Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng làm việc nhóm

Được đăng lên bởi Phan Thành Đông
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH
---oOo---

BÀI GIẢNG

PGS.TS ĐẶNG ĐÌNH BÔI

-TP.HCM 2010-

LỜI NÓI ĐẦU
Chúng tôi biên soạn tài liệu này phục vụ nhằm phục vụ cho sinh viên Trường Đại học
Nông Lâm TP Hồ Chí Minh cho các chương trình học theo hệ thống tín chỉ có môn học
“Kỹ năng làm việc nhóm”với thời lượng 2 tín chỉ (30 tiết). Phần trình bày tại sách này
như là các bài giảng tóm tắt những nội dung cơ bản nhất của kỹ năng làm việc theo
nhóm. Kỹ năng làm việc theo nhóm này là một trong những “kỹ năng mềm” vô cùng
quan trọng với con người trong đời sống hàng ngày cũng như trong công việc. Muốn có
kỹ năng làm việc nhóm tốt, ngoài việc hiểu rõ các lý thuyết cơ bản và bản chất quá trình
nhóm làm việc, người học còn phải vận dụng, trải nghiệm thực tế, quan sát, tự rút ra các
bài học cho chính mình. Kỹ năng làm việc nhóm do đó được nhiều tác giả viết phục vụ
cho các đối tượng làm việc trong kinh doanh, hành chính, nhóm công tác xã hội, xã giao,
làm việc với cộng đồng… Cuốn tài liệu này do vậy, ngoài những lý luận về làm việc
nhóm nói chung, cũng có những nội dung nhằm phục vụ cho những người sau này công
tác có liên quan đến làm việc cùng cộng đồng.
Phần lý thuyết dự định được giảng dạy trong 20 tiết, còn dành 10 tiết cho các học viên
thực hành theo nhóm. Các bài thực hành và trò chơi sẽ được viết riêng cho sinh viên thực
hành trên lớp.
Tác giả, ngoài tham khảo các tài liệu đã ghi ở đây và nhiều tài liệu khác, đã trình bày một
số kinh nghiệm thực hành khi tham gia các chương trình của các tổ chức Quốc tế như
SFSP và ETSP, Helvetas (Thụy Sỹ), SEANAFE (Thụy Điển), VocTech (Hà Lan). Với
kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, tài liệu không tránh khỏi thiếu sót, mong các đồng
nghiệp góp ý và chỉ dẫn. Góp ý xin gửi về theo địa chỉ: Đặng Đình Bôi, Trường Đại Học
Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; hay qua Email: boi.dang@hcmuaf.edu.vn,
boilamnghiep@hcm.fpt.vn .
Xin chân thành cảm ơn!
Tác giả

2

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
MỤC LỤC
I.Tổng quan về nhóm :
1.1.Khái niệm về nhóm:
1.2.Tầm quan trọng của nhóm
1.3.Các loại nhóm
II.Hoạt động của nhóm :
2.1.Phát triển nhóm:
2.2.Hoạt động nhóm:
2.3.Thông tin trong nhóm:
2.4.Thảo luận và ra quyết định trong nhóm:
III.Điều hành nhóm:
3.1.Vai trò các thành viên trong nhóm:
3.2.Phong cách điều hành hoạt động nhóm:
IV.Kỹ năng làm việc nhóm:
4.1.Giải quyết các xung đột:
4.2.Họp nhóm:
4.3.Một số công cụ điều hành họp nhóm.
4.4.Cải thiện bản thân trong nhóm làm việc
TÀI LIỆU THAM KHẢO

3

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
I.Tổng quan về nhóm :
1.1.Khái niệm về...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH
---oOo---
BÀI GIẢNG
PGS.TS ĐẶNG ĐÌNH BÔI
-TP.HCM 2010-
kỹ năng làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng làm việc nhóm - Người đăng: Phan Thành Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
kỹ năng làm việc nhóm 9 10 171