Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi chulinh093-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1287 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Câu 1.khái niệm chức năng ,phân loại giao tiếp ,nguyên tắc.
* khái niệm
- giao tiếp là sự chao đổi thông tin hay là sự hướng dẫn ng khác làm 1 việc gì đó ,là
sự chia sẻ thông tin tạo lập mỗi quan hệ hoạc nói về vấn đề gì đó
+ theo từ điển tiếng việt –hoàng phê: gia tiếp là tiếp xúc là trao đổi
+theo thông tin :giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin
+theo bussienss edge: giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa ng với ng thông
qua 1 hành động hoặc dẫn đến hành động .
+theo tiến sĩ Đào Thị Ái Nhi : giao tiếp là tổng hợp nhiều hành động tương tác diễn
ra trong mỗi quan hệ qua lại giữa con người nhằm thỏa mã mọi nhu cầu mục đích
của cá nhân nhằm đạt dc mục đích đề ra và mong muốn đạt dc
+theo giáo trình KNGT-th.s Chu văn Đức .giao tiếp là hoạt động xác lập vận hành
mỗi quan hệ giữa con người và con người nhằm thỏa mãn nhu cầu nhất định
giao tiếp là quá trình tiếp xúc trao đổi thông tin giữa con người và con người
nhằm thỏa mãn mục đích
 sơ đồ giao tiếp .
+người nhận:bộ thu nhận thông tịn ,thông điệp
+người giửi ;bộ phát truyền đạt thông tin
+mã hóa .những ý tưởng suy nghĩ của ng nhận thành lời ,chữ viết
+giả mã.ng nhận hiểu dc nhưng thông tin cuyền đến
+kênh truyền là cách liên lạc giữa ng gửi và ng nhận thông tin giữa hai cơ quan
thính giác và thị giác.
• nguyên tắc của kỹ năng giao tiếp
- nguyên tắc phù hợp là nguyên tắc cơ bản khi tham gia quá trình giao tiếp cần
sử dụng KNGT phù hợp hoàn cảnh, văn hóa, tính chất mối quan hệ của hai
bên phù hợp thời gian, điều kiện kinh tế, sở thích, đối tượng giao tiếp
- nguyên tắc chính xác: phải lựa chọn, sử dụng phát huy hiệu quả của từng
KNGT ( nói, nghe, viết) đòi hỏi chính xác số liệu thông tin
- nguyên tắc linh hoạt: trong giao tiếp cần sử dụng linh hoạt khi sử dụng nhiều
KNGT với nhau.
- Nguyên tắc hiện đại
• vai trò của giao tiếp:
- vai trò của giao tiếp trong đời sống xh: đối với xã hội giao tiếp là điều kiện
của sự tồn tại và phát triển xh. XH là một tập hợp người có mối quan hệ qua
lại với nhau
- vai trò của giao tiếp đối với cá nhân
+ giao tiếp là điều kiện tâm lý, nhân cách cá nhân phát triển bình thường

+ trong giao tiếp nhiều phẩm chất của con người đặc biệt là phẩm chất đạo đức,
được hình thành và phát triển.
+ giao tiếp thỏa mãn nhiều nhu cầu của con người
- vai trò của giao tiếp trong công tác thư ký văn phòng: với vai trò là cầu nối
giữa lãnh đạo và bộ phận còn lại của tổ chức(cơ quan, xí nghệp...) hoạt động
của người thư ký trước hết và chủ yếu là hoạt động giao tiếp.
• p...
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Câu 1.khái niệm chức năng ,phân loại giao tiếp ,nguyên tắc.
* khái niệm
- giao tiếp là sự chao đổi thông tin hay là sự hướng dẫn ng khác làm 1 việc gì đó ,là
sự chia sẻ thông tin tạo lập mỗi quan hệ hoạc nói về vấn đề gì đó
+ theo từ điển tiếng việt –hoàng phê: gia tiếp là tiếp xúc là trao đổi
+theo thông tin :giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin
+theo bussienss edge: giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa ng với ng thông
qua 1 hành động hoặc dẫn đến hành động .
+theo tiến sĩ Đào Thị Ái Nhi : giao tiếp là tổng hợp nhiều hành động tương tác diễn
ra trong mỗi quan hệ qua lại giữa con người nhằm thỏa mã mọi nhu cầu mục đích
của cá nhân nhằm đạt dc mục đích đề ra và mong muốn đạt dc
+theo giáo trình KNGT-th.s Chu văn Đức .giao tiếp là hoạt động xác lập vận hành
mỗi quan hệ giữa con người và con người nhằm thỏa mãn nhu cầu nhất định
giao tiếp là quá trình tiếp xúc trao đổi thông tin giữa con người và con người
nhằm thỏa mãn mục đích
sơ đồ giao tiếp .
+người nhận:bộ thu nhận thông tịn ,thông điệp
+người giửi ;bộ phát truyền đạt thông tin
+mã hóa .những ý tưởng suy nghĩ của ng nhận thành lời ,chữ viết
+giả mã.ng nhận hiểu dc nhưng thông tin cuyền đến
+kênh truyền là cách liên lạc giữa ng gửi và ng nhận thông tin giữa hai cơ quan
thính giác và thị giác.
nguyên tắc của kỹ năng giao tiếp
- nguyên tắc phù hợp là nguyên tắc cơ bản khi tham gia quá trình giao tiếp cần
sử dụng KNGT phù hợp hoàn cảnh, văn hóa, tính chất mối quan hệ của hai
bên phù hợp thời gian, điều kiện kinh tế, sở thích, đối tượng giao tiếp
- nguyên tắc chính xác: phải lựa chọn, sử dụng phát huy hiệu quả của từng
KNGT ( nói, nghe, viết) đòi hỏi chính xác số liệu thông tin
- nguyên tắc linh hoạt: trong giao tiếp cần sử dụng linh hoạt khi sử dụng nhiều
KNGT với nhau.
- Nguyên tắc hiện đại
vai trò của giao tiếp:
- vai trò của giao tiếp trong đời sống xh: đối với xã hội giao tiếp là điều kiện
của sự tồn tại và phát triển xh. XH là một tập hợp người có mối quan hệ qua
lại với nhau
- vai trò của giao tiếp đối với cá nhân
+ giao tiếp là điều kiện tâm lý, nhân cách cá nhân phát triển bình thường
kỹ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng giao tiếp - Người đăng: chulinh093-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kỹ năng giao tiếp 9 10 455