Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng làm việc nhóm

Được đăng lên bởi hathanhchung2009-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2244 lần   |   Lượt tải: 12 lần
KỸ NĂNG
LÀM VIỆC NHÓM
Người soạn: Thạc sĩ Hà Thị Thanh Chung
Khoa: Đào tạo,bồi dưỡng Nghiệp vụ ngành

MỤC ĐÍCH
- Chuyên đề thiết kế nhằm trang bị cho người học những
kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp người học phát
triển kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.
- Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:
 1. Hiểu được ý nghĩa của làm việc nhóm
 2. Nắm được các yếu tố tạo nên và cản trở hiệu quả làm việc
nhóm.
 3. Thực hành và biết cách áp dụng các kỹ năng cần thiết để
trở thành thành viên hiệu quả trong nhóm làm việc.
 4. Xây dựng kết quả phát triển các kỹ năng làm việc nhóm
hiệu quả.

NỘI DUNG CHÍNH

 Khái niệm
 Ý nghĩa của làm việc nhóm
 Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm làm việc
hiệu quả
 Các yếu tố tạo nên hiệu quả làm việc nhóm
 Các yếu tố cản trở hiệu quả làm việc nhóm
 Các kỹ năng cần có để làm việc nhóm hiệu quả

TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÓM LÀM VIỆC

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm
lại thành hòn núi cao".
"Không một ai trong chúng ta có thể giỏi
bằng tất cả chúng ta hợp lại".

1. KHÁI NIỆM:
1.1. Khái niệm:
- Thế nào là nhóm?

1.1. Khái niệm nhóm làm việc
Thế nào là nhóm làm việc?
 Đặc trưng:
- Là một tập hợp những cá nhân có giao tiếp, có các kỹ năng
bổ sung cho nhau.
- Cùng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện một mục tiêu
chung.
- Các thành viên trong nhóm tương tác với nhau và với
trưởng nhóm để đạt được mục tiêu chung.
- Các thành viên trong nhóm phụ thuộc vào thông tin của
nhau để thực hiện phần việc của mình.

Nhóm làm việc

 Nhóm làm việc là phương thức mà những cá nhân
hợp tác, phối hợp, có hiểu biết chung để hoàn thành
những công việc chung của tổ chức.
 Nhóm làm việc là nhóm chính thức, có tổ chức,
thường cố định, thực hiện công việc có tính thi đua,
và có phân công rõ ràng. Các thành viên trong nhóm
có thể có cùng tay nghề, chuyên môn và mang tính
chất lâu dài.

Cùng trao đổi:
1.2. Các hình thức nhóm:
- Nhóm chính thức:
+ Ổn định, có tổ chức.
+ Cố định, thực hiện công việc có tính thi đua, và có phân
công rõ ràng (có chức năng nhiệm vụ rõ ràng). Họ có cùng
chung tay nghề chuyên môn để giải quyết các vấn đề và điều
hành các hoạt động

- Nhóm không chính thức:
+ Hình thành theo những yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, có thể
là tập hợp những người có chuyên môn không giống nhau ở
nhiều lĩnh vực khác nhau, hoặc dựa trên cơ sở tự nguyện dựa
trên sự đồng cảm, sở thích, nguyện vọng…Những mối quan hệ
này không tìm thấy trong bất kỳ văn bản, chỉ thị nào.

Nhóm
không
chính
thức

Nhóm cơ cấu không chính thức để mở: có mụ...
KỸ NĂNG
LÀM VIỆC NHÓM
Người soạn: Thạc sĩ Hà Thị Thanh Chung
Khoa: Đào tạo,bồi dưỡng Nghiệp vụ ngành
Kỹ năng làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng làm việc nhóm - Người đăng: hathanhchung2009-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kỹ năng làm việc nhóm 9 10 192