Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng làm việc nhóm

Được đăng lên bởi Huyền Vũ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

CHƯƠNG 2
THÀNH LẬP NHÓM LÀM VIỆC

Nội dung

 Các bước thành lập một nhóm làm việc
 Các yếu tố hình thành một nhóm làm việc
hiệu quả

Thành lập nhóm làm việc
Các bước thành lập nhóm làm việc

Xác định
mục tiêu

Phân tích
điều kiện
thành lập

Lựa chọn
nhân sự

Xác định
quy tắc

Thành lập nhóm làm việc
Các bước thành lập nhóm làm việc

Xác định
mục tiêu

• Rõ ràng
• Khả thi
• Dễ truyền đạt

Hướng tới các tiêu chí SMART trong xây dựng mục tiêu
nhóm

Thành lập nhóm làm việc
Các bước thành lập nhóm làm việc
Xác định
mục tiêu

•Từ mục tiêu chung của nhóm
mục tiêu cho mỗi giai đoạn
mục tiêu cho mỗi thành viên

Thành lập nhóm làm việc
Các bước thành lập nhóm làm việc
Phân tích các
điều kiện
thành lập
nhóm

• Điều kiện về mặt nhân sự
• Điều kiện về mặt kỹ thuật
• Điều kiện về mặt thời gian
• Điều kiện về mặt tài chính

Thành lập nhóm làm việc
Các bước thành lập nhóm làm việc
Lựa
chọn
nhân sự

Lưu ý:
• Chuyên môn
• Kinh nghiệm
•Tính bổ trợ

Thành lập nhóm làm việc
Các bước thành lập nhóm làm việc
Lựa
chọn
nhân sự

Lưu ý:
• Mục tiêu riêng của nhóm và

mục tiêu phát triển nhân sự
phục vụ tương lai

Thành lập nhóm làm việc
Các bước thành lập nhóm làm việc
Xác định
quy tắc

• Phương thức làm việc, cơ chế
thưởng phạt v.v.v
• Đặc điểm: rõ ràng, minh bạch và
công bằng
• Có xu hướng tạo môi trường
khuyến khích các thành viên

Các yếu tố hình thành nhóm hiệu quả

• Quyết định nhân sự theo năng lực, phù hợp với
mục tiêu chung
• Không phụ thuộc vào mối quan hệ, giới tính, màu da,
hay bất kỳ đặc điểm nào khác

Các yếu tố hình thành nhóm hiệu quả

• Hình thành chuỗi liên kết sức mạnh chung của nhóm
• Loại bỏ những mắt xích yếu kém làm giảm sức
mạnh của nhóm

Các yếu tố hình thành nhóm hiệu quả

• Chia sẻ các khó khăn trong công việc
• Hướng dẫn, định hướng giải quyết những khó khăn

Các yếu tố hình thành nhóm hiệu quả

• Giảm thiểu các cấp bậc phức tạp
• Tạo quyền hạn nhất định cho cấp dưới

Các yếu tố hình thành nhóm hiệu quả

• Công bằng
• Rõ ràng
• Tăng động lực làm việc

Các yếu tố hình thành nhóm hiệu quả

• Xây dựng quy định cụ thể về truyền tải thông tin
• Khuyến khích chủ động truyền thông tin giữa các thành
viên
• Cập nhật công nghệ nhằm tăng hiệu quả truyền tin và
bảo mật

Các yếu tố hình thành nhóm hiệu quả

• Cùng chung mục tiêu
• Bỏ qua mâu thuẫn – hướng đến giải quyết nhiệm vụ
• Bỏ qua lợi ích cá nhân – hướng đến lợi ích chung của
nhóm

Các yếu tố hình thành nhóm hiệu quả

Các công cụ hỗ trợ tinh thần đồng đội

- Đồng phục
...
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
CHƯƠNG 2
THÀNH LẬP NHÓMM VIỆC
Kỹ năng làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng làm việc nhóm - Người đăng: Huyền Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Kỹ năng làm việc nhóm 9 10 345