Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ năng thuyết trình ấn tượng
Vấn đề không phải nói cái gì mà nói như thế nào, vấn đề không
phải nói như thế nào mà người nghe họ sẽ cảm nhận và thay đổi
ra sao sau bài thuyết trình của bạn. Để có một bài thuyết trình ấn
tượng và ghi dấu vào trong tâm trí khách hàng bạn cần biết cách
xây dựng một cấu trúc bài nói hấp dẫn và phương pháp thu hút
người nghe phù hợp.

Xây dựng cấu trúc bài thuyết trình: Một cấu trúc bài thuyết trình
hấp dẫn phải đảm bảo tính hài hòa của 3 phần: mở bài, thân bài
và kết bài.

Mở bài: Thông thường, bạn chỉ có 4 phút để thu hút và gây ấn
tượng với người nghe bằng phần mở bài của mình. Người nghe
có tiếp tục nghe bài nói của bạn hay không do chính phần mở bài
của bạn quyết định. Cấu trúc bài thuyết trình có thể so sánh như
một cái đinh. Phần mở bài của bạn chính là mũi đinh, mũi đinh

sắc nhọn sẽ giúp bạn dễ dàng thâm nhập vào tâm trí người khác.
Một mở bài thành công là khi bạn có thể nêu rõ được mục tiêu và
lợi ích mà người nghe có thể nhận được khi nghe bài nói của
bạn. Là khi bạn có thể giới thiệu khái quát được những nội dung
cơ bản bạn sẽ trình bày bằng phương pháp riêng của bạn. Mở
bài thành công là thắng lợi một nửa của bài thuyết trình.

Thân bài: Sự tập trung và chú ý của người nghe tuân theo một
quy luật hoạt động đặc biệt của não bộ. Các kết quả nghiên cứu
cho thấy rằng, trong một khoảng thời gian nhất định người nghe
chỉ có thể nhớ tối đa không quá 7 vấn đề. Bởi vậy để có một phần
thân bài phù hợp bạn nên chia phần thân bài của bạn thành từ 2
đến 6 phần nhỏ. Tâm lý của người nghe thường không muốn
nghe quá dài dòng và quá nhiều. Trong các phần nhỏ bạn chia
nhất là phần mở đầu bạn nên viết ngắn gọn để tạo tâm lý thoải
mái cho người nghe. Những phần quan trọng bạn cần trình bày
và trọng tâm của vấn đề bạn nên nói trước những vấn đề ít quan
trọng hơn nên để sau. Thưa tự các phần cũng như thời gian phân

bổ cho từng phần cũng phải sắp xếp theo một thứ tự khoa học và
đảm bảo tính logic.

Kết bài: Mũ của chiếc đinh chính là kết bài của bạn. Một cái đinh
sắc nhọn nhưng không có mũ đinh để giữ lại những thông điệp
quan trọng mà bạn muốn truyền tải đến người nghe cũng khiến
bài thuyết trình của bạn khó mà đạt được hiệu quả như mong
muốn. Để động lại những thông tin cần thiết mà bạn muốn người
nghe nhớ bạn cần tóm tắt lại những điểm chính bạn đã trình bày.
Đồng thời để khích lệ người nghe hành động theo ý tưởng bài
thuyết trình bạn cần trang bị cho mình kỹ năng động viên khích lệ.
Một kết thúc ấn tượng là khi người nghe cảm th...
Kỹ năng thuyết trình n tượng
Vấn đề không phải nói cái gì mà nói như thế nào, vấn đề không
phải nói như thế nào mà người nghe họ sẽ cảm nhận và thay đổi
ra sao sau bài thuyết trình của bạn. Để có một bài thuyết trình ấn
tượng và ghi dấu vào trong tâm trí khách hàng bạn cần biết cách
xây dựng một cấu trúc bài nói hấp dẫn và phương pháp thu hút
người nghe phù hợp.
Xây dựng cấu trúc bài thuyết trình: Một cấu trúc bài thuyết trình
hấp dẫn phải đảm bảo tính hài hòa của 3 phần: mở bài, thân bài
và kết bài.
Mở bài: Thông thường, bạn chỉ có 4 phút để thu hút và gây ấn
tượng với người nghe bằng phần mở bài của mình. Người nghe
có tiếp tục nghe bài nói của bạn hay không do chính phần mở bài
của bạn quyết định. Cấu trúc bài thuyết trình có thso sánh như
mt cái đinh. Phần mở bài của bạn chính là mũi đinh, mũi đinh
Kỹ năng thuyết trình ấn tượng - Trang 2
Kỹ năng thuyết trình ấn tượng - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kỹ năng thuyết trình ấn tượng 9 10 983