Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đi phỏng vấn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kỹ năng đi phỏng vấn
Nghiên cứu tìm hiểu: phải tìm kiếm đầy đủ thông tin của trang web công ty trước khi gọi điện
thoại
Mục đích phỏng vấn? Xác định lý do bạn muốn làm tạI công ty đó
Lên danh sách những ưu điểm: Xác định những ưu điểm và kỹ năng của bạn để xem bạn có phù
hợp cho vị trí công việc đó. nếu không, tốt nhất là bạn không nên đi phỏng vấn.
Sở thích cá nhân: Lên lịch phỏng vấn tại thời điểm mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. phỏng vấn
trực tiếp tốt hơn là qua điện thoại
Sơ yếu lý lịch: Nhớ mang mang theo sơ yếu lý lịch khi đi phỏng vấn, do vậy bạn có thể trả lời
được những câu hỏi của người phỏng vân.
Hãy trung thực: Hãy đi vào trực tiếp vấn đề. nếu như bạn không biêt, hãy nói là không biết. Hãy
trung thực, hoà nhã, chân thành và tự tin nhưng không được kiêu ngạo. nếu bạn thấy người
khác muốn nói nhiều, cứ để người ta nói vì họ thích có người lằng nghe họ
Tiếp theo?: Cuối buổi phỏng vấn, hãy cố đạt được một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Hãy tự hõi
bước tiếp theo là gì trước khi kết thúc cuộc gọi.
Xác định các yếu điểm: Nếu có thể, hãy cố tìm ra xem người phỏng vấn thấy được những điểm
mạnh và điểm yếu của bạn. bằng cách này, bạn có thể phát huy những thể mạnh và hạn chế bớt
yếu điểm của bạn tại buổi phỏng vấn trực tiếp
Đến đúng giờ:– Một điều tối quan trọng là luôn đến trước giờ phỏng vấn. Không bao giờ được
phép đến muộn và xin lỗi vớI lý do: “Xe tôi bị hết xăng!”
Di động:- Phải nhớ tắt điện thoại di động khi vào phỏng vấn vì nghe điện thoại khi phỏng vấn
không làm tăng giá trị của bạn hoặc làm cho người khác thấy bạn là người bận rộn. Trái lại, bạn
sẽ gây ấn tượng không tốt với người phỏng vấn bạn.
Chuẩn bị kỹ: Trứơc khi đến công ty, hãy tìm hiểu về công ty đó-hãy tìm kiếm trên trang web của
công ty đó và viết xuống một số câu hỏi. bạn có thể tìm kiếm trên Google. phải biết được lý do tại
sao bạn lại muốn làm cho công ty đó. người phỏng vấn luôn quan tâm liệu bạn có biêt gì về công
ty và sản phẩm của họ không.
Định hướng đúng đường đi: hãy đi theo đường mà bạn cho là chinh xác. nếu như không xác
định được đường đến công ty cũng có nghĩa là bạn bị lạc đường. Hãy đến trước 20 phút để
tránh bị muộn. Hãy đợi trước bên ngoài văn phòng và chỉ nên vào phỏng vấn trước 3 phút.
THỰC HÀNH: Thực hành kỹ năng phỏng vấn: tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thể bạn
đang được phỏng vấn. Hãy thực tập vài lần để bạn cảm thấy tự tin hơn và hiệu quả hơn cho
cuộc phỏng vấn thực.
3 bản sơ yếu lý lịch: Mang theo ít nhất 3 bản sơ yếu lý lịch - đề phòng trường hợp họ không c...
Kỹ năng đi phỏng vấn
Nghiên cứu tìm hiểu: phải tìm kiếm đầy đủ thông tin của trang web công ty trước khi gọi điện
thoại
Mục đích phỏng vấn? Xác định lý do bạn muốn làm tạI công ty đó
Lên danh sách những ưu điểm: Xác định những ưu điểm và kỹ năng của bạn để xem bạn có phù
hợp cho vị trí công việc đó. nếu không, tốt nhất là bạn không nên đi phỏng vấn.
Sở thích cá nhân: Lên lịch phỏng vấn tại thời điểm mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. phỏng vấn
trực tiếp tốt hơn là qua điện thoại
Sơ yếu lý lịch: Nhớ mang mang theo sơ yếu lý lịch khi đi phỏng vấn, do vậy bạn có thể trả lời
được những câu hỏi của người phỏng vân.
Hãy trung thực: Hãy đi vào trực tiếp vấn đề. nếu như bạn không biêt, hãy nói là không biết. Hãy
trung thực, hoà nhã, chân thành và tự tin nhưng không được kiêu ngạo. nếu bạn thấy người
khác muốn nói nhiều, cứ để người ta nói vì họ thích có người lằng nghe họ
Tiếp theo?: Cuối buổi phỏng vấn, hãy cố đạt được một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Hãy tự hõi
bước tiếp theo là gì trước khi kết thúc cuộc gọi.
Xác định các yếu điểm: Nếu có thể, hãy cố tìm ra xem người phỏng vấn thấy được những điểm
mạnh và điểm yếu của bạn. bằng cách này, bạn có thể phát huy những thể mạnh và hạn chế bớt
yếu điểm của bạn tại buổi phỏng vấn trực tiếp
Đến đúng giờ:– Một điều tối quan trọng là luôn đến trước giờ phỏng vấn. Không bao giờ được
phép đến muộn và xin lỗi vớI lý do: “Xe tôi bị hết xăng!”
Di động:- Phải nhớ tắt điện thoại di động khi vào phỏng vấn vì nghe điện thoại khi phỏng vấn
không làm tăng giá trị của bạn hoặc làm cho người khác thấy bạn là người bận rộn. Trái lại, bạn
sẽ gây ấn tượng không tốt với người phỏng vấn bạn.
Chuẩn bị kỹ: Trứơc khi đến công ty, hãy tìm hiểu về công ty đó-hãy tìm kiếm trên trang web của
công ty đó và viết xuống một số câu hỏi. bạn có thể tìm kiếm trên Google. phải biết được lý do tại
sao bạn lại muốn làm cho công ty đó. người phỏng vấn luôn quan tâm liệu bạn có biêt gì về công
ty và sản phẩm của họ không.
Định hướng đúng đường đi: hãy đi theo đường mà bạn cho là chinh xác. nếu như không xác
định được đường đến công ty cũng có nghĩa là bạn bị lạc đường. Hãy đến trước 20 phút để
tránh bị muộn. Hãy đợi trước bên ngoài văn phòng và chỉ nên vào phỏng vấn trước 3 phút.
THỰC HÀNH: Thực hành kỹ năng phỏng vấn: tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thể bạn
đang được phỏng vấn. Hãy thực tập vài lần để bạn cảm thấy tự tin hơn và hiệu quả hơn cho
cuộc phỏng vấn thực.
3 bản sơ yếu lý lịch: Mang theo ít nhất 3 bản sơ yếu lý lịch - đề phòng trường hợp họ không có
bản copy sơ yếu lý lịch của bạn.
Kỹ năng đi phỏng vấn - Trang 2
Kỹ năng đi phỏng vấn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ năng đi phỏng vấn 9 10 346