Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết phục

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4598 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Biến kĩ năng thành phản xạ

KĨ NĂNG THUYẾT PHỤC
nga.smax@gmail.com

Kĩ năng thuyết phục

Nghệ thuật thuyết phục

Tâm lý hành vi với nghệ thuật thuyết phục

Các vũ khí tạo ảnh hưởng

Nghệ thuật thuyết phục
1

Thế nào là thuyết phục

2

Vai trò của thuyết phục trong cuộc sống

3

Thuyết phục là một nghệ thuật

Thuyết phục là gì
Thuyết phục là việc sử dụng ngôn ngữ,
hành động & các công cụ hỗ trợ để gây ảnh
hưởng, tìm kiếm sự đồng thuận & khiến
những người khác thực hiện mong muốn
của người thuyết phục.

Vai trò của thuyết phục trong cuộc sống

Giúp ta giành được những điều mình
mong muốn.
 Giúp ta tận dụng được tối ưu các nguồn
lực.
 Điều kiện cần của nhà lãnh đạo, nhà
quản lý, nhân viên bán hàng, nhân viên
marketting.


Thuyết phục là một nghệ thuật
“Thuyết phục là
một nghệ thuật
thúc đẩy người
khác làm những gì
bạn muốn họ làm
và yêu thích điều
đó.”

Dwight D. Eisenhower

Thuyết phục là một nghệ thuật
11

Linh
Linh hoạt
hoạt

22

Khéo
Khéo léo
léo

33

Kiên
Kiên nhẫn
nhẫn

Linh Hoạt
Tùy đối tượng

Tùy hoàn cảnh

Tùy nội dung

Khéo léo
Tự tin mà không tự mãn
 Trình bày vấn đề sinh động
& dễ tiếp nhận
 Tỏ ra thân thiện & biết lắng nghe
 Chọn đúng thời điểm


Kiên nhẫn
“Nghị lực và bền bỉ có thể chinh
phục mọi thứ”
Benjamin Franklin

Tâm lý hành vi với
nghệ thuật thuyết phục

Tâm lý học hành vi
 Hành

vi : Phản ứng của cơ thể đáp ứng
lại tác động của môi trường.
S

 Tâm

R

lý học hành vi : Bộ môn khoa học nghiên cứu hành vi của
con người bằng phương pháp thực nghiệm.

Sự phổ biến của các hành vi khuôn mẫu, vô thức





Môi trường sống chứa
đựng quá nhiều các nhân
tố gây kích thích phức tạp.
Con người không đủ thời
gian, năng lượng, khả
năng để phân tích tất cả
các nhân tố đó.

ắt
t
i
ố
l
ng
ữ
h
n
Cần

Hành vi khuôn mẫu
• Các cách cư xử hiệu quả trong phần lớn tình
huống xảy ra.
• Hầu hết chúng ta đều học được cách chấp
nhận & sử dụng chúng.
=>Khi gặp 1 tình huống, ta phân tích chúng
theo một vài đặc trưng chính => Nhận thấy sự
phùhợp với các khuôn mẫu có sẵn => Phản ứng
lại mà không cần suy xét thêm.

Điều gì sẽ xảy ra
khi đối tượng tấn công hiểu rõ
cách thức hoạt động của những
hành vi khuôn mẫu ?

Các vũ khí tạo ảnh hưởng
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thiện cảm
Tính tương đối
Nguyên tắc đáp trả
Bằng chứng xã hội
Sự cam kết & nguyên tắc nhất quán
Nguyên tắc khan hiếm

Các vũ khí tạo ảnh hưởng







Thiện cảm
Tính tương đối
Nguyên tắc đáp trả
Bằng chứng xã hội
Sự cam kết & nguyên tắc nhất quán
Nguyên tắc khan hiếm

Thiện cảm
Tất cả ...
KĨ NĂNG THUYẾT PHỤC
nga.smax@gmail.com
Biến kĩ năng thành phản xạ
Kỹ năng thuyết phục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng thuyết phục - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Kỹ năng thuyết phục 9 10 991