhất làm tuần tự cho đến hết và ghi lại câu
sai , sau đó bạn chỉ học lại các câu sai một lượt là mau thuộc .Để trả lời
các câu hỏi về sa hình, bạn nhớ các nguyên tắc về ưu tiên sau:
1- Xe nào đã vào ngã tư thì xe đó có quyền ưu tiên đi trước cao nhất.
2- Tiếp đó đến các xe ưu tiên. Trong các xe ưu tiên thì xe cứu hoả có ưu
tiên cao hơn xe quân sự, xe công an, xe cứu thương.
3- Tiếp đó nếu cùng là xe ưu tiên hoặc cùng là xe không ưu tiên thì xét
đến đường ưu tiên, tức là xe nào nằm trên đường ưu tiên thì có quyền
đi trước ( Xem biển báo hoặc tín hiệu đèn )
4- Xe nào không vướng xe khác ở bên phải có quyền đi trước, nhưng
trong vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đến từ bên trái.
5- Thứ tự ưu tiên tiếp theo: xe rẽ phải -> xe đi thẳng -> xe rẽ trái.
B- THI LÁI XE TRONG SA HÌNH – thời gian thi 15 phút
( Hệ thống cảm biến điện tử trên sân sát hạch tại Trung tâm sát hạch sẽ
thực hiện chấm điểm tự động , nếu không bị lỗi thì điểm tối đa là 100 điểm
, Điểm đậu : là từ 80đ trở lên ).
Có 10 bài thi chính:
1. Xuất phát
2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ
3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên (thường gọi là đề-pa lên dốc)
4. Đi xe qua hàng đinh
5. Đi xe qua đường vuông góc (chữ Z)
6. Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S)
7. Ghép xe vào nơi đỗ (lùi nhà xe)
8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt
9. Tăng tốc, tăng số
10. Kết thúc
Ngoài ra còn có những bài thi phụ là Dừng xe nguy hiểm và Cho xe qua
ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông.
Khi lái xe trong sa hình bạn cần phải là đi chậm, thật chậm. Đi chậm sẽ
giúp ta đánh lái được chính xác, không vội vàng (khi qua chữ Z, chữ S, lùi
vào ga ra), có thời gian căn chỉnh bánh xe khi đi vào hàng đinh, dừng đúng
chỗ và nhẹ nhàng tại điểm dừng xe nhường đường cho người đi bộ, trên
dốc và trước đường sắt.

Các xe thi thường để ga-răng-ti cao nên vào số 1, không đặt vào chân ga
thì xe đi cũng đã khá nhanh. Vì vậy muốn xe đi chậm thì phải đỡ được côn,
tức là chân t...
Kinh nghiệm học và thi lái xe
Thi thuyết lái xe Ô tổ chức theo hình thức trắc nghiệm nhiều
lựa chọn ( từ 1 đến 2 đáp án đúng ) , đề thi 30 câu rút ngẫu nhiên
trong 450 câu hỏi .
Hạng B : Đúng 26 / 30 là đạt
Hạng C,D,E,Fc : Đúng 28 /30 câu là đạt .
Trong 30 câu 12 câuthuyết chung ( 1-12), 9 câu hỏi về ý nghĩa các
loại biển báo (13-21) và 9 câu về giải sa hình (22-30).
Bạn thể học từng câu trong phần Ôn tập trong chương trình tải về
hay dĩa học do trường phát . Khi gỏ số đáp án trả lời , nhấn phím Enter thì
bạn sẽ biết kết quả luôn . Tốt nhất làm tuần tự cho đến hết ghi lại câu
sai , sau đó bạn chỉ học lại các câu sai một ợt mau thuộc .Để trả lời
các câu hỏi về sa hình, bạn nhớ các nguyên tắc về ưu tiên sau:
1- Xe nào đã vào ngã tư thì xe đó có quyền ưu tiên đi trước cao nhất.
2- Tiếp đó đến các xe ưu tiên. Trong các xe ưu tiên thì xe cứu hoả có ưu
tiên cao hơn xe quân sự, xe công an, xe cứu thương.
3- Tiếp đó nếu cùng là xe ưu tiên hoặc cùng là xe không ưu tiên thì xét
đến đường ưu tiên, tức là xe nào nằm trên đường ưu tiên thì có quyền
đi trước ( Xem biển báo hoặc tín hiệu đèn )
4- Xe nào không vướng xe khác ở bên phải có quyền đi trước, nhưng
trong vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe đến t bên trái.
5- Thứ tự ưu tiên tiếp theo: xe rẽ phải -> xe đi thẳng -> xe rẽ trái.
B- THI LÁI XE TRONG SA HÌNH – thời gian thi 15 phút
( Hệ thống cảm biến điện tử trên sân sát hạch tại Trung tâm sát hạch sẽ
thực hiện chấm điểm tự động , nếu không bị lỗi thì điểm tối đa là 100 điểm
, Điểm đậu : là từ 80đ trở lên ).
Có 10 bài thi chính:
1. Xuất phát
2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ
3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên (thường gọi là đề-pa lên dốc)
4. Đi xe qua hàng đinh
5. Đi xe qua đường vuông góc (chữ Z)
6. Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S)
7. Ghép xe vào nơi đỗ (lùi nhà xe)
8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt
9. Tăng tốc, tăng số
10. Kết thúc
Ngoài ra còn những bài thi phụ Dừng xe nguy hiểm Cho xe qua
ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông.
Khi lái xe trong sa hình bạn cần phải đi chậm, thật chậm. Đi chậm s
giúp ta đánh lái được chính xác, không vội vàng (khi qua chữ Z, chữ S, lùi
vào ga ra), thời gian căn chỉnh bánh xe khi đi vào hàng đinh, dừng đúng
chỗ nhẹ nhàng tại điểm dừng xe nhường đường cho người đi bộ, trên
dốc và trước đường sắt.
Kinh nghiệm học và thi lái xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm học và thi lái xe - Người đăng: anhtu7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kinh nghiệm học và thi lái xe 9 10 716