Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng nghe giảng, đọc sách và ghi chép

Được đăng lên bởi phongkinhte42
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÌ MỘT
DLU
TUYỆT VỜI
ThS. Nguyễn Cảnh Chương
Báo cáo Hội nghị học tốt
1

NGHE GIẢNG, ĐỌC SÁCH, GHI CHÉP,

TỰ HỌC

2

I. Nghe giảng

3

Nói là gieo,
nghe là gặt.
4

Thời lượng dùng các kỹ năng
 Nghe:
 Nói:
 Đọc:
 Viết:
Joshua D. Guilar - 2001
5

So sánh hoạt động giao tiếp

6

Ba tuổi đủ để học nói,
nhưng cả cuộc đời
không đủ để biết lắng nghe.
7

Khái niệm
Nghe thấy
Sóng âm

Màng nhĩ

Não

Nghĩa

Lắng nghe
Chú ý - Hiểu - Hồi đáp - Ghi nhớ
8

Phân loại theo chức năng

Nghe thông tin
Nghe phân tích
Nghe đồng cảm
9

Thành công
Thấu cảm
Chú ý
Từng phần
Giả vờ
Phớt lờ

10

Điếc hơn người điếc là
người không muốn nghe

11

I. Nghe giảng

I.1. Chuẩn bị
Đọc lướt trước bài học
Chuẩn bị câu hỏi không hiểu

12

I. Nghe giảng

I.2. Lắng nghe
Nghiêm túc
Tập trung

13

I.3. Nguyên nhân nghe giảng kém
hiệu quả

Nghe không nỗ lực/ tập trung
Nghe phục kích
Nghe một phần
Giả vờ nghe
14

I.3. Nguyên nhân nghe giảng kém
hiệu quả
 Quá nhiều thông điệp
 Nhiễu tâm lý
 Nhiễu vật lý
 Nghe nhanh hơn nói 
 Có vấn đề về thính giác
 Võ đoán, ngộ nhận
15

Ta đã bao giờ
chuẩn bị
lắng nghe chưa?
16

Nói là bạc,
im lặng là vàng,
lắng nghe là kim cương
17

Chu trình lắng nghe
Tập trung
Phát triển

Tham dự
Mong muốn
thấu hiểu
Hiểu

Hồi đáp

Ghi nhớ

18

Nghe giảng hiệu quả
 Nghe xong hãy nói (ng khôn)
 Gác tất cả các việc khác lại
 Kiểm soát cảm xúc bản thân (cười)
 Hồi đáp để ủng hộ người người giảng
19

Nghe giảng hiệu quả

 Nhìn vào người nói (nhìn)
 Hỏi để hiểu rõ vấn đề

20

Thà dốt 5 phút
còn hơn ngu cả đời.
Thà dốt trước vài người
còn hơn ngu trước thiên hạ.
21

Nghe giảng hiệu quả

Nhắc lại nội dung
Diễn giải nội dung
Nỗ lực và tập trung
22

Im lặng bên ngoài
là chưa đủ, thậm
chí không cần thiết.
23

Kỹ năng nghe giảng hiệu quả

Tìm ra ý chính (ý tứ)
Không võ đoán
Ghi chép thông tin cơ bản
24

Cái gì cũng
chép cũng ghi
Không biết thì
hỏi tự ty làm gì
26

Mẩu bút chì
hơn trí nhớ tốt
Trí nhớ đậm không
bằng nét mực mờ
27

I.4. Nghe giảng và ghi chép
Ghi chép khái niệm
 Ghi ý theo cách của mình
 Ghi theo Sơ đồ tư duy
28

Lắng nghe là hùng biện nhất
Nhĩ

Nhãn
Nhất

Vương

Tâm

Biết lắng nghe, sẽ thấu hiểu
30

II. Đọc sách
Đọc là luyện tập
thể dục cho trí óc
Richard Steele
31

i
giớ

hế
t
n
rê
t
i
ô
n
i
g
đ
t
n
p
g
á
ấ
n
h
Thô tăng g g 18 t
ản
o
h
k
g
n
tro

1990: 6
năm đ
ể phát
triển 1
ôtô mớ
Nay: 1
i.
8 thán
g và c
15 giờ
để chế hỉ cần
tạo.

800.000

Lưu lượng thông tin
Hàn
g ng
di chuyển trên
ày,
ngư
565
ời k
Internet tă...
VÌ MỘT
DLU
TUYỆT VỜI
ThS. Nguyễn Cảnh Chương
Báo cáo Hội nghị học tốt
1
Kỹ năng nghe giảng, đọc sách và ghi chép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng nghe giảng, đọc sách và ghi chép - Người đăng: phongkinhte42
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Kỹ năng nghe giảng, đọc sách và ghi chép 9 10 72