Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng lập kế hoạch

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 5525 lần   |   Lượt tải: 219 lần
KỸ NĂNG LẬP KẾ
HOẠCH

1. Khái niệm


Hoạch định là một quá trình ấn định những
mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để
thực hiện những mục tiêu đó.



Nó liên hệ với những phương tiện cũng như
với những mục đích. Tất cả những người quản
lý đều làm công việc hoạch định.

2

2. Ý nghĩa










Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản
lý
Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn.
Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức.
Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối
hợp với các quản lý viên khác.
Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của
môi trường bên ngoài
Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra.
3

3. Làm thế nào xác định công việc?


Khi bắt đầu một công việc mới, làm thế nào để triển
khai công việc đó hoàn hảo?



Nếu bạn không có phương pháp để xác định đầy đủ
các yếu tố, bạn có thể bỏ sót nhiều nội dung công
việc. Đó chính là một lỗ hổng trong hoạch định công
việc

4

3. Làm thế nào xác định công việc?
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG
VIỆC 5WH2C5M
 Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (why)
 Xác định nội dung công việc 1W (what)
 Xác định 3W: where, when, who
 Xác định cách thức thực hiện 1H (how)
 Xác định phương pháp kiểm soát – 1C (control)
 Xác định phương pháp kiểm tra – 1C (check)
 Xác định nguồn lực thực hiện 5M
5

3.1 Xác định mục tiêu yêu cầu


-

Khi phải làm một công việc, điều đầu tiên mà bạn phải quan
tâm là:
Tại sao bạn phải làm công việc này?
Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận của bạn?
Hậy quả nếu bạn không thực hiện chúng?



Why (tại sao?) là 1W trong 5W. Khi bạn thực hiện một công
việc thì điều đầu tiên bạn nên xem xét đó chíng là why với nội
dung như trên.



Xác định được yêu cầu, mục tiêu giúp bạn luôn hướng trọng
tâm các công việc vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối
cùng.
6

3.2 Xác định nội dung công việc


1W = what? Nội dung công việc đó là gi?



Hãy chỉ ra các bước đê thực hiện công việc
được giao.



Bạn hãy chắc rằng, bước sau là khách hàng
của bước công việc trước.
7

3.3 Xác định 3W
Where: ở đâu, có thể bao gồm các câu hỏi sau:


Công việc đó thực hiện tại đâu?



Giao hàng tại địa điểm nào?



Kiểm tra tại bộ phận nào?



Testing những công đoạn nào?...
8

3.3 Xác định 3W


When: Công việc đó thực hiện khi nào, khi nào thì giao, khi
nào kết thúc…



Để xác định được thời hạn phải làm công việc, bạn cần xác
định được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng
công việc.



Có 4 loại công việc khác nhau: công việc...
KỸ NĂNG LẬP KẾ
KỸ NĂNG LẬP KẾ
HOẠCH
HOẠCH
Kỹ năng lập kế hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng lập kế hoạch - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Kỹ năng lập kế hoạch 9 10 34