Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng Quản lý xung đột

Được đăng lên bởi muaquatang01
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kỹ năng

QUẢN LÝ XUNG ĐỘT
Tâm Việt Group
1

Kiểm tra đầu vào
 Nêu các bước giải quyết xung đột
 Nguyên nhân xung đột
 Khi có xung đột xảy ra. Anh/chị sẽ làm gì?

2

Tại anh, tại ả,
tại cả đôi bên
3

Vợ giận thì
chồng bớt lời
l

Cơm sôi bớt lửa
chẳng vơi hạt nào
4

Kỹ năng quản lý xung đột
 Khái niệm chung
 Phong cách quản lý xung đột
 Kỹ năng giải quyết xung đột

5

Xung đột là …
... một quá trình
theo đó một bên
nhận thấy quyền
lợi của mình bị
bên kia vi phạm
hoặc tác động một
cách tiêu cực.
6

Xung đột là ……

(động cơ không
phù hợp)

(động cơ bị
cản trở)

Xung đột

Thất vọng

Cảm xúc căng thẳng
& không thoải mái
7

Các quan điểm về xung đột
Quan điểm
tích cực
Quan điểm
Cân bằng
Quan điểm
tiêu cực
8

Các quan điểm về xung đột

Thiết
thực

Không
thiết thực
9

Các quan điểm về xung đột
Thiết thực

 Nâng cao chất lượng ra quyết định
 Kích thích sáng tạo và cải tiến
 Khuyến khích sở thích và lòng ham
hiểu biết
 Tạo lập môi trường cởi mở, phơi
bày vấn đề và giải tỏa căng thẳng
 Cổ vũ tinh thần tự đánh giá và thay
đổi môi trường
10

Các quan điểm về xung đột
Không
thiết thực

 Mất thời gian
 Các kết quả thường mang tính tư
lợi cá nhân đối với giá trị của DN
 Gây tổn hại đến cảm xúc và thể lý
người khác
 Làm chệch hướng mục tiêu
 Hao tổn chi phí và cảm xúc
 Mệt mỏi
11

Quan điểm cân bằng
Hiệu quả công việc

Cao

Thấp
Thấp

Mức độ xung đột

Cao
12

Các cấp độ xung đột
 Nội tại
 Hai người
 Nhóm
 Tổ chức
13

Xung đột nội tại
Nguyên nhân: Thất vọng

Xung đột mục tiêu
Xung đột vai trò
Cảm giác mơ hồ
14

Xung đột giữa hai người
Nguyên nhân:

 Kỳ vọng khác nhau
 Khác biệt cá nhân
 Thiếu thông tin
 Vai trò không phù hợp
 Môi trường căng thẳng
15

Xung đột trong đội
Nguyên nhân:

 Cạnh tranh nguồn lực
 Mục tiêu khác biệt
 Công việc lệ thuộc nhau
 Tranh giành vị trí
 Khác biệt quan điểm về
tiêu chí thành công
16

Xung đột trong tổ chức
Nguyên nhân:

 Cơ cấu thứ bậc
 Cơ cấu chức năng
 Nhân viên trực tiếp
 Trang trọng – không
trang trọng
17

Đặc điểm của xung đột
 Xung đột sẽ không tự mất đi
 Xung đột có thể tạo xung đột lớn hơn
 Xung đột có thể đem lại lợi ích
 Xung đột là một hiện tượng tự nhiên
18

Các loại xung đột
Xung đột công khai
Xung đột ngầm
19

Các loại xung đột
Xung đột nội dung
Xung đột quyết định
Xung đột vật chất
20

Các loại xung đột
Xung đột vai trò
Xung đột ý kiến đánh giá
Xung đột mong đợi
Xung đột cá nhân
21

Kỹ năng quản lý xung đột
 Khái niệm chung
 Phong cách quản lý xung đột
...
Kỹ năng
QUẢN LÝ XUNG ĐỘT
Tâm Việt Group
1
Kỹ năng Quản lý xung đột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng Quản lý xung đột - Người đăng: muaquatang01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Kỹ năng Quản lý xung đột 9 10 902