Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng lãnh đạo

Được đăng lên bởi chiencdt
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2652 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

I/ KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH LĐ

1. Lãnh đạo là gì?
• Xác định chiến lược.
• Giao công việc cho NV/uỷ quyền.
• Động viên.
• Huấn luyện nhân viên.
• Phương pháp truyền đạt thông tin.

2. Phong cách lãnh đạo
• Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi
của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt
động của những người khác.
• Phong cách lãnh đạo là cách thức làm việc của nhà lãnh
đạo.
• Phong cách lãnh đạo là hệ thống các đấu hiệu đặc trưng
của hoạt và động quản lý của nhà lãnh đạo, được quy
định bởi các đặc điểm nhân cách của họ.
• Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa
cá nhân và sự kiện, và được biểu hiện bằng công thức:
Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Môi trường

3. Phân loại
• Phong cách độc đoán
• Phong cách dân chủ
• Phong cách tự do.

3.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán
• Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán được đặc trưng bằng
việc tập trung mọi quyền lực vào tay một mình người
quản lý, người lãnh đạo - quản lý bằng ý chí của mình,
trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi thành viên trong tập
thể.
• Phong cách lãnh đạo này xuất hiện khi các nhà lãnh đạo
nói với các nhân viên chính xác những gì họ muốn các
nhân viên làm và làm ra sao mà không kèm theo bất kỳ
lời khuyên hay hướng dẫn nào cả

3.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán (tt)
ĐẶC ĐIỂM:
• Nhân viên ít thích lãnh đạo.
• Hiệu quả làm việc cao khi có mặt lãnh đạo, thấp khi
không có mặt lãnh đạo.
• Không khí trong tổ chức: gây hấn, phụ thuộc vào định
hướng cá nhân

3.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ:
• Kiểu quản lý dân chủ được đặc trưng bằng việc người
quản lý biết phân chia quyền lực quản lý của mình, tranh
thủ ý kiến cấp dưới, đưa họ tham gia vào việc khởi thảo
các quyết định.
• Kiểu quản lý này còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để
cho những người cấp dưới được phát huy sáng kiến,
tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch,
đồng thời tạo ra bầu không khí tâm lý tích cực trong quá
trình quản lý.

3.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ (tt)
ĐẶC ĐIỂM
• Nhân viên thích lãnh đạo hơn
• Không khí thân thiện, định hướng nhóm, định hướng
nhiệm vụ
• Năng suất cao, kể cả không có mặt của lãnh đạo.

3.3 Phong cách lãnh đạo tự do
• Với phong cách lãnh đạo này, nhà lãnh đạo sẽ cho phép
các nhân viên được quyền ra quyết định, nhưng nhà
lãnh đạo vẫn chịu trách nhiệm đối với những quyết định
được đưa ra.
• Phong cách lãnh đạo uỷ thác được sử dụng khi các
nhân viên có khả năng phân tích tình huống và xác định
những gì cần làm và làm như thế nào. Bạn không thể
ô...
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG
Kỹ năng lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng lãnh đạo - Người đăng: chiencdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kỹ năng lãnh đạo 9 10 566