Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết phục

Được đăng lên bởi meobatga
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4183 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Kỹ năng

Thuyết phục
1

Cách duy nhất buộc
người khác làm bất cứ
việc gì là khiến cho họ
thích làm điều đó
Dale Carnegie

2

Kỹ năng thuyết phục
Khái niệm chung
Các bí quyết thuyết phục
3

Kỹ năng thuyết phục
Khái niệm chung
Các bí quyết thuyết phục
4

Khái niệm thuyết phục

 Khả năng dùng các công cụ gây ảnh hưởng

 Làm cho người khác làm một việc gì đó

5

Thuyết phục
vs
quyền lực?
6

Chiến lược thuyết phục
Uy tín:
 Trình độ
 Chú tâm
 Danh tiếng
 Nhân cách

Lập luận logic
Thể hiện tình cảm

7

Tâm
Trí
Thể
Mỹ

8

Tâm = 3 Tài
9

Chiến thuật thuyết phục
Khích lệ chủ động
Khích lệ thụ động (lắng nghe)
Ngăn chặn chủ động
Ngăn chặn bị động

10

Các nhân tố trong thuyết phục

Thái độ
Giá trị cá nhân
Vai trò bản ngã
Uy tín
12

Kỹ năng thuyết phục
Khái niệm chung
Các bí quyết thuyết phục
13

Thông điệp một hay hai mặt
 Mọi thứ đều có tính hai mặt
 Đối tác biết cả hai mặt của vấn đề
 Đối tác không biết cả hai mặt của vấn đề

14

Quy nạp và diễn dịch
 Diễn dịch
 Đưa ra lập luận
 Giải thích nguyên nhân tại sao

 Quy nạp
 Giải thích các nguyên nhân lý lẽ
 Đưa ra lập luận, kết luận
15

Đặc tính và lợi ích
 Đặc tính
 Là tính chất của sản phẩm
 Không phải là một phần của sản phẩm

 Lợi ích
 Là những gì sản phẩm có thể đem lại
 Thoả mãn nhu cầu
16

Lựa chọn thay thế rõ ràng
Chỉ ra nguyên nhân tại sao
Đưa ra giải pháp thay thế
 Rõ ràng
 Có lợi
17

Bên thứ ba
Không nói trực tiếp về chính đối tác
Hãy tìm bên thứ ba có ý nghĩa

18

Chỉ ra xung đột
 Phát hiện các giá trị cá nhân
 Phân tích để đối tác thấy sự xung đột
 Đề xuất cách giải quyết xung đột

19

Trình bày những thông tin mới

 Những thông tin/ chủ đề/ vấn đề mới

 Những thông tin mới cho chủ đề/ vấn đề cũ

20

Nghĩ không cũ về
vấn đề không mới
21

Cho đối tác biết mình muốn gì
 Nói rõ mục đích của cuộc giao tiếp
 Rất đơn giản
 Hay bị bỏ quên

 Đừng giả định họ biết ta muốn họ làm gì

22

Lường trước chống đối
 Lường trước các chống đối của đối tác
 Chủ động tìm cách xử lý chúng
 Thực hiện các phương án khi xuất hiện

23

Bắt đầu bằng một sự đồng ý
 Cho họ thấy những gì bạn đồng ý với họ
 Xây dựng một môi trường tích cực
 Giảm khả năng không đồng ý

24

Sử dụng các cách thuyết phục

 Các cách khác nhau cho các phần

 Chuẩn bị các loại dẫn chứng khác nhau

25

Các bước nhỏ và cụ thể

 Suy nghĩ thực tế với những gì mình nói

 Thành công nhiều hơn với từng bước nhỏ

26

Thành công lớn với
các bước nhỏ hơn là
thành công nhỏ với
một bư...
1
Kỹ năng
Thuyết phục
Kỹ năng thuyết phục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng thuyết phục - Người đăng: meobatga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Kỹ năng thuyết phục 9 10 429