Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng làm hồ sơ tìm việc

Được đăng lên bởi Lê Bá Anh Phước
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ năng làm hồ sơ tìm việc
Quả thật, hồ sơ tìm việc luôn là một loại
“vũ khí” tối quan trọng khi người ta muốn
tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp Thậm chí một
số nhà tuyển dụng (NTD) chỉ cần xem một hồ
sơ tìm việc trong 30 giây là đã có thể nhận ứng
viên đó vào vòng phỏng vấn ngay!
Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện nay khá
nhiều ứng viên lại gặp khó khăn trong việc viết
hồ sơ. Điều trớ trêu ở đây là dù có khá nhiều
thông tin đặc sắc về bản thân để giới thiệu với
NTD nhưng họ lại không biết thể hiện chúng
như thế nào! Vấn đề này thật ra không khó
giải quyết. Chỉ cần nghiên cứu kỹ cách viết hồ
sơ chuẩn mà tôi hướng dẫn và chịu khó rèn
luyện thì việc viết hồ sơ sẽ không còn là trở ngại với các bạn nữa.
Để giúp các bạn dễ hiểu, chúng tôi sẽ hướng dẫn theo từng mục một:
Đầu tiên là mục Thông tin cá nhân.
Mục này dễ viết nhất. Tuy nhiên, bạn lưu ý là phải ghi rõ số điện thoại và địa chỉ email bạn thường dùng nhất. Nếu NTD không biết làm cách nào để liên lạc với bạn thì
dù hồ sơ của bạn ấn tượng đến mấy cũng vô ích!
Thứ hai là Mục tiêu nghề nghiệp.
Tôi thường thấy các bạn viết “Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí Nhân viên kinh doanh
trong ngành CNTT”. Viết như vậy thì rất khó thu hút được sự chú ý của NTD. Thay
vào đó, bạn nên viết như sau:
Với khả năng giao tiếp & thuyết phục khách hàng chuyên nghiệp cùng với những kiến
thức & sự am hiểu sâu rộng trong ngành CNTT, tôi mong muốn trở thành một nhân
viên kinh doanh trong lĩnh vực này.
Thứ ba là Học vấn.
Trong mục này, bạn có thể tham khảo ví dụ sau:


Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế (2004-2008)

Các khoá học ngắn hạn:


Nghệ thuật lãnh đạo - Brainbox VietNam Foreign Languages and Management
Studies Training Center (2008)



Giám sát bán hàng chuyên nghiệp – Trường doanh nhân Pace (2006)
1



Kỹ năng giải quyết vấn đề - Trường doanh nhân Pace (2006)

Bạn lưu ý là chỉ nên chọn những bằng cấp mới nhất và phù hợp nhất với vị trí
mình ứng tuyển để giới thiệu trong hồ sơ. Không NTD nào muốn phí thời gian để đọc
những thông tin “thừa”, dù chúng có ấn tượng đến đâu.
Kế tiếp là mục quan trọng vào bậc nhất: Kinh nghiệm làm việc.
Trong mục này, bạn không nên viết đơn giản là: “Tôi từng làm Nhân viên kinh doanh
dự án trong hơn 3 năm tại công ty ABC”
Nếu viết như vậy, hồ sơ của bạn sẽ “chìm nghỉm” trong núi hồ sơ mà NTD nhận
được vì họ không nắm được bạn đã làm gì và đạt được thành tích gì trong công việc
cũ. Cách tối ưu ở đây là bạn nêu rõ những công việc mình từng đảm nhiệm...


 !"#$%&'($"
)*+,*- 
"./0123-456789
%:;<.=>?/@
A=?B*CD$.E
-. A =+ ) $. +
,@AF*?%)
GH,%I%AJ=<.0K?+,
=FL,M<=/II
3-4'&M)/N
')EOD=,.%$?
#.)GP67A@+)
Q'I0RS?%T
.)UB%JI+M V$.
Để giúp các bạn dễ hiểu, chúng tôi sẽ hướng dẫn theo từng mục một:
H7A1 -+< .
Mục này dễ viết nhất. Tuy nhiên, bạn lưu ý là phải ghi rõ số điện thoại và địa chỉ e-
mail bạn thường dùng nhất. Nếu NTD không biết làm cách nào để liên lạc với bạn thì
dù hồ sơ của bạn ấn tượng đến mấy cũng vô ích!
-@$ W1A,* .
Tôi thường thấy các bạn viết “Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí Nhân viên kinh doanh
trong ngành CNTT”. Viết như vậy thì rất khó thu hút được sự chú ý của NTD. Thay
vào đó, bạn nên viết như sau:
Với khả năng giao tiếp & thuyết phục khách hàng chuyên nghiệp cùng với những kiến
thức & sự am hiểu sâu rộng trong ngành CNTT, tôi mong muốn trở thành một nhân
viên kinh doanh trong lĩnh vực này.
-@M$ X&D .
Trong mục này, bạn có thể tham khảo ví dụ sau:
Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế (2004-2008)
Các khoá học ngắn hạn:
Nghệ thuật lãnh đạo - Brainbox VietNam Foreign Languages and Management
Studies Training Center (2008)
Giám sát bán hàng chuyên nghiệp – Trường doanh nhân Pace (2006)
1
Kỹ năng làm hồ sơ tìm việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng làm hồ sơ tìm việc - Người đăng: Lê Bá Anh Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kỹ năng làm hồ sơ tìm việc 9 10 161