Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đàm phán

Được đăng lên bởi Đào Tuấn Anh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Kỹ naăg đàm phán – Tài liệu nội bộ

MỤC LỤC
1

Khái niệm chung .....................................................................................................................4
1.1
Khái niệm đàm phán .......................................................................................................4
1.2
Những nguyên tắc cơ bản ............................................................................................... 4
1.3
Các phương pháp đàm phán ............................................................................................ 4
1.4
Các hình thức đàm phán .................................................................................................5
1.4.1
Đàm phán bằng văn bản..........................................................................................5
1.4.2
Đàm phán bằng gặp mặt và điện thoại....................................................................6
1.5
Những lỗi thông thường trong đàm phán ........................................................................7
1.6
Các nguyên tắc dẫn đến thành công trong đàm phán ......................................................8
1.6.1
Ấn tượng ban đầu....................................................................................................8
1.6.2
Chú ý tới các cử chỉ, thái độ và động tác của cơ thể trong khi đàm phán. .............8
1.6.3
Phải xác định rõ mục tiêu đàm phán và luôn luôn bám sát theo đu ổi mục tiêu này
trong suốt quá trình đàm phán. ............................................................................................... 8
1.6.4
Người đàm phán tốt phải biết rèn cho mình có khả năng lắng nghe đối tác nói. ....9
1.6.5
Phải biết trình bày, sử dụng từ ngữ một cách khôn khéo, linh hoạt. ......................9
1.6.6
Người đàm phán kinh doanh phải biết hỏi nhiều thay vì nói nhiều........................9
1.6.7
Người đàm phán cần phải biết mình có thể được phép đi tới đâu, tự do đàm phán
tới giới hạn nào. ......................................................................................................................9
1.6.8
Ðể thành công trong đàm phán kinh doanh, c ần có một ý thức, tư duy sẵn sàng
thoả hiệp nếu cần thiết. .........................................................................................................10
1.6.9
Ðể tránh cho những hiểu lầm vô t ình hay hữu ý và để tránh nội dung đàm phán,
thương thuyết bị lệch hướng, nhà đàm phán phải biết nhắc lại kết luận những điểm đã trao
đổi, thống nhất...
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN
Kỹ năng đàm phán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng đàm phán - Người đăng: Đào Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kỹ năng đàm phán 9 10 734