Ktl-icon-tai-lieu

Ký năng giao tiếp

Được đăng lên bởi Hồng Vân Vy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 2: LỚP THỨ 2- CA 3
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CẤM KỴ TRONG GIAO TIẾP
Qua các phần chúng ta đã nắm được cấu trúc của cuộc giao tiếp, những quy
tắc chúng ta nên thực hiệntrong giao tiếp, và làm thế nào để giao tiếp đạt được hiệu
quả.Câu hỏi đặt ra là, liệu có những cấm kỵ trong giao tiếp hay không?
Theo tôi trong giao tiếp có nhiều cấm kỵ nhất định, do đó để cho giao tiếp có
hiệu quả cần phải tuân thủ theo một số quy tắc nhất định mà trong cuộc sống chúng
ta đã từng trải nghiệm để rút ra bài học cho bản thân, tránh gây tổn thương không
đáng có cho mình và người khác
Vậy có nhiều cấm kỵ không?
Vâng, mình xin trả lời rằng có rất nhiều cấm kỵ trong giao tiếp, do đó, chúng ta
cần phải học tập và rèn luyện để nâng cao khả năng giao tiếp cho bản thân. Chính
vì vậy mà ngày xưa các cụ chúng ta thường nói : “ học ăn học nói, học gói học
mở” , tức là chúng ta phải học từ những điều nhỏ nhất, và đặc biệt những điều cấm
kỵ này còn phụ thuộc vào văn hóa của từng gia đình, vùng miền, dân tộc, quốc gia
Ta có thể chia những điều cấm kỵ thành 3 loại khác nhau:
I.
-

-

-

Về văn hóa
Về tôn giáo
Phá vỡ giao tiếp
Tìm hiểu những cấm kỵ trong văn hóa công sở
PHÁ VỠ GIAO TIẾP
Dối trá: khi 1 người nào đó dối trá trong quá trình giao tiếp sẽ bị phát hiện,
mà khi bị phát hiện dối trá, cuộc giao tiếp sẽ kết thúc. Vì sao vây? Do người
giao tiếp với mình họ sẽ dừng lại,thậm chí tìm cách trừng phạt mình, vì
trong mọi nền văn hóa, dối trá là hành vi không chấp nhận được, người ta
thường dối trá khi người ta muốn ẩn dấu 1 ý đồ gì đó, thường là ý đồ xấu.
Tổn thương: tổn thương về thể xác và tổn thương về tinh thần. tổn thương
thể xác ( thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ) . tưởng thương về mặt tinh thần
( nhiều khi dùng lời nói làm tổn thương về mặt tinh thần hơn về mặt thể
xác )
Kể cả: giao tiếp bản chất là quá trình tương tác 2 chiều, khi kể cả sẽ thành 1
chiều, như vậy sẽ phá vỡ giao tiếp. ví dụ ngay trong gia đình cũng là giao

tiếp gữa người bề trên và bề dưới, nếu giao tiếp hiệu quả phải 2 chiều, nếu
đưa ra sự áp đặt thì chỉ còn truyền tin 1 chiều. nếu chúng ta là người trên thì
cũng cần hiểu người dưới có quyền trao đổi
- Tôi luôn đúng: không phải là 1 hành vi, thái độ mà là quan điểm “ tôi luôn
đúng, tôi là người lắm chân lý” tôi luôn đúng có nghĩa bạn là sai? Đó là sự
áp đặt 1 chiều, tạisao tôi phải giao tiếp với người lúc nào cũng cho bản thân
mình luôn đúng. Có thể tôicó thể ngồi hàng giờ đồng hồ để cùng ngồi với
bạn, nhưng thật tâm thì không quan tâm tới vấn đề bạn nói.
II.
TRONG VĂN HÓA
A...
NHÓM 2: LỚP THỨ 2- CA 3
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CẤM KỴ TRONG GIAO TIẾP
Qua các phần chúng ta đã nắm được cấu trúc của cuộc giao tiếp, những quy
tắc chúng ta nên thực hiệntrong giao tiếp, và làm thế nào để giao tiếp đạt được hiệu
quả.Câu hỏi đặt ra là, liệu có những cấm kỵ trong giao tiếp hay không?
Theo tôi trong giao tiếp có nhiều cấm kỵ nhất định, do đó để cho giao tiếp có
hiệu quả cần phải tuân thủ theo một số quy tắc nhất định mà trong cuộc sống chúng
ta đã từng trải nghiệm để rút ra bài học cho bản thân, tránh gây tổn thương không
đáng có cho mình và người khác
Vậy có nhiều cấm kỵ không?
Vâng, mình xin trả lời rằng có rất nhiều cấm kỵ trong giao tiếp, do đó, chúng ta
cần phải học tập và rèn luyện để nâng cao khả năng giao tiếp cho bản thân. Chính
vì vậy mà ngày xưa các cụ chúng ta thường nói : “ học ăn học nói, học gói học
mở” , tức là chúng ta phải học từ những điều nhỏ nhất, và đặc biệt những điều cấm
kỵ này còn phụ thuộc vào văn hóa của từng gia đình, vùng miền, dân tộc, quốc gia
Ta có thể chia những điều cấm kỵ thành 3 loại khác nhau:
- Về văn hóa
- Về tôn giáo
- Phá vỡ giao tiếp
- Tìm hiểu những cấm kỵ trong văn hóa công sở
I. PHÁ VỠ GIAO TIẾP
- Dối trá: khi 1 người nào đó dối trá trong quá trình giao tiếp sẽ bị phát hiện,
mà khi bị phát hiện dối trá, cuộc giao tiếp sẽ kết thúc. Vì sao vây? Do người
giao tiếp với mình họ sẽ dừng lại,thậm chí tìm cách trừng phạt mình, vì
trong mọi nền văn hóa, dối trá là hành vi không chấp nhận được, người ta
thường dối trá khi người ta muốn ẩn dấu 1 ý đồ gì đó, thường là ý đồ xấu.
- Tổn thương: tổn thương về thể xác và tổn thương về tinh thần. tổn thương
thể xác ( thượng cẳng chân, hạ cẳng tay ) . tưởng thương về mặt tinh thần
( nhiều khi dùng lời nói làm tổn thương về mặt tinh thần hơn về mặt thể
xác )
- Kể cả: giao tiếp bản chất là quá trình tương tác 2 chiều, khi kể cả sẽ thành 1
chiều, như vậy sẽ phá vỡ giao tiếp. ví dụ ngay trong gia đình cũng là giao
Ký năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ký năng giao tiếp - Người đăng: Hồng Vân Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ký năng giao tiếp 9 10 690