Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi Kylie Le
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 7 lần
GIỚI THIỆU
Ý nghĩa:
Giao tiếp là một nhu cầu, một hoạt động không thể
thiếu của con người.
Với các kỹ sư thì giao tiếp lại càng quan trọng.
Cần phải có khả năng giao tiếp tốt.
Mục đích trình bày:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
giao tiếp.
Thực hành các kỹ năng giao tiếp.

GIỚI THIỆU
Phương pháp học:
• Nghe giảng;
• Thực hành giao tiếp trong lớp;
• Làm việc theo nhóm;
• Thuyết trình;
• Nghiên cứu tài liệu.

GIỚI THIỆU
Tài liệu tham khảo:
1/ Business Edge, “Giao tiếp trong quản lý”, NXB
Trẻ, 2005.
2/ Lê Minh Ngọc, Lê Quý Đức, Bài Giảng Môn Học
Công Tác Kỹ Sư. ĐHBK Tp.HCM, 2005.
3/ 
4/ Các tài liệu khác trên mạng.

GIỚI THIỆU
Nội dung trình bày
• Bản chất của giao tiếp
Định nghĩa
Mục tiêu giao tiếp
Các Kỹ năng giao tiếp cơ bản
Mô hình giao tiếp
Những rào cản trong giao tiếp
Lập kế hoạch giao tiếp
Các nguyên tắc trong giao tiếp
• Kỹ năng lắng nghe
• Các tính cách giao tiếp
• Giao tiếp để thành công

• Định nghĩa?
• Mục tiêu giao tiếp
• Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
• Mô hình giao tiếp
• Những rào cản trong giao tiếp
• Lập kế hoạch giao tiếp
• Các nguyên tắc trong giao tiếp

Định nghĩa về giao tiếp
Đ nh nghĩa v giao ti p:
Giao tiếp là việc trao đổi thông tin giữa nhiều nguời
và thường dẫn đến hành động.

Các kênh giao tiếp
Giao tiếp trong một tổ chức :
Truy n thông t trên xu ng: thông tin từ cấp trên
truyền xuống cấp dưới.
Truy n thông t dư i lên: những phản hồi lên cấp
trên về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Truy n thông theo chi u ngang: thông tin được
truyền giữa những người đồng cấp – giữa các đồng
nghiệp.
Giao tiếp trong lớp, khoa, trường?

Mục tiêu giao tiếp
Giao tiếp trong một tổ chức nhằm để:
• hướng dẫn;
• thông báo;
• thuyết phục, động viên hay đề nghị;
• tư vấn hoặc đàm phán.
Đối tượng giao tiếp: “sếp”, nhân viên trong nhóm,
các đồng nghiệp khác, v.v
Đối tượng giao tiếp trong lớp, khoa, trường?

Mục tiêu giao tiếp
Ví dụ:
Trong giao tiếp giữa GV và SV trong môn học này,
GV cần đảm bảo rằng mọi SV/nhóm được:
• thông báo một cách rõ ràng về những gì SV được
yêu cầu thực hiện;
• cung cấp tất cả những thông tin cần thiết;
• tạo điều kiện để làm sáng tỏ bất cứ điều gì SV
chưa hoàn toàn rõ.
Bất cứ phương pháp giao tiếp nào nhằm che đậy
sự thật đều có thể dẫn đến những hậu quả xấu.

Mục tiêu giao tiếp
Mục tiêu giao tiếp:
Giao tiếp
các ý tưởng và thông tin của chúng ta
đến được với người khác và họ hiểu cũng như sẽ
thực hiện theo.
Giao tiếp
đưa những suy nghĩ và hành động
của con người lại gần ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao tiếp - Người đăng: Kylie Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Kỹ năng giao tiếp 9 10 849