Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Được đăng lên bởi nga-ngo
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Kỹ năng lãnh đạo nhóm
http

2

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Lãnh đạo là gì?
• Một/nhóm người cùng làm việc với một
tập thể để hoàn thành một mục tiêu nào
đó.

http

3

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Bạn hãy cho biết người lãnh đạo này
thuộc phong cách nào?
• TH1: Ông này luôn đưa ra mệnh lệnh để yêu cầu

mọi người thực hiện. Ông ta bao quát hết mọi việc
và quyết định mọi thứ.

• TH2: Cô ấy thường đưa ra thảo luận mọi việc với
mọi người và lấy ý kiến chung để thực hiện.
• TH3: Anh ấy thường giao quyền chủ động cho nhân
http

4

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

viên của mình. Chỉ những việc quan trọng anh ấy
mới họp để lấy ý kiến chung. Công việc của ai,
người đó tự giác thực hiện.

http

5

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Các phong cách lãnh đạo
Độc tài

Dân chủ

Tự do

Sự tham gia của nhóm viên

Sự tham gia của lãnh đạo
http

6

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Mối tương quan giữa lãnh đạo và nhóm viên
Phong cách lãnh đạo nào tốt hơn?

http

7

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Thảo luận: Những tố chất/đức tính/kỹ
năng cần có của người trưởng nhóm

http

8

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Vai trò của chúng ta
Làm chồng/vợ
Làm đồng
nghiệp
Làm thầy
cô giáo,
học trò
Làm cha/mẹ
http

9

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Làm bạn
Làm con/cháu
Làm lãnh đạo

Làm anh/chị/em

http

10

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Vai trò của người lãnh đạo
1. Người khởi xướng:
• Một công việc
• Mục tiêu
• Hướng đi
• Đối tượng tham gia
• Chương trình…
http

11

Nguồn – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, luận văn tốt ngiệp FREE

Vai trò của người lãnh đạo (tt)
2. Người thông tin:
• Về bệnh
• Kiến thức
• DV chăm sóc hỗ trợ
• Phòng ngừa
• Các sinh hoạt của các nhóm khác
http

12

Nguồn – DOWNLOAD h...
1 Ngun http://www.vnedoc.com – DOWNLOAD hàng trăm ebooks, giáo trình kinh tế, lun văn tt ngip FREE
http
K năng lãnh đạo nhóm
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO - Người đăng: nga-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO 9 10 715