Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng kiểm tra

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3378 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KỸ NĂNG KIỂM TRA

1

1. Khái niệm

Kiểm tra là đo đường và chấn chỉnh việc thực hiện
nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu và các kế hoạch vạch
ra để thực hiện các mục tiêu này đã và đang được hoàn
thành.

2

2. Ý nghĩa:


Bảo đảm kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu của tổ
chức



Bảo đảm các nguồn lực được sử dụng một cách hữu
hiệu.



Làm bày tỏ và đề ra những kết quả mong muốn chính
xác hơn theo thứ tự quan trọng.



Xác định và dự đoán những biến động và những chiều
hướng chính.
3

2. Ý nghĩa (tt)


Đơn giản hóa các vấn đề ủy quyền, chỉ huy, quyền hành và trách
nhiệm.



Phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại bớt những gì
quan trọng hay không cần thiết.



Phổ biến những chỉ dẫn cần thiết một cách liên tục để cải tiến việc
hoàn thành công việc, tiết kiệm thời gian, công sức của mọi người



Phát hiện kịp thời các sai sót và bộ phận chịu trách nhiệm để chấn
chỉnh

4

3. Phân loại



Kiểm tra trước, trong, sau.



Kiểm tra theo lĩnh vực như tài chính, nhân sự, sản xuất…

5

4. Các nguyên tắc của việc kiểm tra


Cần phải được thiết kế theo các kế hoạch cụ thể.



Thiết kế theo từng cấp bậc và tâm lý của nhà quản trị.



Vạch rõ các chỗ khác biệt của các điểm thiết yếu.



Việc kiểm tra phải khách quan.



Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với không khí của tổ chức.



Việc kiểm tra phải tiết kiệm.



Việc kiểm tra phải tác động điều chỉnh.

6

4. Các nguyên tắc của việc kiểm tra


Căn cứ kế hoạch hoạt động và theo cấp bậc của đối tượng kiểm tra



Dựa vào đặc điểm cá nhân của nhà quản lý



Thực hiện tại những điểm trọng yếu



Khách quan



Phù hợp với bầu không khí của tổ chức



Tiết kiệm, công việc kiểm tra tương xứng
7

5. Quá trình kiểm tra


Thiết lập tiêu chuẩn



Đo lường thành quả



Sửa chữa sai lầm



Phòng ngừa

8

5.1 Thiết lập tiêu chuẩn


Số lượng giờ công.



Số phế phẩm.



Chi phí.



Doanh thu.



Sự hài lòng của khách hàng…
9

5.1 Thiết lập tiêu chuẩn
YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN


Rõ ràng: Tiêu chuẩn công việc không những để đánh giá
được hiệu quả mà còn giúp nhà quản lý kiểm tra các
công việc đó. Tiêu chuẩn “mập mờ” dễ sinh ra tranh
chấp.



Có khả năng đo lường được. Tiêu chuẩn không đo lường
được sẽ làm cho người kiểm tra không thể đánh giá
công việc có phù hợp với tiêu chuẩn hay không.
10

5.2 Đo lường thành quả


Có thể hình dung ra thành quả trước khi nó được thực
hiện để có biện pháp sửa chữa kịp thời (Pre – check).



Xác định tiêu chuẩn đo lường chính xác.



Định tính hay định ...
1
KỸ NĂNG KIỂM TRA
Kỹ năng kiểm tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng kiểm tra - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kỹ năng kiểm tra 9 10 992