Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 7152 lần   |   Lượt tải: 270 lần
KỸ NĂNG GIAO TIẾP

I/ MỤC TIÊU CỦA GIAO TIẾP
• Giúp người nghe hiểu những dự định của chúng ta;
• Có được sự phản hồi từ người nghe;
• Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người nghe .
• Truyển tải được những thông điệp. Quá trình này có khả
năng bị mắc lỗi do thông điệp thường được hiểu hoặc dịch
sai đi bởi 1 hay nhiều hơn những thành phần khác tham
gia vào quá trình này.

• Khi không thành công, những suy nghĩ, ý tưởng của bạn
sẽ không phản ánh được những cái đó của chính bạn, gây
nên sự sụp đổ trong giao tiếp và những dào cản trên con
đường đạt tới mục tiêu của bạn - cả trong đời tư và trong
sự nghiệp.

II/ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH:
1. Sender: Người gửi thông điệp
2. Message: Thông điệp
3. Channel: Kênh truyền thông điệp
4. Receiver: Người nhận thông điệp
5. Feedback: Những phản hồi
6. Context: Bối cảnh

1. Người gửi...
• Để trở thành một người giao tiếp tốt, trước tiên bạn phải
tạo được cho mình sự tin tưởng. Trong lĩnh vực kinh
doanh, điều này bao gồm việc thể hiện những hiểu biết
của bạn về chủ đề, người tiếp nhận và bối cảnh truyền đạt
thông điệp.
• Bạn cũng phải biết được người tiếp nhận của mình (những
cá nhân hay nhóm người mà bạn muốn truyền đạt thông
điệp của mình tới). Việc không hiểu người mà mình sẽ
truyền đạt thông điệp tới sẽ dẫn đến việc thông điệp của
bạn có thể bị hiểu sai.

2. Thông điệp...
• Các hình thức giao tiếp qua viết, nói hay các hình thức
khác đều bị chi phối bởi giọng điệu của người truyền đạt
thông điệp, tính căn cứ của lý luận, những gì được giao
tiếp và những gì không nên được đưa vào, cũng như
phong cách giao tiếp riêng của bạn.
• Thông điệp luôn luôn có cả yếu tố trí tuệ và tình cảm
trong đó, yếu tố trí tuệ để chúng ta có thể xem xét tính hợp
lý của nó và yếu tố tình cảm để chúng ta có thể có những
cuốn hút tình cảm, qua đó thay đổi được suy nghĩ và hành
động.

3. Kênh truyền đạt thông điệp...
• Các thông điệp được truyền đạt qua nhiều kênh, nói thì
bằng cách gặp mặt đối mặt, gọi điện thoại, gặp qua video;
viết thì bằng thư từ, email, bản ghi nhớ hay báo cáo.
CÓ HAI KÊNH CHÍNH
• Kênh giao tiếp chính thức (formal communication
networks)
• Kênh giao tiếp không chính thức (informal comm.
networks)

2.1 Kênh giao tiếp chính thức
• Từ cấp trên xuống cấp dưới (downward): hướng dẫn công
việc, quan hệ công việc, quy trình, phản hồi, …
• Từ cấp dưới lên cấp trên (upward): báo cáo, đề nghị, …
• Giữa các đồng nghiệp (horizontal): hợp tác, giải quyết
công việc, chia sẻ thông tin, thực hiện báo cáo, …

2.2 Kênh giao tiếp không chính t...
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Kỹ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao tiếp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Kỹ năng giao tiếp 9 10 45