Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đánh giá công việc

Được đăng lên bởi chinh-luong-tung
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4887 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

1

I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ
CÔNG VIỆC

2

1. Mục đích của đánh giá công việc:


Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ và nâng
cao hiệu quả làm việc trong tương lai.



Đánh giá xem các cá nhân có xứng đáng được thưởng hoặc tăng
lương hay không (khen thưởng).



Soát xét lại công việc đã thực hiện nhằm xác định những tồn tại,
điểm yếu cần khắc phục, xác định những khả năng tiềm ẩn chưa
sử dụng đến của các cá nhân, và xây dựng những chương trình
đào tạo, tập huấn phù hợp, cần thiết



Xác định những khả năng tiềm tàng của từng cá nhân, làm nền
tảng để mỗi cá nhân có thể phát triển sự nghiệp của mình sau
này

3

1. Mục đích của đánh giá công việc (tt)


Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của nhân viên.



Đánh giá khả năng tiềm tàng và khả năng thăng tiến
trong tương lai.



Để nhận được phản hồi của nhân viên về chính sách
và phương pháp quản lý của DN.



Giúp xây dựng định hướng nghề nghiệp cho NV.

4

2. Mục tiêu (kết quả) của đánh giá CV


Xác định và xây dựng những nội dung công việc cụ thể mà từng
cá nhân phải thực hiện nhằm đạt được mục tiêu chung của bộ
phận, nơi mà cá nhân đó làm việc



Thiết lập những kết quả chính hoặc quan trọng mà doanh nghiệp
mong đợi cá nhân đó sẽ đạt được trong công việc sau một
khoảng thời gian nhất định



So sánh mức độ kết quả thành tích công việc của từng cá nhân
với mức chuẩn, làm cơ sở cho việc để có chế độ thưởng thích
đáng



Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của từng cá nhân thông
qua kết quả công việc thực tế

5

2. Mục tiêu (kết quả) của đánh giá CV


Xác định các cá nhân có khả năng để đề bạt vào các vị
trí thích hợp trong bộ máy quản lý hay không.



Xác định những khâu yếu kém, những tồn tại cần phải
cải thiện hoặc thay đổi.



Xác định, đánh giá năng lực nhân sự hiện có và tiềm
ẩn phục vụ công tác lập kế hoạch nhân lực cho DN.



Cải thiện sự trao đổi thông tin trong công việc giữa các
cấp khác nhau

6

3. Lợi ích của đánh giá thành tích công việc


Đối với DN
Giúp cho người quản lý có được một bức tranh rõ nét, hoàn chỉnh
và khách quan về nhân viên cấp dưới của mình.



Hệ thống đánh giá thành tích công việc có ý nghĩa như một quy
định bắt buộc trong DN đòi hỏi mọi cá nhân phải thực hiện vì lợi
ích thiết thực của nó.



Cuối cùng hệ thống đánh giá chính thức của DN là một phương
tiện khuyến khích người quản lý đưa ra các ý kiến phản hồi một
cách đầy đủ cần thiết hoặc thích đáng đối với nhân viên cấp dưới,
giúp cho nhân viên ...
1
KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Kỹ năng đánh giá công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng đánh giá công việc - Người đăng: chinh-luong-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Kỹ năng đánh giá công việc 9 10 951