Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng làm việc nhóm

Được đăng lên bởi thu-thu-duong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm
việc theo nhóm là cần thiết hơn bao giờ hết .

Hiện nay các nhà tuyển dụng khi tuyển nhân sự, họ đặc biêt quan tâm đến khả năng làm
việc nhóm của ứng viên. Vậy tại sao kỹ năng làm việc nhóm lại quan trọng đến như vậy?
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển kéo theo những yêu cầu khắt khe hơn trong công việc,
không có cá nhân nào hoàn hảo về mọi mặt và cũng không ai có thể làm tất cả mọi việc. Làm
việc nhóm sẽ giúp các thành viên hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, đồng thời phát huy được thế
mạnh của mỗi cá nhân. Giúp cho công việc đạt hiệu suất cao hơn rất nhiều.
Ngay từ ghế giảng đường đại học, các bạn sinh viên với môi trường hiện nay đã có nhiều cơ
hội tiếp cận với cơ hội “tập làm việc nhóm”. Hình thức đó như là học nhóm, làm báo cáo, đồ
án…Đơn giản chỉ là việc học nhóm nhưng mỗi cá nhân với tính cách, sở thích, quan điểm khác
nhau bạn sẽ gặp vô số rắc rối khi làm việc chung với nhau.

Nguyên nhân và thực trạng ở Việt Nam
• Nhiều bạn sinh viên khi bị giáo viên bắt phải làm báo cáo chung với các bạn khác thường có

suy nghĩ : Công việc chung của nhóm, ai nhận người đó tự chịu trách nhiệm hết. Tình trạng
này xảy ra khá nhiều ở các bạn sinh viên, vì ai cũng nghĩ đây là công việc của tập thể, mình
không làm sẽ có người khác làm. Và kết quả là “cha chung không ai khóc”.
• Nhiều bạn suy nghĩ học nhóm là hình thức “vừa học, vừa chơi” nên đang họp nhóm nhưng

cũng ráng quay qua tám chuyện một chút. Làm ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm.
• Người Việt Nam nói chung vẫn còn nể nang trong các mối quan hệ, khi làm việc nhóm rất

“sợ phát biểu ý kiến, sợ đưa ra quan điểm cá nhân”. Sợ khi tranh cãi sẽ ảnh hưởng đến mỗi
quan hệ, nhất là với thầy cô hoặc sếp, sợ tranh cãi hoặc “có ý kiến” sẽ bị “trù dập”.
• Ba phải. Sinh viên Việt Nam còn tồn tại tư tưởng “lười suy nghĩ”. Khi được yêu cầu đưa ra ý

kiến thường “đùn đẩy”. Không có chính kiến cá nhân, và “đồng ý bừa” với ý kiến của người
khác. Nhưng khi kết quả thất bại lại tìm cách đổ lỗi cho người khác.
• Không tôn trọng các thành viên trong nhóm. Sinh viên Việt Nam vẫn có tật “giờ dây thun”.

Họp nhóm mà bắt cả nhóm chờ cả tiếng đồng hồ.

Sau đây là một số nguyên tắc giúp bạn làm việc nhóm tốt hơn:
• Công việc của nhóm là công việc chung không phải của riêng cá nhân nào cả. Bởi vậy nếu

bạn đã chấp nhận tham gia nhóm, hãy cố gắng hết sức cho công việc của cả nhóm.
• Tôn trọng các thành viên khác là tôn trọng chính bản thân bạn, hãy tới đúng g...
Trong th i i ngày nay, khi khoa h c k thu t ngày càng phát tri n thì yêu c u làm đạ
vi c theo nhóm là c n thi t h n bao gi h t . ế ơ ế
Hiện nay các nhà tuyển dụng khi tuyển nhân sự, họ đặc biêt quan tâm đến khả năng làm
việc nhóm của ứng viên. Vậy tại sao kỹ năng làm việc nhóm lại quan trọng đến như vậy?
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển kéo theo những yêu cầu khắt khe n trong công việc,
không nhân nào hoàn hảo về mọi mặt và cũng không ai thể m tất cả mọi việc. Làm
việc nhóm sẽ giúp các thành viên hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, đồng thời phát huy được thế
mạnh của mỗi cá nhân. Giúp cho công việc đạt hiệu suất cao hơn rất nhiều.
Ngay từ ghế giảng đường đại học, các bạn sinh viên với môi trường hiện nay đã nhiều
hội tiếp cận với hội tập làm việc nhóm”. Hình thức đó như học nhóm, làm báo cáo, đồ
án…Đơn giản chỉ là việc học nhóm nhưng mỗi cá nhân với tính cách, sở thích, quan điểm khác
nhau bạn sẽ gặp vô số rắc rối khi làm việc chung với nhau.
Nguyên nhân và thực trạng ở Việt Nam
Nhiều bạn sinh viên khi bị giáo viên bắt phải làm báo cáo chung với các bạn khác thường có
suy ng : Công việc chung của nhóm, ai nhận người đó tự chịu trách nhiệm hết. Tình trạng
này xảy ra khá nhiều các bạn sinh viên, ai cũng nghĩ đây công việc của tập thể, mình
không làm sẽ có người khác làm. Và kết quả là “cha chung không ai khóc”.
Nhiều bạn suy nghĩ học nhóm hình thức “vừa học, vừa chơi” nên đang họp nhóm nhưng
cũng ráng quay qua tám chuyện một chút. Làm ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm.
Người Việt Nam nói chung vẫn còn nể nang trong các mối quan hệ, khi làm việc nhóm rất
“sợ phát biểu ý kiến, sợ đưa ra quan điểm nhân”. Sợ khi tranh cãi sẽ ảnh hưởng đến mỗi
quan hệ, nhất là với thầy cô hoặc sếp, sợ tranh cãi hoặc “có ý kiến” sẽ bị “trù dập”.
Ba phải. Sinh viên Việt Nam còn tồn tại tư tưởng “lười suy nghĩ”. Khi được yêu cầu đưa ra ý
kiến thường “đùn đẩy”. Không chính kiến nhân, “đồng ý bừa” với ý kiến của nời
khác. Nhưng khi kết quả thất bại lại tìm cách đổ lỗi cho người khác.
Không tôn trọng các thành viên trong nhóm. Sinh viên Việt Nam vẫn tật “giờ dây thun”.
Họp nhóm mà bắt cả nhóm chờ cả tiếng đồng hồ.
Sau đây là một số nguyên tắc giúp bạn làm việc nhóm tốt hơn:
Công việc của nhóm công việc chung không phải của riêng nhân nào cả. Bi vậy nếu
bạn đã chấp nhận tham gia nhóm, hãy cố gắng hết sức cho công việc của cả nhóm.
Tôn trng các thành viên khác tôn trọng chính bản thân bạn, hãy tới đúng giờ, nộp bài
nhóm đúng giờ.
kỹ năng làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng làm việc nhóm - Người đăng: thu-thu-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kỹ năng làm việc nhóm 9 10 809