Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Được đăng lên bởi Thuythanh Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lợi ích của làm việc theo nhóm

1. Mọi thành viên trong tổ chức sẽ càng đồng lòng hướng tới
mục tiêu và dốc sức cho thành công chung của tập thể khi họ cùng nhau xác định và vạch ra
phương pháp đạt được chúng.
2. Là thành viên của một nhóm, họ có cảm giác kiểm soát được cuộc sống của mình tốt hơn và
không phải chịu đựng sự chuyên quyền của bất cứ người lãnh đạo nào.
3. Khi các thành viên cùng góp sức giải quyết một vấn đề chung, họ học hỏi được cách xử lý mọi
nhiệm vụ đơn giản hay khó khăn; họ học hỏi từ những thành viên khác và cả người lãnh đạo.
Thúc đẩy quản lý theo nhóm là cách tốt nhất để phát huy năng lực của các nhân viên (một hình
thức đào tạo tại chức).
4. Hoạt động theo nhóm mang lại cơ hội cho các thành viên thoả mãn những nhu cầu về bản ngã,
được đón nhận và thể hiện mọi tiềm năng.
5. Quản lý theo nhóm giúp phá vỡ bức tường ngăn cách, tạo sự cởi mở và thân thiện giữa các
thành viên và người lãnh đạo.
6. Thông qua việc quản lý theo nhóm, các thành viên có thể học hỏi và vận dụng phong cách
lãnh đạo từ cấp trên của mình. Điều đó tạo sự thống nhất về cách quản lý trong tổ chức.
7. Hoạt động theo nhóm giúp phát huy khả năng phối hợp những bộ óc sáng tạo để đưa các quyết
định đúng đắn.
Con người là một sinh vật xã hội, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống và làm
việc một mình. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn mình với một nhóm cơ bản nhất :
Gia đình. Sau đó khi lớn hơn, bước vào nhà trường chúng ta sẽ có những người bạn
và nếu phù hợp sẽ tạo thành các nhóm bạn.

Bản thân chúng ta với năng lực và tính cách sẽ có những ảnh hưởng lên nhóm, đồng
thời cũng chịu những tác động của bạn bè cả về điều tốt lẫn xấu: “Gần mực thì đen,
gần đèn thì sáng”. Nhờ các hoạt động trong nhóm, chúng ta vừa phát triển những kỹ
năng cá nhân, thu nạp những kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời góp phần
vào các hoạt động đem lại những giá trị về vật chất và tinh thần cho tập thể, cộng đồng.

Ngay từ xưa, ông bà ta cũng có câu : “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên
hòn núi cao”
Nhóm là gì ?
Nhóm không đơn giản chỉ là một tập hợp nhiều người làm việc cùng nhau hoặc làm
việc dưới sự chỉ đạo của một nhà quản lý. Nhóm là một tập hợp những cá nhân có các
kỹ năng bổ sung cho nhau và cùng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện một mục tiêu
chung. Vì thế các thành viên trong nhóm cần có sự tương tác với nhau và với trưởng
nhóm để đạt được mục tiêu chung. Các thành viên trong nhóm cũng phải có sự phụ
thuộc vào thông tin của nhau để thực hiện phần việc của mì...
Lợi ích của làm việc theo nhóm
1. Mọi thành viên trong tổ chức sẽ càng đồng lòng hướng tới
mục tiêu và dốc sức cho thành công chung của tập thể khi họ cùng nhau xác định và vạch ra
phương pháp đạt được chúng.
2. Là thành viên của một nhóm, họ có cảm giác kiểm soát được cuộc sống của mình tốt hơn
không phải chịu đựng sự chuyên quyền của bất cứ người lãnh đạo nào.
3. Khi các thành viên cùng góp sức giải quyết một vấn đề chung, họ học hỏi được cách xử lý mọi
nhiệm vụ đơn giản hay khó khăn; họ học hỏi từ những thành viên khác và cả người lãnh đạo.
Thúc đẩy quản lý theo nhóm là cách tốt nhất để phát huy năng lực của các nhân viên (một hình
thức đào tạo tại chức).
4. Hoạt động theo nhóm mang lại cơ hội cho các thành viên thoả mãn những nhu cầu về bản ngã,
được đón nhận và thể hiện mọi tiềm năng.
5. Quản lý theo nhóm giúp phá vỡ bức tường ngăn cách, tạo sự cởi mở và thân thiện giữa các
thành viên và người lãnh đạo.
6. Thông qua việc quản lý theo nhóm, các thành viên có thể học hỏi và vận dụng phong cách
lãnh đạo từ cấp trên của mình. Điều đó tạo sự thống nhất về cách quản lý trong tổ chức.
7. Hoạt động theo nhóm giúp phát huy khả năng phối hợp những bộ óc sáng tạo để đưa các quyết
định đúng đắn.
Con người là một sinh vật xã hội, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống và làm
việc một mình. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã gắn mình với một nhóm cơ bản nhất :
Gia đình. Sau đó khi lớn hơn, bước vào nhà trường chúng ta sẽ có những người bạn
và nếu phù hợp sẽ tạo thành các nhóm bạn.
Bản thân chúng ta với năng lực và tính cách sẽ có những ảnh hưởng lên nhóm, đồng
thời cũng chịu những tác động của bạn bè cả về điều tốt lẫn xấu: “Gần mực thì đen,
gần đèn thì sáng”. Nhờ các hoạt động trong nhóm, chúng ta vừa phát triển những kỹ
năng cá nhân, thu nạp những kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời góp phần
vào các hoạt động đem lại những giá trị về vật chất và tinh thần cho tập thể, cộng đồng.
Kỹ năng làm việc theo nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng làm việc theo nhóm - Người đăng: Thuythanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ năng làm việc theo nhóm 9 10 691