Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng làm việc nhóm

Được đăng lên bởi Tâm
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỶ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÓM
1. Khái niệm nhóm
2. Phân loại
3. Các giai đoan hình thành nhóm.
4. Các vị trí trong nhóm

1. Khái niệm nhóm


Một nhóm người làm việc trong cùng một văn phòng
hay thậm chí một dự án chung không phải lúc nào c ũng
tiến hành công việc của một nhóm làm việc. Nếu nhóm
đó được quản lý theo kiểu chuyên quyền độc đoán hoàn
toàn, có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội cho sự tác động
qua lại liên quan đến công việc giữa các thành viên
trong nhóm. Nếu có bất kỳ tư tưởng bè phái nào trong
nhóm, hoạt động của nhóm sẽ không bao giờ tiến triển
được. Ngược lại, nhóm làm việc là phương thức có thể
được tận dụng dù với những cá nhân ở những khoảng
cách xa làm việc ở những dự án khác nhau.



Nói một cách đơn giản, nhóm làm việc tạo ra một tinh
thần hợp tác, phối hợp, những thủ tục được hiểu biết
chung và nhiều hơn nữa. Nếu điều này diễn ra trong
một nhóm người, hoạt động của họ sẽ được cải thiện
bởi sự hỗ trợ chung (cả về thực tế lẫn lý thuyết).

2. Phân loại
2.1 Các nhóm chính thức
 Các nhóm chính thức là những nhóm có tổ
chức. Chúng thường cố định, thực hiện công
việc có tính thi đua, và có phân công rõ ràng.
Họ có cùng chung tay nghề chuyên môn để
giải quyết các vấn đề và điều hành các đề án.
 Các nhóm ở mọi cấp độ được tổ chức theo
chuyên môn và mang tính chất lâu dài để đảm
đương các mục tiêu chuyên biệt. Các nhóm
chức năng chính thức thường đưa ra những ý
kiến chuyên môn theo các lĩnh vực riêng của
h ọ.

2.2 Các nhóm không chính thức







Những nhóm người nhóm lại với nhau thất
thường để làm việc theo vụ việc có tính chất
đặc biệt nhằm giải quyết nhiều nhu cầu, như:
các nhóm thực hiện theo dự án theo thời vụ,
các nhóm linh động bàn thảo chiến lược hay
cần dàn xếp từng vụ việc,
các nhóm nóng cần vận dụng trí tuệ cho
những đề án cần nhiều sáng tạo,
những lực lượng đặc nhiệm tạm thời giải quyết
gấp rút những vấn đề đặc biệt trong thời gian
ngắn

2.3 So sánh các nhóm chính thức và không chính
thức


Nhóm càng chính thức càng cần được huấn luyện về
khả năng lãnh đạo của nó về các mặt như: các quy tắc
của công ty và các quy trình phải tuân theo, thực hiện
các báo cáo, ghi chép tiến độ, và các kết quả đạt được
trên cơ sở thông lệ.



Cũng thế, các nhóm không chính thức tuân theo những
quy trình thất thường. Những ý kiến và những giải pháp
có thể được phát sinh trên cơ sở tùy thời và các quy
trình lý nghiêm ngặt hơn.



Tuy nhiên, cần nhớ là, dù chính thức hay không chính
thức, việc lãnh đạo nhóm luôn phải hướng ...
K N NG LÀM VI C NHÓM Ă
Kỹ năng làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng làm việc nhóm - Người đăng: Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Kỹ năng làm việc nhóm 9 10 0